De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inbeslagneming (IBSN)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inbeslagneming (IBSN)"— Transcript van de presentatie:

1 Inbeslagneming (IBSN)
Pagina 102 t/m 111

2 Wat is in beslag nemen (dwangmiddel)
Art. 134 Sv Het onder zich nemen of gaan houden van een voorwerp ten behoeve van strafvordering. Nemen; De vrije beschikking (macht) over het voorwerp is opgeheven. Houden; Degene die het voorwerp in beslag wil nemen, het al onder zich heeft Voorwerpen; Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. Dus niet alleen tastbare zaken als wapens, auto’s of gereedschappen, maar ook het tegoed dat iemand op zijn bankrekening heeft staan. Strafvordering; Ten behoeve van het onderzoek. Veiligstellen voor onderzoek is: (IBSN)

3 Voorwaarden voor inbeslagneming
Is het voorwerp VATBAAR voor inbeslagneming? Art. 94 Sv Alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen; Alle voorwerpen die verbeurd kunnen worden verklaard of kunnen worden onttrokken aan het (maatschappelijk) verkeer; Alle voorwerpen die wederrechtelijk verkregen voordeel aan kunnen tonen. Daarmee zijn in feite alle voorwerpen die iets met het strafbare feit te maken hebben, vatbaar voor inbeslagname. voorwerpen waarop of waarin mogelijk sporenmateriaal te vinden is (zoals schroevendraaiers, breekijzers, vuurwapens, een stoffelijk overschot, enz.) of die zelf sporen vormen (zoals vingerafdrukken, bloed, sperma, haren, een stoffelijk overschot van het slachtoffer, enz.) voorwerpen die bij het plegen van een strafbaar feit zijn gebruikt (zoals schroevendraaiers, breekijzers, vuurwapens, enz.) en daarbij vermoedelijk sporen hebben achtergelaten (bijv. krassporen, braaksporen, moeten, schot-sporen, enz.)

4 Voorwaarden voor inbeslagneming voor een ieder
Is er een BEVOEGDHEID tot in beslag nemen? Art 95 Sv Hij die de verdachte aanhoudt of staande houdt Burger op heterdaad na aanhouding Opsporingsambtenaar na staande- of aanhouding op heterdaad en voor VH-feiten buiten heterdaad. Welke voorwerpen: De vatbare voorwerpen die de verdachte zichtbaar met zich voert in bijvoorbeeld zijn handen of duidelijk zichtbaar in zijn tas heeft zitten.

5 Voorwaarden voor inbeslagneming voor een opsporingsambtenaar
De opsporingsambtenaar is bevoegd om vatbare zaken in beslag te nemen Art 96 Sv Om dit mogelijk te maken is hij bevoegd om alle plaatsen te betreden Op heterdaad voor alle feiten Buiten heterdaad feit met VH (art 67, lid 1 Sv) Alle plaatsen = ook de woning (toestemming of machtiging) Betreden = zoekend rondkijken en niet doorzoeken Hij is bevoegd de zaak te bevriezen in afwachting RC of OvJ Deze maatregelen ter “bescherming” van de vatbare voorwerpen kunnen de vrijheid van personen beperken

6 Afhandeling inbeslaggenomen voorwerpen
Na het inbeslagnemen: Zoveel mogelijk een bewijs van ontvangst Altijd een kennisgeving van inbeslagneming (Kvi) opmaken t.b.v. de afhandeling. Wordt aan het PV-toegevoegd Opmaken van een PV Afhandeling voorwerpen (geen strafvorderlijk belang meer) Teruggave aan degene bij wie in beslag genomen is Voormalige bezitter (beslagene) wordt vermoed rechthebbende te zijn van een goed totdat het tegendeel is aangetoond Afstandsverklaring = schriftelijk t.o.v. (B)OA of RC Na afstand kan de HulpOvJ of OM een andere beslissing nemen Naar de redelijkerwijs als rechthebbende aan te merken persoon Bewaren door een aangewezen bewaarder


Download ppt "Inbeslagneming (IBSN)"

Verwante presentaties


Ads door Google