De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwilligers in de geestelijke verzorging?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwilligers in de geestelijke verzorging?"— Transcript van de presentatie:

1 Vrijwilligers in de geestelijke verzorging?
Centrum Ontmoeting in Levensvragen; voorbeeld en/of spiegelbeeld? (namens het COiL; Ren Lantman)

2 Opzet presentatie Ontwikkeling COL/COiL (2003-2013)
Profiel van de vrijwilliger Traject van training en begeleiding Starttraining Thema’s in het gesprek over levensvragen Grenzen in en aan het gesprek Bespreekpunten……

3 1.Ontwikkeling COL/CoiL (Nijmegen)
Start als project extramurale geestelijke verzorging (voorbeeld: A. Verweij, Utrecht) Zelfstandige levensbeschouwelijk neutrale organisatie; ontmoeting in levensvragen. Inhoudelijke uitbouw door GV + secretariaat/managementondersteuning Financiële ondersteuning: gemeente (WMO), zorg en welzijnsinstellingen Draagvlak (landelijk uitgebouwd)

4 2. Profiel van de vrijwilliger
Werving: bijeenkomsten/website/publicaties in plaatselijke pers Leeftijd en woonwijk (Professionele) achtergrond; zorg, welzijn, onderwijs Eisen aan vrijwilliger, bekend op website Geen eisen aan Levensbeschouwelijke achtergrond = meegebracht kapitaal

5 3. Traject van training en begeleiding
Aanmelding en intakegesprek Starttraining Samenwerkingsovereenkomst Terugkombijeenkomsten (intervisie) Persoonlijke trajectbegeleiding Studie- en ontmoetingsdagen (jaarlijks) Nieuwsbrief en website over activiteiten

6 4. starttraining Gericht op open (leren) luisteren naar levensvragen, volgend, zonder (voor)oordeel Uitgewerkt in aantal competenties Nadruk op houdingsaspecten; innerlijke ruimte en presentie Oefenen in gespreksvaardigheid Oor en oog krijgen voor zingeving

7 5. Thema’s in het gesprek over levensvragen
* meest genoemd in drie jaars enquête: eenzaamheid/angst verandering in levenssituatie afhankelijkheid/zelfstandigheid rouw en verlies

8 6. Grenzen in en aan het gesprek
Het levensverhaal is (een aantal malen) verteld, en dan een afronding? Afbakening inzet GV/ Vrijwilliger Afbakening in de communicatie bij (o.a.) dementie, depressie, verslaving, mishandeling Inzet vrijwilligers voor specifieke groepen (mantelzorgers, ‘zin in de dag’, rouwenden) Inzet vrijwilligers voor specifieke taken (maken van een levensverhaal, leiden van gespreksgroep) = signaleringslijst en/of, bespreking met coordinator.

9 7. bespreekpunten…. Financieel en maatschappelijk draagvlak voor ‘gesprek over levensvragen Vrijwilliger; trouw aan afspraken (bij investering door ‘gemeenschap’) Grenzen in en aan het gesprek. ……………………

10 Documentatie COiL Website: www.ontmoetinginlevensvragen.nl.
Daar ook te vinden; lezingen conferentie april 2013 over wijk- en buurtgericht werken. Overzicht geschiedenis COiL ( ) in: R. Lantman, Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorg, Nijmegen 2012

11 Recente artikelen over COiL
R. Lantman, Vrijwilligers in gesprek over levensvragen, in: TGV jrg. 16 nr.70, 39-43 R. Lantman (samen met K. Scheffers en E. Bremer), Aandacht voor zingeving geeft de stad een ziel, in: Zin in Zorg, jrg.15,okt.2013, 20-21 P-H. Peeters, ‘Wacht, luister, bied ruimte aan het verhaal, in: Tijdschrift voor Scoiale Vraagstukken, najaar 2013, nr. 3, 31-32

12 COiL in breder kader Het COiL heeft mede aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van een expertisenetwerk, gericht op levensvragen en ouderen (2007) Dit netwerk bundelt initiatieven op dit terrein en heeft een actief aanbod in scholing, vorming en training op gebied levensvragen. Landelijk vindt periodiek uitwisseling van ervaringen plaats te Utrecht. Website:


Download ppt "Vrijwilligers in de geestelijke verzorging?"

Verwante presentaties


Ads door Google