De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marijke de Jong Clusterhoofd veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marijke de Jong Clusterhoofd veiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Integraal Veiligheidsbeleid stad Utrecht Utrecht Veilig: dat doen we samen!
Marijke de Jong Clusterhoofd veiligheid Afdeling Veiligheid, gemeente Utrecht

2 Integraal veiligheidsbeleid
Openbare orde, maatschappelijke onrust, crisisbeheersing Langjarige programmatische aanpak, prioriteiten: Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit High Impact Crime (woninginbraak, geweld) Veelvoorkomende criminaliteit zoals autokraak Georganiseerde criminaliteit Persoons- en gebiedsgerichte aanpak Veel partners 50% minder geregistreerde criminaliteit sinds 2002. Dia 1

3 Doelgroep jeugd en veiligheid
Utrecht jonge stad Klein deel heeft problemen en veroorzaakt problemen 18 – 24 jaar Jongeren in problematische jeugdgroepen Jongeren die risico lopen stap te zetten naar deelname jeugdgroep of naar criminaliteit Ouders van deze jongeren/gezinnen Ex-gedetineerden Zeer actieve veelplegers 18-plus en 18-min Dia 2

4 Doelgroep jeugd en veiligheid: cijfers 2013
Aantal jeugdgroepen: 21 8 hinderlijke, 8 overlastgevende en 5 criminele groepen Aantal jongeren in die groepen: 288 50 kopstukken Jeugdige veelplegers 18-: 125 Jongvolwassen veelplegers 18-24: 35 Ongeveer 75% stad Utrecht Geregistreerde jeugdige verdachten 2012: 2245 Aantal zeer actieve veelplegers in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar neemt toe Dia 3

5 Aanpak: grenzen stellen en perspectief bieden
Doelstelling: daling van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast Veiligheid niet per se gedwongen kader Ook voorkomen dat jongeren in aanraking komen met strafrecht. Mogelijkheden: gesprek wijkagent, gesprek ouders, leerplicht, gebiedsverbod, ‘voetbalwet’ Aanpak Jeugd en veiligheid verschillende onderdelen Dia 4

6 Aanpak jeugdgroepen Dia 5
Gemeente regie, partners o.a. politie, OM, jongerenwerk Plan van aanpak hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen Intensiteit varieert van licht naar zwaar Aanpak individu, groep en domein Individuele plannen combi zorg en repressie Dia 5

7 Nazorg na detentie Regionaal coördinatiepunt nazorg 18-plus in VHRU Gemeente verantwoordelijk voor bieden nazorg aan ex-gedetineerden op 5 terreinen: huisvesting/onderdak, zorg, inkomen/ dagbesteding, ID-bewijs en schuldhulpverlening. Recidivebeperking Het voorbereiden vanaf het moment dat Utrechtse burgers gedetineerd raken. Nazorg 18-: coördinatie Raad voor de Kinderbescherming Dia 6

8 Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen
Als reguliere inzet van instanties niet voldoende blijkt om overlast en criminaliteit van een gezin met een negatieve uitstraling op de buurt afdoende aan te pakken. Overlast, criminaliteit en zorgproblematiek van gezinnen in samenhang benaderd. Uitvoering één plan van aanpak voor heel gezin: drang en dwang, strafrecht, civiel- en bestuursrechtelijke maatregelen, zorg en hulp. Strakke regie gemeente. Overlast gezinnen in hun woonomgeving doen stoppen, de criminele activiteiten van de gezinsleden verminderen en de situatie waarin de kinderen opgroeien verbeteren. Nu 4 gezinnen, gemiddeld 7 per jaar. Dia 7

9 Kenmerken doelgroep: casus EOG
Vader en moeder, 5 zonen Vader en moeder onmachtig, financiële problemen: Zoon 1: kopstuk, geen werk, geen dagbesteding, drugshandel Zoon 2: LVB, geen werk of dagbesteding, criminele activiteiten Zoon 3: LVB, schoolverzuim, aanhouding autodiefstal, contactverbod Zoon 4: problemen op school, heling, geen verblijfsvergunning Zoon 5: woont bij familie, gaat goed Multi-problem, geen hulpvraag, overlast omgeving Dia 8

10 Kansen transitie jeugdzorg
Natuurlijke partners veiligheid: politie, OM, Halt. Ook intensieve samenwerking met partners: jeugdzorg, jeugdhulpverlening, dagbesteding, jongerenwerk. Samenwerking in wijken: gebiedsmanagers veiligheid Kansen transitie: Inbreng partners één geheel. Bij elkaar brengen gedwongen en niet gedwongen kader. De transformatie jeugdzorg en de komst buurtteams bieden veel kansen om huidige knelpunten in zorg op te lossen, wat de veiligheid ook ten goede komt (preventie).  Dia 9

11 Opgaven verbinding veiligheid en transitie jeugdzorg
Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat we zo veel mogelijk vorm kunnen geven aan het uitgangspunt één gezin, één plan, één hulpverlener? Hoe werk je vraaggericht in combinatie met probleemgericht (signalen uit wijken en gezinnen die niet meewerken/problemen niet herkennen of bewust zaken verdraaien)? Hoe organiseren we een goede informatievoorziening en –uitwisseling? Hoe organiseren we de casusoverleggen met zo min mogelijk dubbelingen. Hoe zorgen we dat de casusoverleggen/werkwijzen elkaar versterken? Opschalen van casussen. Dia 10


Download ppt "Marijke de Jong Clusterhoofd veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google