De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gastcollege Utrecht 17 oktober 2013 Thomas van Essen Spam & social media.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gastcollege Utrecht 17 oktober 2013 Thomas van Essen Spam & social media."— Transcript van de presentatie:

1 Gastcollege Utrecht 17 oktober 2013 Thomas van Essen Spam & social media

2 Inhoud Deel I  Spam Deel II  Social media

3

4

5 Doel Spam  Reclame:

6 Doel Spam  Spoofing: identiteitsvervalsing. Je voordoen als iets of iemand anders (vervalst IP- of e-mailadres).

7 Doel Spam  Phishing: ‘vissen’ naar vertrouwelijke informatie  Gepaard met o.a. hacking, spoofing, trojaans paard

8 Doel Spam  Harvesting: het afzoeken van het internet naar e-mailadressen door middel van ‘bots’.

9 Doel Spam  Hacking: illegaal toegang verschaffen tot informatie/computersysteem.

10

11

12

13

14

15 Wat is spam?  Ongevraagd  Grote hoeveelheid (bulk)  E-mail  Commercieel doeleinde

16 Waarom spam?  Zeer lage kosten  Een reactie meestal al voldoende  Handel in e-mailadressen

17 Lage kosten

18 Kosten botnet

19

20 Nadelen spam  Tast consumentenvertrouwen aan  Kosten afgewenteld op ontvanger –Internetverbinding –Tijd om het te verwijderen –Kosten spamfilters e.d.  Neemt netwerkcapaciteit in beslag  Irritatie / inbreuk op de privacy

21 Wetgeving  Artikel 11.7 Tw  Hoofdregel: alleen bij toestemming  Uitzondering: –Klantrelatie –Eigen, gelijksoortige producten –Opt-out  Bedrijven

22 Artikel 11.7 lid 1 Tw Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede en derde lid

23 Art. 11.7 lid 3 Tw (soft opt-in) Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

24 ACM beleidsregels  OPTA Handhavingsbeleid Spam  Boetebeleidsregels ACM –Maximaal EUR 450.000,-- per overtreding (zeer ernstige overtreding) –Normaal minder ernstige overtreding

25 Deel II

26 Social media  Nieuwe manieren om consumenten te bereiken via social media  Is de spam-wetgeving daarop ook van toepassing?

27 Tell-a-friend  Actie waarbij consument wordt aangezet om deze door te geven aan vrienden.  Gelden de regels voor e-mailberichten ook voor dergelijke acties?

28 Rechtsoordeel CBP en OPTA Vier voorwaarden waaraan een tell-a-friend actie moet voldoen: 1.communicatie gebeurt volledig op initiatief van de consument. Geen beloning, noch voor afzender, noch voor ontvanger; 2.voor de ontvanger moet duidelijk zijn wie de afzender is; 3.er moet vooraf inzage zijn in het bericht dat verstuurd wordt; en 4.verantwoordelijke mag e-mailadressen slechts voor eenmalige verzending gebruiken

29 Facebook acties

30

31 Facebook Acties

32 Voorwaarden

33 Tell-a-friend?

34 Linkedin

35 Twitter

36

37 Mogelijkheden

38 Risico’s

39

40 Vragen?


Download ppt "Gastcollege Utrecht 17 oktober 2013 Thomas van Essen Spam & social media."

Verwante presentaties


Ads door Google