De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale buurt/wijkteam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale buurt/wijkteam"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale buurt/wijkteam
Rectificatie aankondiging workshop De poh-ggz en huisarts als schakel tussen medische en sociale domein Erik te Biesebeke – poh ggz

2 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Inhoud Stichting Overvecht Gezond Ontstaan buurtteam Samenwerking met HKO (pilotfase) Rol poh-ggz Filmpje: krachtige basiszorg Casus uit de dagelijkse praktijk Ervaringen tot nu toe Vragen Een organisatie in ontwikkeling Er is een bestuur: Iedere aangesloten praktijk is vertegenwoordigd in bestuur Opdracht bestuur: organisatie verder ontwikkelen tot een duurzame multidisciplinaire organisatie Veel projecten: DM COPD in samenwerking met de stadmaatschap Accent ligt op de complexe.chronische/kwetsbare pat.groep,, 1 x per jaar wijkconferentie Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

3 Stichting Overvecht Gezond
Samenwerkingsverband van 5 huisartsenpraktijken en andere disciplines in Overvecht Geïntegreerde eerstelijns zorg Samenwerking met verzekeraar en gemeente Platform voor bijeenkomsten en scholing Doel: betere gezondheid voor alle bewoners van Overvecht Kortom: wij willen verbinden (op alle niveaus) Een organisatie in ontwikkeling Er is een bestuur: Iedere aangesloten praktijk is vertegenwoordigd in bestuur Opdracht bestuur: organisatie verder ontwikkelen tot een duurzame multidisciplinaire organisatie Veel projecten: DM COPD in samenwerking met de stadmaatschap Accent ligt op de complexe.chronische/kwetsbare pat.groep,, 1 x per jaar wijkconferentie Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013 3

4 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Ontstaan buurtteam Start voorjaar 2012 Transitie AWBZWMO Meedoen naar vermogen Twee teams: Overvecht Zuid en Ondiep Multidisciplinair team Kanteling: “wat kunt u zelf doen” Tijdelijke ondersteuning (in en uit): eigen kracht en inschakelen/uitbreiden netwerk Transitie AWBZWMO: decentralisatie van overheid naar gemeenten van groot deel van de jeugdzorg en de AWBZ taken per 2015 gemeente Utrecht heeft buurtteams gevormd die in het sociale domein opereren OG actieve rol gehad in samen op willen trekken in deze pilot: ons focus ligt al bij complexe en kwetsbare groep pat. Multidisciplinair team, bestaande uit Stade, Victas, Mee, Cumulus, Leger des Heils, Abrona, Reinaerde, Tussenvoorziening generalist naar de klant, specialist in het team een huishouden, een plan, een contactpersoon Kanteling: uitgangspunten: Inzetten op eigen kracht Inzet eigen netwerk Zorg zo veel mogelijk groepsgericht aanbieden Wederkerigheid: er wordt actieve inbreng en verantwoordelijkheid van de bewoner verwacht en waar mogelijk iets doen voor de samenleving Activering: waar mogelijk inzet naar betaalde baan of vrijwilligerswerk Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

5 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Samenwerking met HKO Tandem huisarts/poh-ggz Korte en directe lijnen Investering in gezamenlijke visievorming, kennis en werkwijze Beschikbaarheid van informatie Gezamenlijke casuïstiekbespreking Inzet van een ervaren en deskundige huisarts Gezamenlijk ontwikkelen van een basisinfrastructuur voor signalering. De huisartsen en praktijkverpleegkundige GGZ (POH GGZ) vormen het kernteam voor de pilot binnen de huisartsenkliniek. Daarnaast zijn andere professionals - zoals praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werker, GGZ, fysiotherapeut en de sociaal makelaar - betrokken bij de signalering, doorverwijzing en casuïstiekbesprekingen. tussen de buurtteammedewerkers en de zorgverleners van de Huisartsenkliniek;Pohggz is aanspreekpunt voor buurtteam: uit het medisch dossier bij de huisarts en registratie van het patiënttraject in het dossier. met buurtteammedewerker, huisarts van de cliënt, praktijkverpleegkundige GGZ en andere betrokken zorg- hulpverleners. Hier wordt het beleid en gezamenlijke consulten van buurtteam en huisarts met de cliënt afgestemd. voor begeleiding van het overleg en coaching van de hulpverleners. Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

6 Samenwerking medisch en sociaal team
POH GGZ Huisarts Consultatie psychiater Sociaal buurtteam Netwerk – knooppunten: professionals die voor elkaar en client het aanbod ontsluiten Samenwerking eerstelijns team en buurtteam Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

7 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Rol poh-ggz Aanspreekpunt voor buurtteam Dossieronderzoek Beoordelen psychiatrische problematiek Vraagbaak Advisering omgang Mee behandelen/begeleiden Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

8 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Krachtige basiszorg Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

9 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

10 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Casus Mevr. A Turks 55 jaar Jong naar NL om te trouwen 2 dochters, 2 zonen Man alcoholverslaafd Man ziet djins (geesten) net als vader die zelfmoord heeft gepleegd Slecht huwelijk Blijf van mijn lijf huis Gescheiden Geen (betaald) werk Bijstandsuitkering Alle familie in Turkije Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

11 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Casus Patient woont met oudste paranoïde zoon (38) Zoon is verbaal agressief Zoon gebruikt weed. Zoon gaat nauwelijks de deur uit. Patient is bang voor hem. Somatiek patient: DM slecht gereguleerd Hernia Overgewicht Pijnklachten Nek/schouderklachten Patient heeft nauwelijks daginvulling (alleen naar buiten voor boodschappen en burenbezoek) Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

12 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Casus Voorgaande hulpverlening: Ipsy Esens: niet tevreden over Maatschappelijk werk (hulp bij aanvragen zorg- en huurtoeslag) SOLK traject: geen ingang vanuit gevolgenmodel STOP! Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

13 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Casus Analyse huisarts en poh-ggz: veel onderhoudende factoren op psychosociale vlak  inschakelen buurtteam Bevindingen buurtteam: Casuistiekbespreking:  Happinez: Patient voelt zich gesteund en gesterkt Weer koffie drinken in buurthuis Fietsen als eerste hoopvolle stap. Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

14 Ervaringen samenwerking
Medisch dossier completer Betere afstemming zorg Meer continuïteit in hulpverlening Patiënt meer in “aan stand” Beter zicht op onderhoudende factoren Veel verschil in competenties Verschillende taal/visie Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

15 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
? Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013

16 Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013
Dank voor jullie aandacht! Symposium LV-POHGGZ 14 nov 2013


Download ppt "Sociale buurt/wijkteam"

Verwante presentaties


Ads door Google