De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing
Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch /

2 Waarom de stelselwijziging?
1. Weinig aandacht kwaliteit gewone opgroeien/opvoeden 2. Eerste lijn (‘de pedagogische huisarts’) ontbreekt 3. Enorme toename gebruik gespecialiseerde zorg: * Jeugd- & opvoedhulp gemiddeld ± 7,4% per jaar Jeugd GGZ ± 12,5% per jaar Cluster 4 onderwijs ± 17,5% per jaar 4. Versnippering in deelsectoren. Gevolg: complexe hulp aan gezinnen en ‘waterbedeffect’ 5. Weinig zicht op effectiviteit (en waar zicht is: kan beter) Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Signalering opgroei- en opvoedproblemen Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) *Gemeten over Conservatieve schattingen. Cijfers t/m Bronnen: SCP 2009 ; De Graaf e.a. 2005, CVZ & Prismant 2004; Rouvoet 2007, 2008;

3 Wat gaat er gebeuren? Overheveling bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden jeugdzorg (transitie) Lost nog niet alle problemen op. Daarom ook: Inhoudelijke vernieuwing van het stelsel (transformatie) Wat is de rol van de gemeente als bestuurder? Welke instrumenten heeft u om vernieuwing te ‘stimuleren’? Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Signalering opgroei- en opvoedproblemen Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc)

4 Even rekenen € 870,90 Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Signalering opgroei- en opvoedproblemen Ongewogen Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Indicatie voor specialistische hulp / maatregel

5 Wat komt naar de gemeenten?
Kengetallen 2009*: Aanmeldingen BJZ: AMK Jeugdbescherming: Jeugdreclassering: Jeugd&Opvoedh.(excl dubbelingen) ,8 Jeugdzorg Plus (‘gesloten j&o’) ,9 J-GGZ (ZVW, alleen jeugdigen) ,86 J-LVG (AWBZ, alleen OBC’s) ,7 per 1000 kk* 28,5 16,9 14,5 6,6 *Bron: Van Yperen & Van Woudenberg (2011). Werk in Uitvoering. Utrecht: NJi / ministerie van VWS

6 Wat komt naar de gemeenten?
Wat voor problemen? Aanmeldingen BJZ Alle ernstige problemen AMK Vermoeden kindermishandeling Jeugdbescherming Jeugdige bedreigd, geen vrijw.hulp Jeugdreclassering Jeugdige delinquenten Jeugd&Opvoedhulp Opgroei- en opvoedproblemen Jeugdzorg Plus Ernstig risico zelf of omgeving J-GGZ Psychische en gedragsproblemen J-LVG Verst. beperking, gedragsproblemen *Bron: Van Yperen & Van Woudenberg (2011). Werk in Uitvoering. Utrecht: NJi / ministerie van VWS

7 Algemeen uitgangspunt
Visie, collectieve ambitie en prognose Hoeveel jeugdigen bijv. Nemen deel aan sport Behalen startkwalificatie Komen in intensieve jeugdzorg en speciaal onderwijs Hoe moet dit er over 4 jaar uit zien? Waar gáán we voor? Wat moeten partners doen, wanneer, met welk resultaat?

8 Uitgangspunten inhoudelijke vernieuwing
0e lijn Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen - ouders eerstverantwoordelijk; opvang/school ook opvoedmilieu - problemen effectief oplossen of draaglijk maken (in eigen omge ving, samenwerkend, duurzaam) - gespecialiseerde zorg blijft nodig; alleen exclusie als problematiek of veiligheid dat vereist Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s 1e lijn Signalering opgroei- en opvoedproblemen Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Indicatie voor specialistische hulp / maatregel 2e lijn Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV)

9 Inhoudelijke vernieuwing stelsel (Bijv. stepped care gedragsproblemen)
Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Nazorg Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) in eigen omgeving in de nieuwe jeugdzorg. (‘resistentie’) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Bron: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: NJi

10 Inhoudelijke vernieuwing stelsel
Tip 1. Geef veldpartners opdracht: Maak dit soort arrangementen voor i.i.g. de top 10 van meest voorkomende problemen/vragen Vraag bijv. uw GGD naar de top 10 Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Nazorg Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) (‘resistentie’) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van

11 Inhoudelijke vernieuwing stelsel Tip 2. Geef veldpartners mee:
Ga uit van één gezin, één plan Zorg voor zo min mogelijk smoelen Per arrangement Per gezin en leerkracht Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Nazorg Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) (‘resistentie’) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van

12 Inhoudelijke vernieuwing stelsel
Tip 3. Opdracht aan CJG: Organiseer versterking pedagogisch klimaat (bijv. via ‘Allemaal opvoeders’) Organiseer sterke eerste lijn voor info, advies, ondersteuning (‘pedagogische huisartsenpost’) Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Nazorg Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) (‘resistentie’) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van

13 Inhoudelijke vernieuwing stelsel
Tip 4. Opdracht aan CJG: Inroepen intensieve zorg (‘indicatie-stelling’) voldoet aan kwaliteitseisen Beslissers zijn gekwalificeerd Er is toetsing op kwaliteit Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Nazorg Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) (‘resistentie’) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van

14 Inhoudelijke vernieuwing stelsel
Tip 5. Alleen zaken met aanbieders die: Zich voegen in stepped care arrangementen Zich voegen naar 1 gezin, 1 plan Werken met erkende middelen (keurmerk) Werken met gecertificeerde professionals Met prestatie-indicatoren resultaatcijfers leveren Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Nazorg Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) (‘resistentie’) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van

15 Inhoudelijke vernieuwing stelsel
Uw instrumenten t.a.v. inhoudelijke zorgvernieuwing: Visie, collectieve ambities & prognoses Opdrachten aan veldpartners Kwaliteitseisen & subsidie-/inkoopbeleid Prestatie-indicatoren Landelijk regelen / afstemmen: Kwaliteitseisen & keurmerken Certificering professionals Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Nazorg Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) (‘resistentie’) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van

16 Meer informatie: Yperen, T.A. van & Stam, P. (2010). Opvoeden versterken. Advies i.o.v. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Den Haag: VNG. (te downloaden van Yperen, T.A. van & Westering, Y.C. van (2010). Pijlers voor nieuw jeugdbeleid. Nederlands Jeugdinstituut. (te downloaden van Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van Yperen, T.A. van & Steenhoven, P. van der (2011). Doorlichting basisset prestatie-indicatoren CJG. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van


Download ppt "Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing"

Verwante presentaties


Ads door Google