De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema bijeenkomst raadscommissie Maatschappij 20 oktober 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema bijeenkomst raadscommissie Maatschappij 20 oktober 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Thema bijeenkomst raadscommissie Maatschappij 20 oktober 2011
Transformatie jeugdzorg Wat is het? Waarom doen we het? Hoe bereiden we ons voor? Thema bijeenkomst raadscommissie Maatschappij 20 oktober 2011

2 1. Wat is het? 1. Een decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden op gebied van jeugdzorg (provincie, awbz, zvw) 2. Eén financiering en nieuw wettelijk kader Zorg voor Jeugd voor alle ondersteuning en hulp aan kinderen en hun opvoeders (incl. huidige CJG). 3. Kans om jeugd en ouders beter te ondersteunen. Benodigd: een omslag in denken en doen = transformatie.

3 1. Decentralisatie jeugdzorg
Provinciale jeugdzorg Toegang tot jeugdzorg; Bureau Jeugdzorg Jeugdzorg ‘vrijwillig kader’ Ambulante hulp (thuis en/of school) Verblijf in instelling of pleeggezin uitvoering door JZ instelling zoals Tender of Zuidwester Jeugdzorg ‘gedwongen kader’ Jeugdbescherming: Onder toezichtstelling als ouders (tijdelijk) niet voor kind kunnen zorgen: gezinsvoogd thuis of icm uithuisplaatsing (instelling of pleeggezin) Jeugdreclassering (na plegen strafbaar feit). uitvoering grotendeels door BJZ

4 1. Decentralisatie jeugdzorg
b. Zorg voor LVG jeugd (Licht Verstandelijk Gehandicapten) IQ tussen 50-85 beperkt sociaal aanpassingsvermogen bijkomende leer- en/of psychiatrische en/of gezinsproblemen deels Zorgverzekeringswet, deels AWBZ gefinancierd vooral ambulante hulp, deels verblijf Uitvoering ortopedagogische behandelcentra (OBC), Amarant c. Jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg, in thuisomgeving en residentieel). ZVW gefinancierd (vnml ambulant, 1ste jaar intramuraal) en AWBZ (langdurige begeleiding, intramuraal) Uitvoering GGZ (Breburg)

5 1. Om wie gaat het? 3.5 miljoen jeugdigen (0-19 jaar) in Nederland
Breda jeugdigen jeugdzorg (incl jggz, lvg) = 8% Breda ± jeugdzorg Vaak overlap in gebruik diverse vormen jeugdzorg Door versnippering aanbod en financiering ontbreekt inzicht in aantallen unieke individuen

6 1. Omvang budgetten (cijfers 2008)
1. Provinciale jeugdzorg € 1595 miljoen Toegangstaken Bureau Jeugdzorg € 145 miljoen Advies- en Meldpunt KM € 41 miljoen Provinciaal zorgaanbod € 1077 miljoen Jeugdbescherming (gezins)voogdij) € 275 miljoen Jeugdreclassering € 57 miljoen 2. Jeugd-lvg (AWBZ) € 510 miljoen 3. Jeugd-GGZ +LVG PGB € 497 miljoen 5. Jeugd-GGZ (ZvW) € 470 miljoen Totaal € miljoen Breda = ± 1% = 30 miljoen

7 1. Proces decentralisatie
Een nieuw wettelijk kader: eind 2012 naar TK Decentralisatie uitkering, verdeelmodel gereed 1ste kw 2012 Met bezuiniging van 10% (80 in 2015, 300 in 2017) 2012 en 2013 invoeringsbudget € 16 mln, deel naar gemeenten via decentralisatie uitkering. Planning: Vanaf 2014 provinciale jeugdzorg vrijwillige kader Vanaf 2014 Jeugd GGZ en LVG Uiterlijk 2016 Jeugdreclassering en Jeugdbescherming NB geen politieke prioriteit bij VWS, sterke lobby’s vanuit GGZ en JB om niet alles te decentraliseren.

8 1. Context decentralisatie jeugdzorg
Beperking Awbz-pakket (IQ-maatregel 85 > 70) Decentralisatie ondersteunende begeleiding AWBZ Wet Werken naar Vermogen (Wajong) Passend onderwijs (zorg in het onderwijs)

9 2. Waarom willen we een transformatie?
Omslag in denken gewenst (analoog aan Normaliseren en ontzorgen/ontmedicaliseren; hobbels in opvoeden en opgroeien horen erbij. Van recht op zorg naar plicht tot opvoeden; verantwoordelijkheid ligt primair bij ouder, niet bij overheid. Focus op talenten en eigen kracht; op wat jeugd en ouders wel kunnen ipv niet. Meer aandacht voor versterken sociale omgeving en rol informele opvoeders. Voor jeugd en hun ouders: Snel de juiste hulp (ipv stapelen van hulp van licht naar zwaar) Weten waar je terecht kan (het CJG, muv gedwongen kader) Meer aandacht voor preventie, advies en hulp dichtbij (thuis en school), niet het kind uit huis maar de zorg in huis! Zelf de regie in handen houden; wat kan je zelf wel, waar kun je netwerk inschakelen, wanneer en waarvoor vraag je professionele hulp. > Nb in sommige gevallen blijft gedwongen hulp nodig.

10 2. Waarom een transformatie
Omslag in doen gewenst a. CJG voor alle ondersteuning (vrijwillig) bij opvoeden en opgroeien Focus op kwaliteit; vraaggerichte professionals Generalisten die hulp bieden ipv coordineren. b. Jeugd en ouders voeren regie en stellen prioriteiten, evt. ondersteund door iemand uit eigen omgeving. c. Ondersteuning en hulp vinden zoveel mogelijk plaats in de leefwereld van de jeugd (thuis, op school). Juiste hulp er in ipv kinderen uit huis.

11 3. Hoe bereiden we ons voor?
Bestuurlijk en beleidsmatig Regionale visie op transformatie Jeugdzorg; subregionale samenwerking beleid en uitvoering Visie lokaal en regionaal vaststellen Subregionale samenwerking handen en voeten geven Tour des Jeunes; gesprekken met jeugd, ouders, betrokken instellingen (CJG, JZ, GGZ, RvKB etc) Verdieping visie en lobby in G32/VNG verband Kennis uitwisselen en samen optrekken in B5 verband (ook met provincie)

12 3. Hoe bereiden we ons voor?
Wat doen we als Breda concreet? Doorontwikkeling CJG (toelichting na de pauze): omslag in wijze van sturen en subsidieren investeren in professionals, ruimte aan hen. Relatie naar scholen centraal Onder aandacht brengen Bredase aanpak; navolging in rest van land, interesse van regiogemeenten om mee te gaan doen in CJG > trekker subregionalisering. Transformatie jeugdzorg – Passend Onderwijs

13 4. En dan nu.. Vragen? Pauze Waar zijn we mee bezig? CJG Breda!
Hoe wilt u betrokken blijven?


Download ppt "Thema bijeenkomst raadscommissie Maatschappij 20 oktober 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google