De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011 Elize van Ballegooie Senior Implementatiemedewerker NAD Ytje van der Veen Implementatiemedewerker DVN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011 Elize van Ballegooie Senior Implementatiemedewerker NAD Ytje van der Veen Implementatiemedewerker DVN."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011 Elize van Ballegooie Senior Implementatiemedewerker NAD Ytje van der Veen Implementatiemedewerker DVN

2 Wat doet het NAD? A.Zorgen voor genezing van diabetes B. Zorgen voor een brede toepassing van de NDF Zorgstandaard C. Ontwikkeling nieuwe medicijnen D. Zorgen voor lotgenotencontact tussen patiënten

3 Wat is de rol van DVN binnen het NAD? A.DVN zit in de stuurgroep van het NAD. B. DVN voert projecten uit binnen het NAD, zoals het ontwikkelen van een individueel zorgplan. C. DVN is betrokken bij de implementatie van de NAD producten. D. DVN is betrokken bij A, B en C.

4 Alarmerende stijging van het aantal mensen met diabetes Effectieve preventie en goede zorg zijn noodzakelijk om de toenemende ziektelast te verminderen Aanleiding

5 Structureel implementeren van de zorgstandaard diabetes als leidraad voor de inhoud, organisatie en kwaliteitsbewaking van programmatisch ingerichte preventie van diabetes en zorg aan mensen met diabetes’ ‘Ervaring opdoen voor verbreding naar andere chronische ziekten’ Doel NAD

6 Implementatie-fase Fasering 28 ‘NAD’-producten 22 in implementatietraject 12 producten gereed in 2011 10 producten gereed in 2012

7 Thema’s

8 Zorgprofessionals Bekendheid met de zorgstandaard Kennis van de inhoud v/d zorgstandaard Meerwaarde zorgstandaard Ondersteuningsbehoefte Toegang tot effectieve leefstijlprogramma’s Moeilijk bereikbare groepen financiering/wet- en regelgeving zorgstandaard Standaardisering in registratie en uitwisseling gegevens Werken in multidisciplinaire teams Belangrijkste resultaten NAD Monitor (1)

9 Belangrijkste resultaten NAD Monitor (2) Patiënten Bezit en kennis van de diabetes zorgwijzer Bezit en kennis van het individuele zorgplan Patiënt is tevreden over de zorg die hij/zij krijgt

10 Implementatie op landelijk niveau Landelijke ondersteuning & coördinatie Landelijke communicatiestrategie om NDF zorgstandaard bekendheid te geven (overtuigen van meerwaarde) Laagdrempelig beschikbaar stellen van zorgstandaard en de ondersteunende producten Aandacht voor kennis, houding en gedrag Aandacht voor verschillende doelgroepen Implementatie op verschillende niveaus (1)

11 Implementatie op regionaal niveau Starten in drie zorggroepregio’s Coördinator per regio Landelijke coördinatie & ondersteuning (vanuit NDF-bureau) Quickscan bij de start Gefaseerde aanpak eerst randvoorwaardelijke producten Implementatie op verschillende niveaus (2)

12 Quickscan Doel: behoeftepeiling in de regio Bij wie: Management zorggroep Zorgverleners Patiënten

13 Waar staan we op dit moment?

14 Rol van DVN binnen NAD 1. DVN in stuurgroep NAD 2. Projecten uitgevoerd door DVN, primaire doelgroep mensen met diabetes 3. Inbreng in projecten gericht op professionals 4. Patiëntenperspectief in implementatie- en evaluatiefase -> NAD implementatieteam -> regio quickscan/behoeftenpeiling bij mensen met diabetes -> betrokkenheid adviseurs bij implementatie?

15 Rol van DVN binnen NAD Producten ontwikkeld door DVN  Individueel zorgplan diabetes + handleiding professionals  Zorgwijzers diabetes type 1, Diabetes en Zwangerschap  DiabetesWerkt (brochures, e-modules, digitale helpdesk, voorlichtingsbijeenkomst)  DiabetesKenniswijzer  Implementatie van de Zorgwijzer diabetes type 2 (NB ook actief in zorggroepregio’s!)

16 Rol van DVN binnen NAD Producten klaar voor implementatie begin 2012 (zie ook overzichtsschema en website): Primaire doelgroep mensen met diabetes: Diabetes en Werk Individueel Zorgplan Diabetes Zorgwijzers diabetes type 1, diabetes en zwangerschap Primaire doelgroep zorgprofessionals: E-diabetes kernset (14) LTA samenwerkingsafspraken huisartsen en internisten (5) Multidisciplinaire afspraken rondom voetzorg (Provoet) (6) Multidisciplinaire Richtlijn zelfcontrole bloedglucosewaarden (3)

17 Rol van DVN binnen NAD Betrokkenheid adviseurs zorgkwaliteit bij implementatie? Hoe kunnen DVN regio’s en u als adviseurs betrokken zijn/bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van de NAD produkten? Regionale kansen? Landelijke kansen?

18 Brainstorm 1.Welke producten zijn voor uw regio interessant? 2.Welke stappen moeten ondernomen worden om mensen met diabetes en professionals in uw regio op de hoogte te brengen van het bestaan van het product? 3.Wat moet er gebeuren om mensen met diabetes en zorgprofessionals in uw regio te overtuigen tot het gebruik van…?

19 Mogelijke rol DVN adviseurs bij implementatie NAD implementatie in proefregio’s: Netwerkgroep 0 de, 1 ste en 2 de lijn in proefregio’s Informeren mensen met diabetes in regio over bestaan van bijv. individueel zorgplan, en activiteiten in regio Overig regionaal netwerk (zorgverzekeraars, werkgevers,..) ? Landelijke NAD implementatie -Beschikbaar stellen/verspreiden produkten -Lobby -Landelijke communicatie professionals/mensen met diabetes -?

20 Vervolg…. Adviseurs informeren over produkten die klaar zijn en voortgang van implementatie Benader ons s.v.p. als u kansen ziet in de regio of landelijk! Adviseurs in de proefregio’s – samenwerken. e.vanballegooie@diabetesfederatie.nl y.vanderveen@dvn.nl


Download ppt "Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011 Elize van Ballegooie Senior Implementatiemedewerker NAD Ytje van der Veen Implementatiemedewerker DVN."

Verwante presentaties


Ads door Google