De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 mei 2008 Yvonne van Kemenade Albert Schweitzer ziekenhuis Zorggroep eerstelijn Vlaardingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 mei 2008 Yvonne van Kemenade Albert Schweitzer ziekenhuis Zorggroep eerstelijn Vlaardingen."— Transcript van de presentatie:

1 13 mei 2008 Yvonne van Kemenade Albert Schweitzer ziekenhuis Zorggroep eerstelijn Vlaardingen

2 13 mei 2008 Opbouw 1. Trends/ontwikkelingen 2. Medisch specialistische zorg toekomst 3. Huisartsenzorg toekomst 4. Samenwerking Huisarts - Medisch specialist 5. Hoe nu verder ?

3 13 mei 2008 1. Trends & ontwikkelingen Politiek: concurrentie, marktdenken EconomischeSociaal-demografische (Medisch) technologische Arbeidsmarkt Zorgvraag: Gezond langer leven (RIVM) Transparantie: benchmarking, indicatoren, black box

4 13 mei 2008 2. Medisch specialistische zorg Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20 ste eeuwse organisatie, geleverd in een 20 ste eeuwse organisatie, structuur en management.

5 13 mei 2008 Observaties ziekenhuiszorg….. Bestuurlijk: relatie bestuur – m.s. Organisatiegraad: schaalvergroting Inhoud zorg: specialisatie, “samenwerking” binnen en buiten muren Gedrag: cultuur & motivatie

6 13 mei 2008 Dus…… Door ontwikkeling van de ziekenhuisorganisatie / ziekenhuisorganisatie / medisch specialistische zorg

7 13 mei 2008 Wat te doen ? –Te breed: ziekenhuizen bieden alles aan ipv keuzen –Te smal: georganiseerd interventies/ vakgroepen ipv integrale zorgcirkel –Te lokaal: focus lokale bevolking ipv regionaal/nationaal. (Porter Teisberg)

8 13 mei 2008

9 Dus.........? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar verdien je geld Betekent… Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig & veilig)

10 13 mei 2008 Segmenten zh zorg Acute zorg / spoed Planbare zorg: routine & complex Chronische zorg Topklinische zorg Topreferente zorg

11 13 mei 2008 Segmenten van zorg: –Acute/spoedzorg –Planbare zorg routinecomplex –Chronische zorg –Topklinische zorg –Topreferente zorg (UMC’s) Meerwaarde patiënten: – Bereikbaarheid/toeganke lijkheid (fysiek/ lokaal) – Gespecialiseerde centra: ervaring, volume, efficiency (franchise) – Integrale zorgproces – Innovatie & ontwikkeling – Uitkomstindicatoren vs wat wil de patiënt?

12 13 mei 2008 Hoe nu verder.....? Kleine stapjes de goede richting in: –Meerjarenbeleid ASz: segmenten en klantenperspectief, visie-ontwikkeling. –P & C cyclus: o.a. indicatoren, productie/kosten, klantonderzoeken e.d. –Business units (vakgroepen?) –Zorgpaden/zorgprocessen ontwikkelen –Transmurale zorg en ketenzorg –Goed Ridderkerk, buitenpoli’s –Structureel overleg huisartsen

13 13 mei 2008 Noodzaak-besef nog onvoldoende aanwezig, maar ….. Onder druk wordt alles vloeibaar?

14 13 mei 2008 3. Huisartsenzorg Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20 ste eeuwse organisatievorm. geleverd in een 20 ste eeuwse organisatievorm.

15 13 mei 2008 Observaties huisartsenzorg 1. Organisatiegraad: van kleinschaligheid naar vergroting (veel eilandjes) 2. Bestuurlijk: voor en door huisartsen 3. Inhoud zorg: van generalisme & allround naar specialisatie, bv chronische (keten)zorg 4. Gedrag: persoonijk betrokken, cultuur: enthousiasme, vrijwilligheid en betrokkenheid

16 13 mei 2008 Dus…… Door ontwikkeling van de huisartsenzorg/huisartsenorganisatie

17 13 mei 2008 Wat te doen ? –Te breed: huisartsen bieden alles aan ipv keuzen –Te smal: GOED/HOED/groepspraktijken (samenwerking 1ste – 2 de lijn) ipv integrale zorgcirkel –Te lokaal: focus lokale bevolking ipv regionaal/nationaal. (Porter Teisberg)

18 13 mei 2008

19 Dus.........? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar verdien je geld Betekent… Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig & veilig) Organiseren & massa creeren

20 13 mei 2008 Segmenten huisartsen zorg Acute zorg / spoed Planbare zorg Chronische zorg Palliatieve zorg (Preventie)Poortwachter Zorgverlener (generalisme vs specialisme) Regisseur

21 13 mei 2008 Maar….. Persoonlijke betrokkenheid? –Verloskunde, Apotheek, 06 11 en later 112 ipv gewoon langsgaan Kwaliteitsverlies voor de patient – verbetering diabetes e.d. Versnippering zorg rondom patient

22 13 mei 2008 4. Samenwerking huisarts- specialist Specialisten - “Samenwerking” - Na verwijzing - Zorg: proces-onderdeel - Specialist - Ziekte-insteek, kortdrnd - KT: verlies patienten Huisartsen - Versnippering - Poortwachter, broodheer 2de lijn - Zorg: rondom proces, regisseur, generalist - Patient-insteek, langdr patient contact - Eerstelijn tenzij…..

23 13 mei 2008 5. Hoe nu verder Verschuiving zorg: vraag en behandeling Opschaling zorg: 2 naar 1 en academisch naar perifeer Allemaal: beste zorg voor patient (wat en waarom?) Zorg rondom patienten organiseren Af van 1ste en 2de lijn, denken: diabeteszorg e.d. (vloeiende lijnszorg) onafhankelijk wie wat waar doet Verschuiving specialist - generalist

24 13 mei 2008 Samen verder…. Leren samenwerken en afstemmen Ieders competenties beter benutten (patient goede plaats), complementair Elkaar respecteren, meerwaarde van elkaar zien Met elkaar in gesprek blijven Zorg en samenwerken is mensenwerk & dynamisch! Win-Win situatie


Download ppt "13 mei 2008 Yvonne van Kemenade Albert Schweitzer ziekenhuis Zorggroep eerstelijn Vlaardingen."

Verwante presentaties


Ads door Google