De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsbeleid en personeelszaken in de dagelijkse praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsbeleid en personeelszaken in de dagelijkse praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsbeleid en personeelszaken in de dagelijkse praktijk
Uitkomst enquête

2 Personeelsbeleid en personeelszaken in de dagelijkse praktijk
Enquête Benaderde leden: 24 Deelname themadag: 17 Respondenten: 15

3 Thema’s Personeelsopbouw Docenttaken Personeelsontwikkeling
Personeelsparticipatie Arbeidsvoorwaarden Klant(en)tevredenheid Tot slot

4 Personeelsopbouw Overwegend vrouwelijke personeelsleden.
Verhouding vast-tijdelijk wordt door 2/3 van respondenten ideaal genoemd. Bij 2/3 van respondenten is er geen beleid t.a.v. leeftijdsopbouw. Leeftijdsopbouw: < 30 : genoemde percentages variëren 0-25 % 30-40: genoemde percentages variëren 5-50% 40-50: genoemde percentages variëren 10-60% >50 : genoemde percentages variëren 13-80%

5 Personeelsopbouw Aandeel management personeelsbestand overwegend 10-20%, bij 3 respondenten >1% Aandeel secretaressen personeelsbestand overwegend 10-20%; uitschieters zijn 29% en < 1%. Bij meeste talencentra zijn geen medewerkers werkzaam als onderzoeker. Bij enkelen nemen docenten deel aan onderzoeksprojecten.

6 Docenttaken Wordt er gewerkt met een normjaartaak voor docenten?
Werkbare uren voltijds aanstelling

7 Docenttaken Voorbereidingstijd vs contacttijd Reguliere cursussen
Maatwerktrainingen

8 Personeelsontwikkeling
Overeenkomsten Te weinig functiedifferentiatie voor loopbaanontwikkeling. Betere ondersteuning P&O wenselijk. Budget scholing medewerkers: <3% brutoloon Jaargesprekken: - wel met medewerkers vast- en tijdelijk dienstverband, - niet altijd met zzp-ers

9 Personeelsontwikkeling
Verschil Personeelsontwikkelingsgesprekken:

10 Personeelsparticipatie
Overleg en informatie Vrijwel overal structureel teamoverleg: Frequentie 2-wekelijks tot 1 x per jaar. Formele overlegorganen: MT-overleg, beleidsoverleg, secretariaatsoverleg, sectieoverleg, per cursus. Communicatiemiddelen:

11 Personeelsparticipatie
Inspraak en medewerkerstevredenheid Formele inspraak vaststellen strategie: bij 2/3 van respondenten en wel door: bevraging door MT, via sectieoverleg, via participatie in projectteams Medewerkerstevredenheidsonderzoek

12 Arbeidsvoorwaarden Voorwaarden en afspraken
Meerderheid volgt arbeidsvoorwaardenbeleid universiteit. 50% van respondenten hanteert concurrentiebeding: vooral signaalfunctie, juridische waarde beperkt. 50% van respondenten maakt afspraken over intellectueel eigendom. Afspraken nevenwerkzaamheden worden bij 50% van respondenten niet of in beperkte vorm gemaakt.

13 Arbeidsvoorwaarden Inschaling en beloning, inzet en verlof
Merendeel respondenten is tevreden over inschaling en beloning. 75% Van respondenten keert bonus uit bij buitengewone prestaties. Bij meeste talencentra mag deel van verlofoverschot worden meegenomen. Er is geen sprake van beleid bij piek- en luwteperioden: van docenten wordt flexibiliteit verwacht.

14 Klanten

15 Tot slot Geformuleerde issues personeelsbeleid: Werkdruk.
Ontwikkelingsmogelijkheden. Cultuurverschillen na fusie. Competenties (baliepersoneel, marketingpersoneel) Veranderende organisatie. Gebrek aan scholingsbudget. Binden van oproepkrachten aan de organisatie. Tekort aan gekwalificeerde docenten. Teamontwikkeling. Inschaling volgens UFO


Download ppt "Personeelsbeleid en personeelszaken in de dagelijkse praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google