De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie op zorg Yvonne van Kemenade.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie op zorg Yvonne van Kemenade."— Transcript van de presentatie:

1 Visie op zorg Yvonne van Kemenade

2 Visie op zorg: Insteek:
Integratie huisartsenzorg en med. special. zorg (maar…..gezondheidswinst/kosten, uit zorg houden) Segmenten van zorg en rollen Redeneren vanuit: Inhoud zorg….gezondhdsresultaten/-doelen Organisatie en C. Bekostiging Insteek is integratie ha/ms zorg, maar beter zou zijn insteek mensen uit zorg te houden. Populatiegebonden benadering. Ik kaart brengen populatie en insteken op preventie, welzijn, wonen e.d… Yvonne van Kemenade

3 1. Segmenten HA/MS zorg: Acute zorg / spoed Planbare zorg:
routine/minder complex complex Chronische zorg Palliatieve zorg Topklinische zorg Topreferentie zorg (Preventie) Poortwachter Zorgverlener (generalisme vs specialisme) Regisseur Verschillende segmenten, ieder segment vraag om eigen benadering in organisatie, aansturing, lokatie, faciliteiten, prestatie indicatoren. Binnen ieder segment kunnen verschillende professionals verschillende rollen vervullen. Dit zijn schuivende panelen. Yvonne van Kemenade

4 Huisartsen/medisch spec. zorg:
Huisartsenzorg Med. specialistische zorg Poortwachter en broodheer 2de lijn Zorg:- rondom proces - generalist, regisseur Ziekte-insteek: langdurend contact Toegankelijk dichtbij in wijk, laagdrempelig Na verwijzing Zorg: - proces onderdeel - specialist Ziekte- insteek: kortdurend Toegankelijk na verwijzing, niet altijd dichtbij Complementair aan elkaar, ieder met eigen expertise en deskundigheid. Een ieder speelt een rol en voegt iets toe aan patientenproces. Niet denken in termen van elkaars concurrenten. Yvonne van Kemenade

5 2. Uitgangspunten Wat? Redeneren vanuit zorg/inhoud (i.p.v. aanbod)
Onafhankelijk van het aanbod Juiste zorg (gezondheidsdoelen, indicatoren….) Wie in welke rol? Waar? Organisatie, juiste plek (juiste tijd) Hoe? Bekostiging: prikkels (intrinsiek/extentriek, gezamenlijk) Dus loslaten eigen belangen en domeinen! Yvonne van Kemenade

6 3. Hoe dan (1+2) Segment: Chronische zorg: Inhoud zorg
- Wat: zorgpad ontwikkelen (TOP 5, Multimob) - Wie: alle betrokken professionals (taakdelegatie, differentiatie e.d..) - Wie doet wat hierin? (eigen verantwoordelijkh/doel) - Welke rol (verwijzer, regie, behandelaar..) Waar? Waar: denken buiten de huidige domeinen. Kan bijvoorbeeld ook denken in specialist die in huisartsenpraktijk spreekuur houdt. Yvonne van Kemenade

7 Segment: Chronische zorg: Bekostiging
- Regionaal budget, verdelen o.b.v. afspraken/criteria (creëer gemeenschappelijk belang) - Honorering (declaraties) zo eenvoudig mogelijk - Koppeling aan kwaliteit en inzet! Gewoon doen: starten, monitoren, bijstellen, oz, doorpakken Crux = informatie en transparantie, indicatoren, benchmarken kwaliteitsafspraken, transparant maken van acties middelen en resultaten. Yvonne van Kemenade

8 3. Let op! Patiënt/burger: Wat wordt patiënt er beter van?
Kwaliteitsverlies voor de patiënt – verbetering diabetes e.d. Voorkom versnippering zorg rondom patiënt Denken in gezondheidswinst, maar ook in proces rondom patient, voorkom versnippering. Betrokkenheid bij de patient en zijn leefomgeving. Yvonne van Kemenade

9 Visie op zorg (gezondheid)
3. patient Visie op zorg (gezondheid) Fysiotherapie Dietetiek Huisartsenzorg Medisch special zorg 1. Zorgstandaard/protocl: diabetes Zorgstandaard/protocl: Zorgstandaard/protocl Zorgstandaard/protocl: Visie op zorg gaat over mensen in zorg. Beter nog uit zorg houden, populatie in kaart brengen met gezondheidsrisico’s. Linken met preventie, welzijn en wonen. Zelfde principe en gedachtenlijn. 2: wie in welke rol en waar? Yvonne van Kemenade


Download ppt "Visie op zorg Yvonne van Kemenade."

Verwante presentaties


Ads door Google