De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Participatiewet De weg naar werk na 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Participatiewet De weg naar werk na 2015"— Transcript van de presentatie:

1 De Participatiewet De weg naar werk na 2015
Branko Hagen LCR,

2

3 Agenda Waarom Participatiewet? Wat verandert er?
Gemeente verantwoordelijk voor reintegratie Uitkering Zelf doen, ondersteuning krijgen …

4 De LCR Cliëntenraad van minister SZW Wettelijk overlegorgaan
18 leden, waaronder LPGGz Volg ons (

5 Waarom Participatiewet?
Minder regelingen Integratie WWB/werkregelingWajong/toekomst WSW Wajong alleen voor mensen die nooit kunnen werken Jonggehandicapten voortaan naar Pwet Wajongers die wel kunnen werken: na herbeoordeling naar Pwet ( ) van de Overdracht naar gemeente? ‘Zachte landing’ WSW op slot in 2015 (behoud rechten). Nieuw: beschut werken plaatsen (Pwet)

6 Waarom Participatiewet?
Regie bij gemeente Dicht bij burger Combinatie met andere ondersteuning in maatschappij

7

8 NU: Inkomen -> Re-integratie verantwoordelijk
Wajong, WIA, ZW, WW Bijstand Loon Geen ANW Zorg Regulier werk UWV Gemeente Werkgever Werk- Voorzie- ningen Beschut werk (indicatie UWV) Dagbesteding Zorgkan toor

9 2015: Inkomen -> Re-integratie verantwoordelijk
WajongWIA, ZW, WW Pwet Loon Geen ANW Zorg Intra Muraal Zorg Ambu lant Regulier werk UWV Gemeen te Werkgever Werk- Voorzieningen Beschut werk Dagbesteding Zorgkan toor

10 Participatiewet Gemeente maakt zelf beleid, zij KAN …
Burgers zelf verantwoordelijk incl. wat (directe) omgeving aan steun kan bieden Financiële prikkel Verordeningsplicht voor Re-integratie Wat biedt gemeente aan wie? Evenwichtige begeleiding doelgroepen Instrumenten Beschut werk 35 Werkbedrijven / werkpleinen 1 loket voor de werkgever …..

11 Instrumenten

12 Instrumenten arbeidsondersteuning
Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) -> N? Re-integratietraject -> ‘kan’ Proefplaatsing -> Y Scholing -> N Premiekorting -> ? No-riskpolis -> ‘kan’ / niet volledig Loondispensatie -> Loonkostensubsidie Voorzieningen -> ‘kan’ Jobcoaching -> ‘kan’ WSW -> Beschut werken

13 Instrumenten Loondispensatie wordt loonkostensubsidie (LKS)
Aanvulling tot minimumloon Hoger dan 30% loonwaarde Tot 80% loonwaarde Loonwaarde bepaling keuze gemeente Hoger loon door werkgever Bepaling loonwaarde ? Overige instrumenten: gemeente is vrij

14 Baangarantie / Quotumregeling
banen toegezegd (geleidelijke opbouw) Als toezegging niet wordt waargemaakt: Qutumregeling 5% doelgroep in dienst Zo niet:5000,- boete Doelgroep baangarantie Nieuwe mensen met beperking in dienst Werkt met LKS of Persoonlijke Ondersteuning Definities /telling nog in uitwerking

15 Andere maatregelen per medio 2014
4 wekeneis 3 maanden geen uitkering bij niet voldoen aan verplichtingen Aanvaarden / behoud (alg. geacepteerde) arbeid Opgelegde verplichting inschrijving uitzendbureau Verkrijgen werk (bereid te verhuizen, 3 uur reistijd) Verkrijgen / behoud kennis en vaardigheden Naar vermogen verkrijgen, aanvaarden en behouden niet belemmeren door kleding, gedrag, persoonlijke verzorging Gebruik maken van aangeboden voorzieningen of onderzoek gericht op arbeidsinschakeling Onderwerpen aan medische behandeling

16 Andere maatregelen per medio 2014
! Tenzij volledig niet verwijtbaar ! Tenzij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ! Inkeer regeling ! Bewijslast bij cliënt Tegenprestatieplicht gemeente Kostendelersnorm – ex Wajongers tijdelijk uitgezonderd

17 De weg naar werk

18 Zelf de weg vinden (met maatje)
Weinig houvast een wettelijke rechten Zorg dat je bij gemeente binnen komt (steun bij aanvraag) Samen voorstel maken naar werk, ondersteuning vragen Er is al steun via maatje Plan van Aanpak (-27 jaar moet) Laat zien wat de mogelijkheden zijn Maar ook dat je ‘compensatie’ nodig hebt Echte jobcoach (register) Tegenprestatie ‘naar vermogen’ Besluiten altijd op papier (bezwaar/beroep)

19 Belangenbehartiging NVA lid van LPGGz Cliëntenraden WWB RCO’s
Projecten als Open voor werk (volg website LPGGz) Cliëntenraden WWB


Download ppt "De Participatiewet De weg naar werk na 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google