De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg in Nederland
Naar integrale jeugdzorg onder gemeentelijke regie 18 maart 2011

2 Inhoud presentatie Stelsel Jeugdzorg, korte historische schets
Wet op de jeugdzorg en de evaluatie Hoe gaat het eigenlijk met de jeugd Een andere aanpak: op gezinsniveau Vragen etc.

3 Korte historische schets
1974: gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (Commissie Mik) Start vernieuwing jeugdzorg 1989: Wet op de jeugdhulpverlening Decentralisatie jeugdhulpverlening 1994: Regeringsnota: Regie in de jeugdzorg Eén herkenbare toegang Regeerakkoord Kabinet Kok Voornemen Wet op de jeugdzorg

4 2005 Wet op de jeugdzorg Het versterken van de positie cliënt (recht op jeugdzorg); Één centrale toegang tot jeugdzorg (het Bureau Jeugdzorg); Jeugdbescherming, AMK en jeugdreclassering integraal onderdeel van Bureaus Jeugdzorg; Versterken voorliggende voorzieningen; Totstandkoming van een passend samenhangend zorgaanbod (jeugdzorg, jeugd LVG, jeugd-GGZ, justitiële jeugdzorg)

5 2007 programmaministerie voor jeugd en Gezin

6 Kritiek op de Jeugdzorg

7 2009 Vervroegde evaluatie Wet op de jeugdzorg
Geen integrale toegang provinciale jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvg Geen integraal zorgaanbod door separate financiering / instituten Te massief indicatietraject: afhaak% Onvoldoende regierol provincies Ook beschikbaar: 27!! andere onderzoeken!

8 Versnipperd stelsel

9 Jeugd & Opvoedhulp Verzamelnaam voor alle organisaties die kinderen en opvoeders helpen bij opvoed en opgroeiproblemen vanuit het provinciale Jeugdzorgstelsel Thuis, voor jeugdige en hele gezin Overdag, individueel of in groep bij J&O Op locatie in samenwerking met onderwijs, kinderopvang of vrouwenopvang Uit huis: deeltijd of 24 uurs in pleeggezin of instelling, ook voor observatie diagnostiek

10 Bureaus Jeugdzorg Centrale Toegang/AMK (hulpvragen ouders, zorgmeldingen professionals en meldingen kindermishandeling) Consultatie en ophalen zorgvraag bij ZAT, CJG etc Indicatiestelling en zorgtoewijzing Snel schakelen tussen melding/onderzoek/ hulp en naar gedwongen kader Uitvoering casemanagement in vrijwillig kader maatregelen, Jeugdbescherming en jeugdreclassering

11 Groeicijfers ministerie J&G
Provinciale Jeugdzorg Gemiddelde jaarlijkse groei - Ambulant 28.186 44.276 16% - Dagbehandeling 9.797 9.816 0% - Pleegzorg 17.581 20.144 5% - Residentieel 10.373 11.805 4% - Spoedeisende zorg 7.802 9.132* Totaal provinciale jeugdzorg 73.739 95.173 9% Jeugdbescherming 28.979 37.820 Jeugdreclassering 8.953 10.883 7% Gesloten jeugdzorg 2.259 3.225 13% Jeugd-ggz 87.610 19% Jeugd-LVG 6.252 12.970 28% PGB 10.300 33.600 48% Totaal NB = 10%

12 Gespecialiseerde zorg voor de jeugd
0-18 jarigen in Nederland: Kinderen en jongeren met hulp provinciale geïndiceerde jeugdzorg (unieke cliënten): (=2,1% van totaal) Kinderen en jongeren met LVG hulp: 25 à Kinderen en jongeren met J-GGZ hulp (unieke clienten): totaal 7% (?)

13 Vijf jaar jeugdzorg Bureau Jeugdzorg: Jeugd & opvoedhulp:
Meer meldingen kindermishandeling (46% groei onderzoek; ook groei in adviezen en consulten) Jaarlijks ruim indicatiebesluiten (1/4 in gedwongen kader, 3/4 in vrijwillig kader) indicatiebesluiten betreft J-GGZ rest jeugdzorg. (sterke) groei Jeugdbescherming en jeugdreclassering (41.5% en 32%) Jeugd & opvoedhulp: 35% meer zorg

14 J&O: 35% meer zorg

15 Oorzaken stijgende vraag
Lagere acceptatie van afwijkend gedrag Lagere acceptatie van risico’s; tendens in samenleving Multiproblematiek Medicalisering Verbeterende signalering MAAR: WAT LEVERT AL DIE ZORG NU OP?


Download ppt "Jeugdzorg in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google