De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16. Merk- en Modelrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16. Merk- en Modelrecht."— Transcript van de presentatie:

1 16. Merk- en Modelrecht

2 Merkrecht merkenrecht geldig in: BENELUX
waarom merkrecht? heeft te maken met industrialisatie en het onderscheiden van je waren en diensten BENELUX-Verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE) © 2009 mr. J. Keizer

3 Functies van een Merk onderscheiden (herkomst)
garantie, kwaliteit en vertrouwen reclame © 2009 mr. J. Keizer

4 Wat is een merk een merk is een teken om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (art. 2.1 BVIE) © 2009 mr. J. Keizer

5 Wat kan een merk zijn? naam: letters (KLM, NS, 7 UP)
cijfers (deodorant 8 x 4) vorm (Grolsch beugelfles, fles WC-Eend) logo (de schelp van Shell) geluid (reclame tunes) kleur) © 2009 mr. J. Keizer

6 Merken © 2009 mr. J. Keizer

7 Onderscheidend vermogen
tekens met onvoldoende onderscheidend vermogen géén merk bijvoorbeeld: tomaat, euro, lekker een merk moet kunnen individualiseren beslissend is of het publiek het teken opvat als merk beschrijvende merken zijn juridisch ongeschikt bijvoorbeeld “Schoon" voor schoonmaakmiddel, "Jeans" voor broeken © 2009 mr. J. Keizer

8 Individueel- en collectief merk
individueel merk collectief merk een merk dat producten of diensten van de ene onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen een merk dat één of meer gemeenschappelijke kenmerken van producten of diensten onderscheidt © 2009 mr. J. Keizer

9 Verkrijging van het recht
verkrijging van een merk geschiedt door inschrijving van het merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom duur: merk wordt geregistreerd voor 10 jaar, kan onbeperkt worden verlengd, als het merk gewoon wordt gebruikt (art. 2.9 BVIE) © 2009 mr. J. Keizer

10 Einde van het merk wanneer registratie is verlopen en niet is verlengd (art lid 1 BVIE) merk gedurende 5 jaar niet normaal is gebruikt merknaam wordt soortnaam (art lid 2 BVIE): LINOLEUM, HAGELSLAG SNELBINDER © 2009 mr. J. Keizer

11 Nietigheidsgronden absolute nietigheidsgronden
misleidendheid, in strijd met goede zeden, in strijd met merken van anderen (art lid 1 BVIE) relatieve nietigheidsgrond depot te kwader trouw (art lid 2 BMW) © 2009 mr. J. Keizer

12 Merkinbreuk directe merkinbreuk (piraterij) (art lid 1 sub a BVIE) associatie gevaar (het erop lijken) gebruik van het zelfde merk voor niet gelijksoortige waren (MERCI voor kattenvoer, Grolli voor shampo) © 2009 mr. J. Keizer

13 Ajax © 2009 mr. J. Keizer

14 Rechtsbescherming verbod met dwangsom (in Kort Geding)
schadevergoeding (art BVIE) inbreukmakende goederen en de gebruikte productiemiddelen opvorderen geld opeisen als gevolg van inbreuk herkomst goederen mededelen © 2009 mr. J. Keizer

15 Exploitatie licentie en overdracht franchising © 2009 mr. J. Keizer

16 Merken zijn territoriaal gebonden
nationaal merk éen aanvraag, en Nederland, Belgie en Luxemburg een merkrecht gemeenschapsmerk, of Europees merk door één aanvraag 17 verschillende merken © 2009 mr. J. Keizer

17 Sterke en zwakke merken
Fantasienamen zonder betekenis (TIMOTEI, OMO, SOLERO, Mac Donnald’s Suggestieve woorden implicerend kwaliteit of functie (GOEDE START, COMFORT, MAGNUM, CORNETTO, VERSMARKT, MOBILITEITSPAS) © 2009 mr. J. Keizer

18 Uitputting Europese uitputtingsregel:
zijn de goederen in Europa met toesteming van de merkhouder in het verkeer gebracht dan geldt dat de merkhouder zich niet mag verzetten tegen verdere verhandeling van de goederen binnen de EER (EU) © 2009 mr. J. Keizer

19 Handelsnaam Handelsnaamwet bescherming
het onderscheiden van een onderneming iedere ondernemer is vrij om een handelsnaam te kiezen, de wet geeft slechts een aantal verbodsbepalingen bescherming voorzover er gevaar voor verwarring bij het publiek te vrezen is © 2009 mr. J. Keizer

20 Tekening of model een tekening of model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft het gaat om nieuwe vormgeving als er geen eerder voorwerp met hetzelfde uiterlijk bekend is tekening = twee dimensionaal model = drie dimensionaal © 2009 mr. J. Keizer

21 Modellen © 2009 mr. J. Keizer

22 Verkrijging modelrecht
bescherming van tekeningen en modellen wordt verkregen door eerste depot, binnen de Benelux of daarbuiten (art. 3.5 BVIE) inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) © 2009 mr. J. Keizer

23 Doel regeling ter bescherming van industriële ontwerpers tegen nabootsing exclusief recht: derden mogen zonder toestemming van de rechthebbende geen gebruiksvoorwerpen op de markt brengen die hetzelfde uiterlijk hebben als het originele ontwerp of daarvan niet wezenlijk verschillen © 2009 mr. J. Keizer

24 Werknemer als een werknemer in dienst van werkgever ontwerpen maakt heeft de werkgever in beginsel rechten (art. 3.8 BVIE) © 2009 mr. J. Keizer

25 Duur modelrecht bij inschrijving 5 jaar bescherming, kan 4 keer worden verlengd dus in totaal 25 jaar (art BVIE) © 2009 mr. J. Keizer

26 Inbreuk op modelrecht houder kan zich verzetten tegen gebruik van het voortbrengsel door anderen (art. 3.16BVIE) naast onrechtmatige daad: verbod schadevergoeding opeisen van de winst © 2009 mr. J. Keizer

27 Onderscheid modelrecht en octrooirecht
modelrecht gaat over het uiterlijk van een voorwerp octrooi gaat over een technische uitvinding © 2009 mr. J. Keizer

28 Samenloop BVIE - Auteurswet
een voorwerp kan op grond van beide wetten bescherming genieten het auteursrecht ontstaat van rechtswege en wordt niet geregistreerd bewijs is een probleem © 2009 mr. J. Keizer


Download ppt "16. Merk- en Modelrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google