De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofddocent gezondheidsrecht KULeuven,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofddocent gezondheidsrecht KULeuven,"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofddocent gezondheidsrecht KULeuven,
Teleconsultatie in Nederland en telegeneeskunde in België. Juridische bedenkingen over recente ontwikkelingen Stefaan Callens Hoofddocent gezondheidsrecht KULeuven, advocaat te Brussel

2 Inhoud I. Nederland: KNMG-richtlijn online contact arts en patiënt II. België: Regelgeving inzake informatisering gezondheidsgegevens en toepassingen voor telegeneeskunde III. Telegeneeskunde en geïnformeerde toestemming van patiënt IV. Van klassiek medisch dossier naar gedeeld geïnformatiseerd patiëntendossier

3 I. Nederland: KNMG-richtlijn online contact arts en patiënt
Toepassingsgebied Online arts-patiënt contacten Gericht advies / (farmaco)therapie / herhaalrecept Reeds bestaande behandelingsrelatie Voordelen en nadelen van online communicatie Zorgvuldigheidseisen Consult met medisch advies Voorschrijven van geneesmiddelen Herhaalrecept

4 Van oorspronkelijk initiatief naar werk in drie fasen
II. België: Naar regelgeving inzake informatisering gezondheidsgegevens en toepassingen voor telegeneeskunde Probleemstelling Van oorspronkelijk initiatief naar werk in drie fasen Fase 1: Introductie van persoonlijk gezondheidsnummer en oprichting van een Sectoraal Comité voor Gezondheidsgegevens Fase 2: Geïnformatiseerd patiëntendossier en toepassingen van telegeneeskunde Fase 3 (uitgesteld): Oprichting van BeHealth

5 A. Persoonlijk gezondheidsnummer In Nederland In België:
Fase 1: Introductie van persoonlijk gezondheidsnummer en oprichting van een Sectoraal Comité voor Gezondheidsgegevens A. Persoonlijk gezondheidsnummer In Nederland In België: Opsplitsing persoonlijk gezondheidsidentificatienummer en identificatienummer van de sociale zekerheid Gebruik van het persoonlijk gezondheidsidentificatienummer

6 B. Sectoraal Comité voor Gezondheidsgegevens Binnen Privacy Commissie
Fase 1: Introductie van persoonlijk gezondheidsnummer en oprichting van een Sectoraal Comité voor Gezondheidsgegevens B. Sectoraal Comité voor Gezondheidsgegevens Binnen Privacy Commissie Samenstelling Bevoegdheden

7 Fase 2: Toepassingen van telegeneeskunde
Toekenning van een label 3 toepassingen: Tele-expertise Telemonitoring Elektronisch voorschrift Niet: Teleconsult Principe van beslissing door gezondheidsbeoefenaars Bepaalde regels

8 III. Telegeneeskunde en geïnformeerde toestemming van patiënt
KNMG-richtlijn Naleving van principes van behandelingsovereenkomst Inhoud van de informatie Mogelijkheden en beperkingen van online contacten Termijn voor antwoord Klachten of noodsituaties Hoe? Folder Website Informerende gesprek

9 III. Telegeneeskunde en geïnformeerde toestemming van patiënt
Belgische toekomstige wetgeving Principes van onafhankelijkheid en vrije keuze Klassieke informatie plicht Voorstelling van gebruikte apparatuur

10 Belgische toekomstige regelgeving
IV. Van klassiek medisch dossier naar gedeeld geïnformatiseerd patiëntendossier Nederland: Naar een landelijk elektronisch patiëntendossier Belgische toekomstige regelgeving Doel: optimale behandeling en continuïteit van de zorg Toegang tot het dossier Toestemming van patiënt Identificatie Authentificatie Machtiging Verantwoordelijkheid van de patiënt

11 Besluit: Telegeneeskunde en aandacht van wetgever Noodzaak aan grensoverschrijdend overleg


Download ppt "Hoofddocent gezondheidsrecht KULeuven,"

Verwante presentaties


Ads door Google