De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klankbordgroep. BM Rioleringszorg 2013 Monitoring UvW/VNG bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer/ Waterschapspeil basismodule en aanvullende vragen (gezamenlijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klankbordgroep. BM Rioleringszorg 2013 Monitoring UvW/VNG bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer/ Waterschapspeil basismodule en aanvullende vragen (gezamenlijke."— Transcript van de presentatie:

1 Klankbordgroep

2 BM Rioleringszorg 2013 Monitoring UvW/VNG bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer/ Waterschapspeil basismodule en aanvullende vragen (gezamenlijke sessie)

3 resultaat  ontsluiten van relevantie informatie over rioleringsbeheer en zuiveringsbeheer binnen specifieke regio  relevante verschillen tussen partijen (en regio’s) helder in beeld brengen  regionale uitwerkingsproces verdiepen en versnellen  regiorapportage basis voor verdiepende dialoog tussen partijen  geen of slechts beperkte interpretatie van informatie  geen conclusies over individuele partijen, uitwerkingsproces of doelbereik BAW

4 thema’s regiorapportage

5 enkele voorbeelden -financiën -

6 ontwikkeling heffingen  deze ontwikkeling van heffingen koppelen aan  beeld investeringen  …………. 2010 2012 2015202020252030204020502060 terugblik prognose trendlijn

7 ontwikkeling investeringskosten budget 16% strategisch 61% operationeel 23%

8 samenstelling investeringen  maatregelen in relatie tot klimaatverandering?  maatregelen tbv energiebesparing/energieterugwinning  maatregelen tbv grondstoffenterugwinning  …………  welk deel wegverharding meegenomen in vervangingsprijs?

9 ontvangen en betaalde rente (1)

10 ontvangen en betaalde rente (2) - boekwaarde en voorziening -

11 ontvangen en betaalde rente (3) - gehanteerde percentages -

12 enkele voorbeelden -invloedsfactoren -

13 drukriolering en type stelsel

14 enkele voorbeelden -personeelszaken -

15 thema’s regionale BM - capaciteit en inzet -  beschikbare formatie binnendienst  nadere specificatie tijdsbesteding  beter beeld van verhouding zorgen vandaag en zorgen morgen

16 inzet beschikbare fte naar taken beleid en planvorming onderzoek facilitair: (gegevensbeheer/voorlichten/klachten ed) onderhoud investeringswerken/maatregelen eventueel aanvullend vragen % regie per taak % % fte % % % % % % % % procentueel (relisatie) beschikbaar

17 kwetsbaarheid regio

18 taakomvang (totaal)

19 personeel en leeftijd 20-5050-5555-6060-65 gemeente A gemeente B67%33% gemeente C25%75% gemeenet D20%80% gemeente E50% gemeente F50% gemeente G gemeente H67%17% gemeente I68%11% 9% gemeente J82%18% gemeente K75%25% gemeente L25% 50% gemeente M gemeente N Totaal gemeenten61%25%8%6% waterschap O55%20%13%

20 enkele voorbeelden -samenwerking -

21 operationeel beheer operationeel beheer M&M grond water grond water gegevens- beheer gegevens- beheer …………… ….. voorbereiden investeringen voorbereiden investeringen ver- vanging renovatie ver- betering nieuwe opgaven nieuwe opgaven

22 themagroepen, expertisecentrum, ….. gezamenlijk beleid: afvalwaterplan oid samenwerken in netwerkorganisatie met afspraken

23 Wat had u graag willen weten voor uw regio?

24 Hoe ziet het traject er verder uit?


Download ppt "Klankbordgroep. BM Rioleringszorg 2013 Monitoring UvW/VNG bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer/ Waterschapspeil basismodule en aanvullende vragen (gezamenlijke."

Verwante presentaties


Ads door Google