De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg”"— Transcript van de presentatie:

1 Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg”
Centrum voor Consultatie en Expertise voor mensen met een bijzondere zorgvraag Presentatie Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg” dinsdag 15 december 2009 1

2 Drs. Gertrud Gosenshuis, coördinator/GZ- psycholoog CCE UNH,
“Het verloop van een consultatietraject door het CCE Utrecht en Noord-Holland aan de hand van een praktijkvoorbeeld” Drs. Gertrud Gosenshuis, coördinator/GZ- psycholoog CCE UNH, Drs. Ella Broek, consulent/klinisch psycholoog en Jan Willem van der Zee, consulent/zorginnovator 2 2

3 Landelijke ontwikkelingen sinds 1989
1989: Ontstaan Consulententeams; indeling naar werkgebied IGZ 2003: Naam veranderd in Centrum voor Consultatie en Expertise 2006: Uitbreiding werkgebied naar V&V en GGZ 3 3

4 Wat zijn de kerntaken van het CCE?
Consultatie en second opinion m.b.t. bijzondere zorgvragen Advisering extreme zorgzwaarte Bundelen en verspreiden van kennis en expertise 4

5 Vestigingen CCE Vijf regionale vestigingen en een landelijk bureau 5
1.Groningen 2. Enschede 3. Veldhoven 4. Gouda 5. Utrecht 6. Landelijk bureau 5

6 Organisatie Organisatie Één stichting 5 regionale vestigingen
Landelijk bureau

7 Deskundigen CCE Landelijk ± 700 deskundigen Consulenten: Casemanagers:
GZ-psychologen en orthopedagogen Systeemdeskundigen Medisch specialisten (AVG, psychiater, ouderenarts, neuroloog, etc) Deskundigen video-analyse Andere disciplines Casemanagers: (Zeer) ervaren begeleiders, verpleegkundigen 7 7

8 Consultatie m.b.t. bijzondere zorgvragen
1. Individuele casuïstiek Kwaliteit van bestaan in geding Passend zorgaanbod ontbreekt Handelingsverlegenheid Verschil van inzicht 2. Groepsconsultatie 3. Consultatie rond thema’s 8 8

9 De fases van het consultatietraject
Aanmeldingsfase Oriëntatiefase Adviesfase Implementatiefase Evaluatiefase Afsluitingsfase 9

10 Schema werkwijze CCE Aanmelding Oriëntatie Afsluiten Consultatie
Onderzoek Advies Afsluiten Implementatie Afsluiten

11 Financiering CCE Kosten coördinatoren en consultenten: uit AWBZ-subsidie Bekostiging Bijzonder Zorgplan (BZP) bij verstandelijke beperking via NZa-beleidsregel 11

12 Kernwaarden De cliënt centraal Onafhankelijkheid Kwaliteit
Deskundigheid Samenwerking met de aanvrager Multidisciplinair werken 12 12

13 Werkwijze van het CCE in de Praktijk
Hoe benaderen wij dit?? 13 13

14 Consulent Informatie verzamelen Probleembeschrijving Hulpmiddelen
Plan van aanpak onderzoeksfase Terugkoppeling/Vervolgtraject 14 14

15 Informatie verzamelen
Voorbereiding aan de hand van schriftelijke informatie Oriënterend gesprek met betrokkenen gericht op probleemverheldering: - ondernomen acties - effecten - gewenste ondersteuning 15 15

16 Probleembeschrijving
Bundelen van alle informatie Vraagstelling herformuleren Plan van aanpak voor onderzoeksfase 16 16

17 Hulpmiddelen onderzoeksfase
Observatie interactie betrokkenen Dossieronderzoek Aanvullend diagnostisch onderzoek 17 17

18 Plan van aanpak onderzoeksfase
Observatie Deskundigheidsbevordering Teamondersteuning Ondersteuning familie 18 18

19 Terugkoppeling/Vervolgtraject
Terugkoppeling bevindingen naar betrokkenen en CCE Advies vervolgtraject Afspraken m.b.t. implementatie 19 19

20 Start casemanagement Overeenstemming met behandelteam over vraagstelling Taken en werkwijze casemanager Verwachtingen 20 20

21 Theoretisch kader Theoretische kennis m.b.t. problematiek actualiseren
Interventies gericht op contact en communicatie 21 21

22 Teamondersteuning Team formuleert problemen rond casus.
Gezamenlijke analyse casuïstiek Rollenspel gericht op bewustwording en hoe te handelen Plan van aanpak voor vervolgtraject 22 22

23 Plan van aanpak Signaleringsplan/vroegsignalering
Individueel programma Verpleegplan Crisispreventieplan 23 23

24 Ondersteuning plan van aanpak
Coaching Training Tussentijdse evaluaties 24 24

25 Een casus Cliënt met een PTSS Verbale en fysieke agressie
Toenemende spanning op afdeling Grote invloed op veiligheid medebewoners en verplegend personeel Cliënt wordt ook uitgedaagd door medebewoners 25 25

26 Uitvoer plan van aanpak
Observaties op de afdeling Analyse observaties Psycho-educatie PTSS Opstellen signaleringsplan met het team Training omgaan met agressie en impulsdoorbraken Teambesprekingen o.a. consequent handelen 26 26


Download ppt "Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg”"

Verwante presentaties


Ads door Google