De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het moet beter… maar niet alles hoeft anders!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het moet beter… maar niet alles hoeft anders!"— Transcript van de presentatie:

1 Het moet beter… maar niet alles hoeft anders!
Jeugdzorg in transitie/transformatie

2 Inhoud Wat kost jeugdzorg?
Verantwoord het transformatie/transitieproces doen: onzekerheidsreductie, gedeelde verantwoordelijkheid, kind centraal

3 Wat kost Gelderse jeugdzorg 1
Bron: Provincie Huidige Bureau Jeugdzorg Provinciaal gefinancierd: € ,- Justitie (JB en JR): € ,- Zorgaanbieders (10): € ,- Clientenbeleid e.d. € ,- Totaal € ,- En dan is er nog de gesloten jeugdzorg (landelijk € , Gelderland ongeveer € ,-?)

4 Gemeentelijk budget jeugdzorg
Totaal budget € ,- minus ongeveer 10% bezuiniging = € ,- Verdeeld over 55 gemeenten: Evenredig: € ,- Volgens gemeentefonds: ?? Kleine gemeente 1 miljoen, Arnhem & Nijmegen 20 miljoen?

5 Kostenverdeling zorgaanbod
Bron: Uitvoeringsprogramma Provincie Residentieel: € ,- Dagbehandeling: € ,- Pleegzorg: € ,- Ambulant: € Bureau Jeugdzorg dus totaal € ,-

6 Wat kost jeugdzorg 2 Per jaar: Ambulant traject: 8.000,-
Dagbehandeling: ,- / ,- Residentieel: ,- / ,- Pleegzorg: ,- Gesloten jeugdzorg: ,-

7 Gebruik Jeugdzorg Op een gemiddelde dag:
Ambulante hulp: kinderen en gezinnen Residentieel (crisisopvang, leefgroepen, zelfstandigheidstraining, gezinshuizen): 800 Dagbehandeling: ruim 400 Pleegzorg: 1.400 Totaal: zo’n kinderen Gesloten jeugdzorg: ? Ruim 200? Op jaarbasis: En daarnaast zo’n clienten bij BJz, waaronder gezinnen bij het AMK

8 Scheve kostenverdeling
Ongeveer 70% van het budget gaat op aan % van de kinderen: complexe problematiek, langdurige, dure zorg En dus ook andersom: ongeveer % van het budget gaat naar 70% van de kinderen Deze verdeling is al een stuk verschoven, door ambulantisering van de jeugdzorg

9 Consequentie Ervan uitgaand dat nu niet alle kinderen de verkeerde hulp krijgen: Voorzichtig met ombouwen! Samenleving is verantwoordelijk voor kwetsbare kinderen die langdurig afhankelijk zijn van de jeugdzorg. Hulpaanbod en deskundigheid is snel verdwenen, maar langzaam opgebouwd.

10 De ‘Gelderse hulpmix’ Zorgaanbieders en BJz verenigd in de branche jeugdzorg Gelderland Samenwerking, geen concurrentie, vanuit maatschappelijke opdracht Eenduidigheid en kwaliteit Gezamenlijke betrouwbare beleidscijfers Samen verantwoordelijk voor ‘genoegzaam aanbod’ en zo kort mogelijk wachtlijsten Vraag-aanbod analyse

11 Transformatieargumenten
De jeugdzorg moet ‘anders en beter’, want: We zien problemen te laat Handelen niet snel genoeg Te veel spelers, te veel afstemmingsproblemen Opwaartse druk: te veel inzet zware zorg Autonoom stijgende kosten

12 We zien problemen te laat
Risico: alle ballen op vroegsignalering en opvoedcursussen. Gemeenten rekenen zich rijk, maar er blijft echt altijd dure en langdurige zorg nodig! En deze zorg beslaat dus een groot deel van het budget.

13 Handelen niet snel genoeg
Laat de ambulante jeugdzorg naar voren schuiven. Samenwerken met lokale instellingen (AMW, CJG, Thuiszorg, GGD) en JGGZ en LVB in wijkgerichte teams. Verruil indicatiebureaucratie voor directe inzet ambulante hulp en EKC’s

14 Te veel spelers Creëer geen nieuwe chaos door de markt (te snel) open te gooien. Concurrentie brengt nog meer spelers. Samenwerking verdwijnt, opgebouwde deskundigheid verdwijnt. Kosten lijken lager, maar zijn uiteindelijk vaak even hoog of hoger. Concurrentie is niet de enige weg naar kostenbesparing!!

15 Opwaartse druk en stijgende kosten
Het antwoord is simpel: zet EKC’s en netwerkberaden in. Aan het begin/eind van een jeugdzorgtraject, bij uithuisplaatsingen, bij OTS e.d.. Opbrengst: grotere betrokkenheid ouders, meer oplossingen in het netwerk, minder lange en dure inzet jeugdzorg, lagere kosten (schatting 10%). Bezuinigen op indicatiebureaucratie en afdeling JHV van BJz. (€ ,-)

16 Het moet wel beter… maar niet alles moet anders!
We hoeven de jeugdzorg niet opnieuw uit te vinden Er is 100 jaar ervaring en deskundigheid Er is een netwerk van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid Behoud wat goed is en vooralsnog kan blijven Verander wat nu echt anders moet Dat levert onzekerheidsreductie op

17 Onzekerheidsreductie. Een paar voorbeelden
Pleegzorg. Zinvol? Draait goed? Behouden of vernieuwen? Spoedzorg en crisisopvang. Zinvol? Draait goed? Behouden of vernieuwen? AMK. Zinvol? Draait goed? Behouden of vernieuwen? Gezinshuizen. Zinvol? Draait goed? Behouden of vernieuwen?

18 Nu veranderen Bijvoorbeeld: Indicatiestelsel
Ambulante hulp in integrale teams Structurele inzet EKC’s Ambulante hulpverlener blijft casemanager als er meer hulp ingezet moet worden (1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener, 1 budget), organiseert EKC e.d.

19 Gemeentelijk bereik In ieder geval: Preventie en vroegzorg
Indicatiesysteem/toegang (CJG) Ambulante zorg (wijkgericht, intersectoraal etc.) EKC’s

20 Bovengemeentelijke verantwoordelijkheid
Spoedzorg AMK Jeugdbescherming en jeugdreclassering Pleegzorg Residentiele zorg Dagbehandeling Gesloten jeugdzorg

21 Samen verantwoordelijk
Transformatie jeugdzorg kan alleen als Provincie, Gemeenten, jeugdzorg en lokale instellingen en clienten(organisaties) samenwerken Anders gooien we het kind met het badwater weg Bestuurlijk met elkaar aan tafel Betrek cliënten bij het proces

22 Samen aan tafel Samen regie op proces (vanuit eigen verantwoordelijkheid) Hoe houden we de belangen van kinderen centraal in dit proces? (Rol Zorgbelang?) Wat moet nu anders? (Transformatie) Maar ook: Wat mag voor nu blijven? (Onzekerheidsreductie) Hoe organiseren we dat? Bovengemeentelijk? Bezuinigingsopdracht en Frictiekosten

23 Voor alle duidelijkheid…
Het gaat de jeugdzorg niet om: Alles houden zoals het nu is Concurrentie buiten de deur houden Het gaat ons wel om: Behoud van kwaliteit en continuïteit voor kinderen Met kracht vernieuwen en verbeteren waar nodig Samen verantwoordelijk

24 Transformeren? Leuker kunnen we het niet maken? Makkelijker wel!


Download ppt "Het moet beter… maar niet alles hoeft anders!"

Verwante presentaties


Ads door Google