De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Aanpak van geweld in Afhankelijkheidsrelatie in het Sociale domein Bijeenkomst 30 oktober Kenniscafe Movisie Marike de Boer 0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Aanpak van geweld in Afhankelijkheidsrelatie in het Sociale domein Bijeenkomst 30 oktober Kenniscafe Movisie Marike de Boer 0."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Aanpak van geweld in Afhankelijkheidsrelatie in het Sociale domein Bijeenkomst 30 oktober Kenniscafe Movisie Marike de Boer 0

2 Een veilig thuis Gemeentelijke visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiestaat. De wens om de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling beter te integreren. De commissie de Jong/ Herziening van het stelsel Vrouwenopvang. De drie decentralisaties en de teruggang in middelen. De samenvoeging van het AMK en het SHG. De invoering van de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De regio visie huiselijk en kindermishandeling 1

3 De visie in het kort Veiligheid voorop Triage Een gezin, een plan een regisseur Inzet van eigen kracht en gebruik van sociale netwerk en het intact houden van de sociale omgeving. Visie op hulpverlening Kinderen gaan voor. Het zonder drempels kunnen bespreken van vermoedens Planmatige en gelaagde preventie en eenheid in juridische logica,s 2

4 Visie als basis WMO en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties ( GIA) Algemeen meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Opvang en begeleiding GIA

5 Wetsvoorstel WMO en GIA Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld onderdeel van de WMO Ketenbenadering: voorkomen – signaleren – stoppen - opvang – nazorg Verbetering van de posities van slachtoffers. Toevoeging van het element Veiligheid Aansluiting brede sociale domein en de veiligheidsketen.

6 Uitgangspunten AMHK Een geïntegreerd Advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. -Binnen de wettelijke kaders van de jeugdwet, de WMO en de Wet Meldcode. -Herkenbaar en laagdrempelig voor inwoners, betrokkenen en professionals -Deskundigheid over de volle breedte van de problematiek HG en Kindermishandeling. -Met een goede aansluiting op de lokale en bovenlokale structuur van zorg en welzijn en de veiligheidsketen. 5

7 Uitgangspunten regiovisie Centrum gemeenten en regiogemeenten samen verantwoordelijk. Regiospecifiek Uitwerking van de integratie HG en kindermishandeling Vormgeven van de nieuwe en grotere rol van de gemeenten bij de aanpak GIA Aansluiting bij het brede sociale domein en de veiligheidsketen 6

8 Uitgangspunten Opvang en begeleiding GIA Veiligheid is leidend. Ambulant waar het kan en de opvang zo kort mogelijk. Zoveel mogelijk in eigen regio/wijk/buurt. Continuïteit van hulpverlening en geen verloren gaan van specialisme. Aansluiting bij de Maatschappelijke opvang en het brede sociale domein. Benutten van eigen kracht en sociaal netwerk. 7

9 Kern Ambitie Utrecht is een vitaal sociale stad, waar inwoners betrokken zijn en verantwoordelijkheid voor hun omgeving nemen; in Utrecht krijgen ook kwetsbare inwoners de kans om hun toekomst in eigen handen te nemen, mee te doen en zich te ontwikkelen. 8

10 Utrechts model

11 Het Utrechtse model

12 Hoe ziet het er dan uit 11

13 Systee m AMHK Buurtteams REGIOStadJEUGD regiovisie maatschappij Opvang en begeleiding provincie Sociaal domein

14 Vragen? Quote Domestic abuse happens only in intimate, interdependent, long-term relationships — in other words, in families — the last place we would want or expect to find violence 13


Download ppt "Presentatie Aanpak van geweld in Afhankelijkheidsrelatie in het Sociale domein Bijeenkomst 30 oktober Kenniscafe Movisie Marike de Boer 0."

Verwante presentaties


Ads door Google