De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Burgerarrest Het burgerarrest moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - Er is sprake van een strafbaar feit - Er is sprake van een verdachte - Er.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Burgerarrest Het burgerarrest moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - Er is sprake van een strafbaar feit - Er is sprake van een verdachte - Er."— Transcript van de presentatie:

1 Het Burgerarrest Het burgerarrest moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - Er is sprake van een strafbaar feit - Er is sprake van een verdachte - Er is sprake van een heterdaad

2 Het Burgerarrest Strafrecht
In het Wetboek van Strafrecht staat Materieel strafrecht: - Wie is strafbaar? (verdachte) - Wat is strafbaar? - Feiten of omstandigheden van invloed op de strafmaat? - Maximale straf? In het Wetboek van Strafvordering staat Formeel strafrecht: - Procedures en bevoegdheden binnen het strafproces

3 Bron: http://www.om.nl/onderwerpen/burgerarrest_en
Het Burgerarrest Burgers kunnen wel behulpzaam zijn bij het oplossen van strafbare feiten. Zo mogen burgers bijvoorbeeld iemand aanhouden als zij zien dat er een strafbaar feit wordt gepleegd. Daaraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Bron:

4 Het Burgerarrest Burgers die (bijvoorbeeld) een overvaller of een inbreker op heterdaad betrappen, mogen deze persoon aanhouden, maar daarbij geen onnodig geweld of wapens gebruiken. (burgerarrest) Doen zij dat wel, dan maken zij zich schuldig aan eigenrichting en dat is strafbaar.

5 Het Burgerarrest Het zogeheten burgerarrest (citizen's arrest) volgt uit artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering. Daarin staat dat "in geval van ontdekking op heterdaad ieder bevoegd is de verdachte aan te houden". De aangehoudene dient wel 'onverwijld' overgedragen te worden aan een opsporingsambtenaar (politie).

6 Het Burgerarrest Iedere burger mag dus een ander aanhouden als hij ziet dat deze een strafbaar feit pleegt. - Daarbij mag de verdachte worden beetgepakt en in bedwang worden gehouden. - Daarbij mag dwang worden uitgeoefend, bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden.

7 Het Burgerarrest Onnodig geweld mag niet worden gebruikt. Wapens mogen ook niet worden gebruikt. Dit is in ons land voorbehouden aan opsporingsambtenaren. Uiteraard mag degene die tot een 'burgerarrest' over gaat zich wel verdedigen als de verdachte geweld gebruikt. Deze verdediging moet wel in verhouding zijn met het door de verdachte toegepaste geweld.

8 Bron: http://www.om.nl/onderwerpen/burgerarrest_en
Het Burgerarrest Zowel politiemensen als officieren van justitie betrachten in de praktijk in dit soort zaken een zekere coulance richting burgers die het initiatief hebben genomen tot een aanhouding. - Het is begrijpelijk dat bij een schermutseling of een enerverende achtervolging degene die de aanhouding verricht meer fysieke dwang gebruikt dan in normale omstandigheden. - Het mag echter niet zo zijn dat een verdachte die geboeid is wordt geschopt of geslagen. De fysieke dwang moet ophouden zodra een verdachte zich overgeeft of weerloos is. Bron:

9 Het Burgerarrest Artikel 53 Wetboek van Strafvordering:
1.] In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden. 2.] In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen. 3.] Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid. 4.] Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo nodig, de artikelen 156 en 157.

10 Het Burgerarrest Artikel 27 uit het Wetboek van Strafvordering Deel I Algemene bepalingen: 1.] Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. 2.] Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht. 3.] De aan de verdachte toekomende rechten komen tevens toe aan de veroordeelde tegen wie een strafrechtelijk financieel onderzoek is ingesteld of te wiens aanzien op een vordering van het openbaar ministerie als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht niet onherroepelijk is beslist.

11 Het Burgerarrest Lid 1: Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit. Lid 2: Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht.

12 Het Burgerarrest Artikel 128 [Sv]
Ontdekking op heeter daad heeft plaats, wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan is. Het geval van ontdekking op heeter daad wordt niet langer aanwezig geacht dan kort na het feit der ontdekking.

13 Het Burgerarrest Onder de volgende voorwaarden:
Strafbaar feit dus bij overtredingen en misdrijven Verdachte Heterdaad of terstond nadat Vervolgens de verdachte en het in beslag genomen goed ter behoeve van de strafvordering en of eigen veiligheid zo spoedig mogelijk overdragen aan een opsporingsambtenaar.

14 Het Burgerarrest Bij deze houd ik u aan op verdenking van: benoem het strafbare feit. Neem het ……goed …. in beslag (of benoem het voorwerp). En ik draag u en het in beslag genomen goed (voorwerp) zo spoedig mogelijk over aan een opsporingsambtenaar.

15 Volgende keer bij welke ambtsmisdrijven??????
Het Burgerarrest Volgende keer bij welke ambtsmisdrijven??????


Download ppt "Het Burgerarrest Het burgerarrest moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - Er is sprake van een strafbaar feit - Er is sprake van een verdachte - Er."

Verwante presentaties


Ads door Google