De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie van uitkomstgerichte zorgprogramma’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie van uitkomstgerichte zorgprogramma’s"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie van uitkomstgerichte zorgprogramma’s
Invitational conference RvZ 24 januari 2013 Pauline Terwijn

2

3

4 Ideale situatie voor samenwerking
Overzichtelijk Afgrensbare entiteit: inwoners 50 huisartsen 1e lijn 90 specialisten, één ziekenhuis 6 specialisten ouderenzorg, 17 ouderenzorglocaties 1000 vrijwilligers tientallen wijkzusters, 1 grote thuiszorgorganisatie 1 GGZ-instelling 3 betrokken gemeenten Ideale situatie voor samenwerking

5 Vitaal Vechtdal Gezondheid Niveau individuele zorg NL Kosten zorg
Demografie Gezondheid bevolking Burger => patiënt Het heen en weer kaatsen van de bal mag er uit: rood vlak zorg, pijl en daarboven verschijnt de bal met titel. Zorg

6 Biologisch/ Genetisch
Gezondheid Gezondheid Gezondheid Gezondheid Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Sociaal economisch Biologisch/ Genetisch Idem als bij vorige: dus de vlakken komen stuk voor stuk met hun pijl en bal in beeld Zorg

7 Lokale overheid, opvoeding
Gezondheid Lokale overheid, opvoeding Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Werk & bedrijfsleven Sociaal economisch Biologisch/ Genetisch Leren, onderwijs, hulp Beperking of talent? Zorgverleners Zorg

8 Vitaal Vechtdal Gezondheid: niet een resultaat van zorg alleen
samenhangende `zorgverzekering klimaat & leefomgeving NL Lokale overheid, opvoeding Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Werk & bedrijfsleven Sociaal economisch Leren, hulp, ondersteuning Beperking & talenten Biologisch/ Genetisch Zorgverleners Zorg

9 Betrokkenen Regiopartijen; huisartsen, ziekenhuis, ouderenzorg, gemeenten Zorgverzekeraar Achmea Met inbreng van TNO voor focus op gezondheid PWC voor maatschappelijke businesscase Vastgelegd in een Convenant

10 Belofte aan de inwoners
Zorg in een netwerk aanbieden door samenwerking van alle betrokken zorg- en welzijnpartijen Gerichtheid vanuit het netwerk op gezondheidsbevordering En efficiënt besteden van de zorgeuro

11 4 programma’s Vroeg erbij Vitale medewerkers Langer Vitaal
De gezonde gemeente

12 Vroeg erbij Doelgroep -9 mnd tot 4 jr
Vroegsignalering voor gezonde zwangerschap, door info voor zwangerschap, prenatale huisbezoeken en Centering Pregnancy Groepsgewijze begeleiding van ouders ism gemeente, GGD, 1e lijn verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen Uitkomstmeting perinatale sterfte en kostenniveau

13 Vitale medewerkers Nog in de opstart fase De aanname is;
voorbeeldgedrag van medewerkers geeft winst én draagvlak Aansluiting van arbo op zorg geeft gezondheidswinst en arbeidsplezier Directe winst werkgevers

14 Langer Vitaal Vroegsignalering kwetsbare ouderen in de regio
Adequate opvolging voor welzijn, medisch en sociaal Bibo; voorbereiding kwetsbare ouderen op operaties waardoor minder functieverlies Elektronische informatie overdracht Ism specialist ouderengeneeskunde, huisartsen, fysiotherapie 1e en 2e lijn, apotheken, gemeenten, thuiszorg, diëtisten Uitkomstmeting; vitaliteit en welzijn ouderen, kostenniveau

15 De gezonde gemeente Meten vitaliteit van de regio-inwoners, ism de GGD
Koppelen lopende preventieprojecten aan zorgnetwerk Op basis van data-analyse focus op specifieke doelgroepen leggen Ism gemeenten, GGD, Achmea en TNO Uitkomstmeting; de vitaliteitsmonitor/gezondheidsonderzoek en kostenniveau

16 Een transitie, in gezamenlijkheid streven naar …
Individuele gezondheid binnen de regionale populatie Toegevoegde waarde van de inwoner binnen zijn woon & leefgemeente Professionals benutten elkaar Haalbare deel-thema’s

17 Regionale organisatie
Een professionele as voor vastleggen werkafspraken Een financiële as voor effecten in overheveling over domeinen en regionaal financieel effect Een organisatorische as voor aansturing, communicatie en scheppen voorwaarden Regionale deelname van inwoners Een stuurgroep, een uitgangspunt

18 Voorwaarden Kennis verbinden voor paradigmashift TNO en PWC
Prikkels zoals shared saving en gezondheidswinst inbouwen Inzet zorgverleners vooraf vaststellen Je eigen zorg durven inbrengen Over je eigen comfortabele grenzen stappen

19 Nationaal belang bij gezonde regionale populatie
Nationale focus op bekostiging regionale zorg Focus op outcome parameters van gezondheidswinst per regio Samenwerking tussen verzekeraars per regio stimuleren Vast regiobudget voor minimaal 5 jaar Geen landelijke kortingen als binnen regiobudget wordt gewerkt

20 Vraagstukken Het verkrijgen van een “beweging” vanuit inwoners om hun gezondheid Financiering over de domeinen heen Welke uitkomsten om gezondheidwinst per netwerk te meten Governance in de regio

21 Hier de titel van de presentatie
Datum 2013


Download ppt "Organisatie van uitkomstgerichte zorgprogramma’s"

Verwante presentaties


Ads door Google