De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bureau Jeugdzorg Jeugdreclassering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bureau Jeugdzorg Jeugdreclassering."— Transcript van de presentatie:

1 Bureau Jeugdzorg Jeugdreclassering

2 Jeugdreclassering als justitiële partner
Openbaar ministerie Politie Raad voor de Kinderbescherming Jeugdreclassering

3 Gedwongen hulpverlening

4 Motiveren Motiveren tot gedragsverandering is de belangrijkste èn de moeilijkste taak van de jeugdreclasseringswerker….

5 Handboek Jr, “de jongere aanspreken”
Drie routes: Wetenschappelijke route Pragmatische route Normatieve route

6 Wetenschappelijke route
Je moet weten wat werkt….

7 Pragmatische route Samenwerking staat centraal

8 Normatieve route Kaders stellen.

9 Verschillende opdrachten

10 Opdrachten Opdracht Hulp en Steun: Opdracht Toezicht en begeleiding:
Altijd in een gedwongen kader. Opdracht wordt verstrekt door Openbaar Ministerie of Zittende Magistratuur (Kinderrechter) Opdracht Toezicht en begeleiding: Altijd in een min of meer vrijwillig kader. Opdracht wordt verstrekt door Openbaar ministerie of Raad voor de Kinderbescherming

11 De jeugdige moet zich gedragen naar de aanwijzingen hem/haar gegeven in het kader van de Jeugdreclassering…..

12 start De start van de hulpverlening door de Jr kent een vast patroon.
Kennis maken / info verstrekken Aan de hand van informatie van de Raad voor de kinderbescherming en informatie uit gesprekken met jeugdige, ouder(s) / opvoeders, en derden (school, buurtwerk e.d,) wordt binnen zes weken een Plan van Aanpak geformuleerd.

13 Plan van Aanpak Anamnese: wat is er aan de hand? Wat zijn de criminogene factoren? Analyse: waarom is deze jongere met deze problemen in aanraking gekomen? Welke persoonlijke doelen stelt de jeugdige? Welke criminogene factoren moeten veranderen om doelen te kunnen realiseren.

14 DOELEN Doelen zijn gericht op de criminogene factoren.
De doelen zijn SMART geformuleerd. De jeugdige erkent de doelen

15 praktijk Bijvoorbeeld:
Jr krijgt bericht dat een jeugdige in voorarrest zit. De Jr krijgt de opdracht om onderzoek naar schorsingsvoorwaarden te doen. Gesprek met jeugdige, ouders, derden… Schorsingsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld:

16 schorsingsvoorwaarden
Huisarrest Omgangsverbod Medewerking aan psychiatrisch of psychologisch onderzoek. Opname in psychiatrische setting. Controle op drugsgebruik Verder alles wat nodig is voor ontwikkeling van de jeugdige en de veiligheid van de omgeving.

17 Vervolgens…. De Jr maakt een risicotaxatie aan de hand van de “Washington State Juvenile Court Screen”. Dit instrument geeft naast de risicotaxatie ook een indicatie voor de bezoekfrequentie. Jeugdige heeft met een afgesproken regelmaat gesprekken met de hulpverlener. Deze maakt een inschatting welke hulp in de gesprekken geboden kan worden, en voor welk hulpaanbod de zorgverlenende instanties ingezet moeten worden. Deze hulp wordt d.m.v. indicaties ingezet.

18 De rechtszitting De Jeugdreclassering geeft een pedagogisch advies.
De Jeugdreclassering geeft advies over de soort straf De Jeugdreclassering laat zich niet uit over de zwaarte van de straf.

19 Vervolgens… De Jeugdreclassering evalueert met vaste regelmaat de gestelde plannen en doelen en past deze aan waar nodig. De Jr sluit af met een afsluitrapportage aan het einde van de opgelegde periode.

20 Daarnaast…. ITB-Criem ITB-HKA Intensieve trajectbegeleiding
Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden. ITB-HKA Harde Kern Aanpak

21 Vertegenwoordiging De Jeugdreclassering sluit aan bij diverse overleggen: JCO (justitieel Casus Overleg) Netwerk- en trajectberaden Schoolverzuimteam Minderjarige veelplegers Risicojeugd Enz.

22 Dit was de Jr in een notendop
Heeft u nog vragen? Schroom niet om ze te stellen. Niet nu?, bellen of mailen kan natuurlijk ook.


Download ppt "Bureau Jeugdzorg Jeugdreclassering."

Verwante presentaties


Ads door Google