De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel bijeenkomst: informeren en enthousiasmeren kansen aansluiting beleid centrumgemeenten bespreken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel bijeenkomst: informeren en enthousiasmeren kansen aansluiting beleid centrumgemeenten bespreken."— Transcript van de presentatie:

1 Doel bijeenkomst: informeren en enthousiasmeren kansen aansluiting beleid centrumgemeenten bespreken

2 zwerfjongeren in Nederland definitie en aantal feitelijk of residentieel dakloze jongeren onder de 23 jaar met meervoudige problemen 9000

3 doelstelling laatste sprong naar zelfstandigheid zelfstandig wonen en leven schuldenvrij school en/of werk financiële zelfstandigheid sociaal vaardig en vrijetijdsbesteding gezond een voldoende op alle leefgebieden (in de zelfredzaamheidmatrix)

4 vorm succesvolle terugkeer in de maatschappij woonruimte: 2-3 jongeren werk, school of dagbesteding opbouwen sociaal netwerk gemotiveerde (ex-)zwerfjongeren ambulante begeleiding

5 TAKE OFF eigenschappen van een TAKE OFF-project kleinschalige woonvorm voor (ex)zwerfjongeren makkelijk te organiseren (klein en eenvoudig) met relatief beperkte financiële risico’s flexibel concept (maatwerk: ‘doen wat nodig is’)

6 Dakloos Opvang, onder meer psychiatrische problematiek Opvang, onder meer psychiatrische problematiek Opvang, traumatisch, perspectief op zelfstandigheid Take Off andere passende hulp zelfstandigheid zwerfjongeren in Nederland positionering TAKE OFF in de opvangketen voor zwerfjongeren

7 samen doen projectpartner woningcorporaties woning (centrum)gemeente regie financiering regie werken-leren zorgaanbieder begeleiding

8 samen doen projectpartner woningcorporaties woning taken woningaanbod woningaanbod na uitstroom projectpartner faciliteert waar mogelijk werkervaringsplekken via toeleveranciers

9 samen doen projectpartner zorgaanbieder begeleiding taken begeleiding alternatieve opvang bij uitval nazorg na uitstroom projectpartner

10 samen doen centrumgemeenten/regiogemeenten centrumgemeente regietaken: faciliteert en signaleert bestuur- en beleid ketenafspraken financiering begeleiding regiogemeente signaleert projectpartner regie inkomen en werken/leren financiering begeleiding

11 TAKE OFF financiering van een TAKE OFF-project huidige financiering Wmo bij indicatie: AWBZ justitie provincie inspelend op veranderingen: kansen? decentralisatie AWBZ-begeleiding transitie Jeugdzorg Wet werken naar vermogen Wmo

12 vragen en discussie is het concept TO en de positionering in de keten helder? is TO een oplossing voor een huidig probleem in de keten binnen uw centrumgemeente? zo ja, op welke wijze ingang bij u of uw collega’s? ideeën over andere financieringsmogelijkheden voor TO?


Download ppt "Doel bijeenkomst: informeren en enthousiasmeren kansen aansluiting beleid centrumgemeenten bespreken."

Verwante presentaties


Ads door Google