De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassing van de privacywet en andere reglementering bij het gebruik van adresinformatie Katleen Janssen ICRI – K.U.Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassing van de privacywet en andere reglementering bij het gebruik van adresinformatie Katleen Janssen ICRI – K.U.Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Toepassing van de privacywet en andere reglementering bij het gebruik van adresinformatie Katleen Janssen ICRI – K.U.Leuven

2 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen Reglementering van het gebruik van adresinformatie 1. Inleiding 2.Privacy 3.Intellectuele eigendom 4.Openbaarheid van bestuur

3 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 1.Inleiding •Wat is een adres? •Feitelijk begrip •Geen juridische gevolgen •Toch onderworpen aan regels Reglementering van het gebruik van adresinformatie Woonplaats, verblijfplaats

4 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2.Privacy A.Algemeen •Begrip privacy omvat verschillende aspecten •Fundamenteel recht: art. 8 E.V.R.M. •Relevant voor adresinformatie: informationele privacy  Rijksregister  Verwerking van persoonsgegevens Reglementering van het gebruik van adresinformatie

5 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2.Privacy B.Adressen in het Rijksregister •Nationaal register van natuurlijke personen •Beperkte toegang •Beslissing door sectoraal comité Reglementering van het gebruik van adresinformatie

6 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2.Privacy C.Wet op de verwerking van persoonsgegevens •Toepassingsgebied  Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens  Niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om in een bestand te worden opgenomen Reglementering van het gebruik van adresinformatie

7 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2.Privacy C.Wet op de verwerking van persoonsgegevens •Wat is een persoonsgegeven?  Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon  Adres, straatnaam, huisnummer, perceel, luchtfoto? Reglementering van het gebruik van adresinformatie

8 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2.Privacy C.Wet op de verwerking van persoonsgegevens •Beginselen inzake de verwerking van gegevens  Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer  Eerlijkheid en rechtmatigheid van de verwerking Reglementering van het gebruik van adresinformatie

9 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2.Privacy C.Wet op de verwerking van persoonsgegevens •Beginselen inzake de verwerking van gegevens  Finaliteit van de verwerking  Welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden  Geen verdere verwerking voor een doeleinde dat onverenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde Reglementering van het gebruik van adresinformatie

10 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2.Privacy C.Wet op de verwerking van persoonsgegevens •Beginselen inzake de verwerking van gegevens  Proportionaliteit van de verwerking  Toereikende, terzake dienende en niet overmatige gegevens  Niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doeleinde Reglementering van het gebruik van adresinformatie

11 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2. Privacy C.Wet op de verwerking van persoonsgegevens •Geen verwerking zonder grond  Toestemming van de betrokkene  Uitvoering van een overeenkomst  Wettelijke verplichting  Vitaal belang van de betrokkene  Taak van openbaar belang  Belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of derde Reglementering van het gebruik van adresinformatie

12 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2. Privacy C.Wet op de verwerking van persoonsgegevens •Informatieplicht  Gegevens verkregen bij de betrokkene  Gegevens verkregen bij een derde •Recht op verzet •Aangifte Reglementering van het gebruik van adresinformatie

13 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 2. Privacy C.Wet op de verwerking van persoonsgegevens •Adresinformatie: wat mag? 1.Persoonsgegeven of niet? 2.Finaliteit? 3.Grond? 4.Informatieplicht? Reglementering van het gebruik van adresinformatie

14 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 3.Intellectuele eigendom A.Auteursrecht •Wordt een adres beschermd? •Wordt een adressenlijst beschermd? B.Databankenrecht •Beschermingsgrond: substantiële investering •Opvraging of hergebruik van een substantieel deel van de inhoud van de databank Reglementering van het gebruik van adresinformatie

15 Transparante overheidsinformatie als competitief voordeel voor Vlaanderen 4.Openbaarheid van bestuur •Toegang tot overheidsdocumenten •Belang moet niet aangetoond •Geen commercieel gebruik •Uitzondering: afbreuk aan de bescherming van persoonlijke levenssfeer Reglementering van het gebruik van adresinformatie

16 katleen.janssen@law.kuleuven.ac.be www.icri.be


Download ppt "Toepassing van de privacywet en andere reglementering bij het gebruik van adresinformatie Katleen Janssen ICRI – K.U.Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google