De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het programma In voor zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het programma In voor zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Het programma In voor zorg
Het programma In voor zorg! Stimulerings- en implementatieprogramma van het ministerie van VWS uitgevoerd door Vilans, kennisinstituut langdurende zorg, gestart eind 2009

2 Voor wie? Bestuurders, professionals en medewerkers van zorgorganisaties, overheden en regelgevende instanties. In voor zorg! is er voor de langdurige zorg: verpleging en verzorging gehandicaptenzorg thuiszorg langdurige GGZ

3 Met wat? In voor zorg-digitaal deelt tools en instrumenten, goede praktijkvoorbeelden, informatie en nieuws uit de langdurige zorg. In voor zorg! begeleidt zorgorganisaties via een In voor zorg-traject op de thema’s bedrijfsvoering, zorg op afstand, ketenzorg en professionals

4 In voor zorg-digitaal www.invoorzorg.nl www.invoorzorg.net
LinkedIn-group In voor zorg Slideshare Youtube Facebook

5 Fases In voor zorg-traject
Intake: go/ no go Scanfase: pré-scan en generieke scan Bepalen inzet In voor zorg-coach Opstellen Plan van aanpak: doelstellingen en afspraken Contract afsluiten Actiefase maanden

6 In voor zorg-coach: ondersteuning in natura
Organisatieadviseur die Ondersteunt bij versnellen of aanscherpen van verbeterprogramma’s Ondersteunt bij het in kaart brengen en oplossen van specifieke vraagstukken Ondersteunt de stafcapaciteit Zorg draagt voor uitwisseling landelijke en regionale zorgorganisaties. De mensen in uw organisatie leren van de coach en van elkaar. Zo kunnen zij ook in de toekomst beter omgaan met nieuwe veranderingen.

7 Ambities In voor zorg! Een toekomstbestendige sector opbouwen: investeren in de toekomst van organisaties in de langdurige zorg. Ophalen en delen van goede voorbeelden. Platform voor delen kennis en ervaring over verandertrajecten. Ontmoeting tussen organisaties in de langdurige zorg en beleid – landelijk en regionaal.

8 Deelnemers In voor zorg! 2012
Voor gehele presentatie geldt: cijfers zijn over heel 2012 444 organisaties, waarvan 127 ketenpartners, nemen deel aan 317 In voor zorg-trajecten.

9 Deelnemers In voor zorg! stand van zaken
Van de 317 trajecten bevinden zich 128 in de uitvoerende fase. 45 trajecten zijn succesvol afgerond.

10 Deelnemers In voor zorg! per thema
De trajecten zijn verdeeld over de 4 In voor zorg-thema’s bedrijfsvoering, ketenzorg, professionals en zorg op afstand.

11 Kennis & Leren Aan In voor zorg- bijeenkomsten en -netwerken namen 3866 mensen deel in 2012.

12 Communicatie 165.145 unieke bezoekers bezoeken de website
5.071 mensen zijn geabonneerd op de wekelijkse nieuwsbrief 2.636 personen zijn lid van het In voor zorg-netwerk op LinkedIn personen volgen In voor zorg! op Twitter 3.866 bezoekers kwamen naar de In voor zorg-congressen


Download ppt "Het programma In voor zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google