De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omkoping pagina 161 t/m 166.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omkoping pagina 161 t/m 166."— Transcript van de presentatie:

1 Omkoping pagina 161 t/m 166

2 'Rechters omkopen' in De Ideale Wereld - Humo: The Wild Site

3 Wat gaan we behandelen Wie is een ambtenaar? Wat is omkoping?
Actieve omkoping, 177 en 177a? Passieve omkoping, artikel 362 en 363 WvSr?

4 Corruptie cijfers

5 Wie is een ambtenaar Een ambtenaar is een natuurlijk persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten, mits ondergeschikt aan een hoger gezag. Afhankelijk van hun functie, leggen ambtenaren een zuiveringseed of ambtseed af. (Integriteit)

6 Omkoping Gift Taalkundig is het afgeleid van het woord geven. Bijvoorbeeld geld of goederen. Het is tastbaar. Belofte Taalkundig is het iemand een mondeling of schriftelijke toezegging doet om iets te doen. Aanbieden of verlenen van een dienst Hieronder vallen bijvoorbeeld het deelnemen aan snoepreisjes, het voor een vriendenprijs te beschikking stellen van een vakantiebungalow of het aanbieden van allerlei baantjes

7 Actieve omkoping artikel 177 en 177a WvSr
Het inititiatief ligt bij de burger (concreet) De omgekochte moet een ambtenaar zijn Het aanbieden van een gift, belofte of dienst Ook strafbaar wanneer de ambtenaar niet ingaat op het aanbod Kan vooraf of achteraf. In strijd met zijn plicht (177) of zonder daardoor te handelen in strijd met zijn plicht (177a) Voorbeelden vooraf en achteraf. (lees bladzijde 162)

8 Passieve omkoping artikel 362 en 363 WvSr
art 362 gift enz. aannemen of vragen niet in strijd met plicht Passieve omkoping art 363 gift enz. aannemen of vragen in strijd met plicht Voorbeeld artikel 362 WvSr pagina 164 en 165 Voorbeeld artikel 363 WvSr pagina 166

9

10 Vragen Maak voor jezelf een goed voorbeeld per artikel waarin alle bestanddelen duidelijk naar voren komen. Artikel 177 Artikel 177a Artikel 362 Artikel 363 Totaal dus vier voorbeelden


Download ppt "Omkoping pagina 161 t/m 166."

Verwante presentaties


Ads door Google