De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 2 Risicoanalyse W.H. Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 2 Risicoanalyse W.H. Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 2 Risicoanalyse
W.H. Korthouwer

2 Risicoanalyse particulieren
Stappenplan: Welke risico’s rondom bezit, aansprakelijkheid, zorg en inkomen loop ik als particulier? Hoe groot zijn de risico’s die je loopt? Welke preventiemaatregelen kan ik nemen om de risico’s (kans op schade) tot een minimum te beperken? Tot welk bedrag zijn deze risico’s betaalbaar en/of wil ik deze zelf betalen en niet verzekeren? Welke verzekeringen heb ik nodig? Voorbeeld inventarisatie particuliere risico’s

3 Risicoanalyse particulieren
Inventarisatie vermogensbedreigende risico’s BEZITTINGEN, woning, verkeer en recreatie INKOMEN Voor pensioendatum Na pensioendatum GEZONDHEID OVERLIJDEN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBIJSTAND Informatie uit risico-analyse afstemmen op verzekeringsbehoeften, maar ook benutten voor cross-selling naar andere producten buiten de schade-sfeer. Peilen hoe en of de klant deze risico’s erkent en ook wil afschermen Juiste product kiezen; bijv. wanneer klant slechts beperkt risico’s van juridische geschillen wil verzekeren niet de meest uitgebreide variant rechtsbijstand adviseren Verzekeringsbehoeften: Risicoanalyse Behoeftepeiling Productkeuze

4 Groepsopdracht inventarisatie particuliere risico’s en preventie
5 groepen Indeling groepen in: Personen, Wonen, Verkeer, Recreatie en Rechtsbijstand (recht) Opdracht: Beschrijf kort minimaal 5 verschillende risico’s die je kunt lopen Geef aan hoe groot de schade per risico kan zijn en hoe groot de kans op deze schade kan zijn Welke preventiemaatregelen kun je nemen? Welke verzekering(en) zijn hiervoor op de markt

5 Onderverdeling Zakelijke (schade)risico’s
Bezittingen; pand, glas, lichtreclame, inventaris/goederen, geld, eigen vervoer, wagen(park), land/werkmaterieel Aansprakelijkheid; AVB, WEGAM, BTA, rechtsbijstand, milieuschade Kosten; verzuim, ARBO-service, bedrijfsschade Inkomen / Gezondheid; collectieve ongevallen, arbeidsongeschiktheid, (key-mans) overlijdensrisico Kansen in wegnemen van overlappende dekkingen Totaaladvies adviezen van meerdere bankmedewerkers integreren en op elkaar afstemmen

6 Risicoscan Zakelijk MKB
Voordelen risico-inventarisatie In kaart brengen van (verzekerbare) risico’s Afstemmen op verzekeringsbehoefte Voorkomen van misverstanden bij schade Ondernemer of verantwoordelijke overtuigen van noodzaak

7

8 Risicobeheer / Risk Management
Welke risico’s zijn er? Hoe bedreigend zijn deze? Onderscheid tussen zuivere en ondernemingsrisico’s Speculatieve-, commerciële-, ondernemingsrisico’s niet verzekerbaar, risico’s wel m.b.v. beleidsplan te beperken Drie fasen risk management: Inventarisatie continuïteit onderneming Vaststellen of en in welke mate van invloed op bedrijfscontinuïteit Bepalen maatregelen om risico’s beheersbaar te maken. Ad. 1 1e fase te verdelen in drie hoofdgroepen, risico’s de bedreiging vormen voor: bezittingen, bedrijfsvermogen en bedrijfsinkomsten Ad. 2 Bedrijfsvermogen is maatstaf Ad. 3 In grote lijnen keuze voor: Beperkende maatregelen De daarna overblijvende risico’s overdragen aan anderen, bijv.door uitbesteden of Zelf dragen

9 Risico Inventarisatie & Evaluatie
Plan van aanpak: Maken van profielschets onderneming; identiteit, werkzaamheden, toekomst, personeel, etc. Verzamelen relevantie informatie Vaststellen visie bedrijf t.a.v. afschermen risico’s Financiële risico’s in kaart brengen per risicogroep Advies presenteren o.b.v. risicoanalyse Evaluatie Kansen: RI&E bij MKB vanaf in goede banen begeleiden bijv. via samenwerkende bedrijven. Meer over RI&E;

10

11 Belangrijke risico’s en verzekeringsbehoefte per sector/beroepsgroep
Risico’s onderneming o.a. Product(en) o.a. Agrarisch Glas, oogst Glasverzekering, Gewassenverzekering Detailhandel Diefstal Inventaris/goederen Transport Verlies goederen Goederentransportverzekering Gezondheid Verzuim Verzuimverzekering en aanvullende WIA dekkingen Horeca Bedrijfsstilstand Bedrijfsstagnatieverzekering Industrie Milieuschade Milieuschadeverzekering Onderwijs/overheid (Bestuurders) aansprakelijkheid en ongevallen (Bestuurders)aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering

12 Volgende week Particuliere verzekeringen Uitleg opdracht naast het schriftelijk tentamen Huiswerk: Lezen H14.1 – 14.9 en H15.1 – uit reader

13


Download ppt "Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 2 Risicoanalyse W.H. Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google