De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drie jaar praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten Drie jaar praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten Ervaringen van Vilans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drie jaar praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten Drie jaar praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten Ervaringen van Vilans."— Transcript van de presentatie:

1 Drie jaar praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten Drie jaar praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten Ervaringen van Vilans en PICASSO voor COPD 20 maart 2012 Stannie Driessen

2 Opbouw 1.Zijn jullie ambities gerealiseerd? 2.Ervaringen praktijkprojecten op onderdelen Chronic Care Model 3.Een andere focus voor de toekomst?

3 Chronic Care Model

4 Jullie ambities op onderdelen CCM ZM=Zelfmanagement, BO=Beslissingsondersteuning, OZ=Organisatie van de zorg, ICT= informatietechnologie, ER=Externe relaties, INT=Integratie

5 Vanuit patiëntenperspectief?

6 Ambities gerealiseerd in 2012? Erg optimistisch bij de start Op alle onderdelen CCM vooruitgang Veel gerealiseerd door inzet, bevlogenheid en creativiteit projectteams Ambities moeilijk te realiseren zonder de juiste randvoorwaarden

7 Context & randvoorwaarden 2009: Programmatische aanpak Ziekte-specifiek Alleen financiering voor diabetes ICT nog niet op orde Lage organisatiegraad 1 e lijn 2012: Geïntegreerde zorg dicht bij huis Ziekte-overstijgend Ruimere financierings- mogelijkheden ICT mogelijkheden in HIS/KIS toegenomen? Lage organisatiegraad 1 e lijn

8 CCM in andere ZonMw-projecten Volledige integratie van zorg: < 10% van de projecten Merendeel: focus op 3 onderdelen van CCM Perspectief van professional overheerst Nauwelijks aandacht voor perspectief patiënt Inzicht uit onderzoek naar geïntegreerde zorg. Analyse van 104 projecten uit 6 ZonMw programma’s naar geïntegreerde zorg. Bert Vrijhoef (december 2011)

9 Ervaringen praktijkprojecten op onderdelen CCM 1.Ontwerp zorgproces Centrale zorgverlener cruciaal Zorgprogramma staat! Multidisciplinair werken vraagt meer aandacht

10 Ervaringen praktijkprojecten op onderdelen CCM 2. Beslissingsondersteuning Veel geïnvesteerd in nascholing POH/verpleegkundige gegroeid in hun rol Zorgstandaarden ontoereikend bij multimorbiditeit

11 Ervaringen praktijkprojecten op onderdelen CCM 3. Zelfmanagement Veel geïnvesteerd in randvoorwaarden Cultuurverandering bij professional en patiënt gestart Welzijnsproblematiek vaak dominant

12 Ervaringen praktijkprojecten op onderdelen CCM 4. Informatiesysteem Selectie en implementatie van ICT systeem vergt een lange adem Keuze KIS moet aansluiten op werkwijze in de regio Patiëntenportals benutten om patiënt regie te geven

13 Ervaringen praktijkprojecten op onderdelen CCM 5. Externe relaties/financiering Integrale bekostiging is geen vanzelfsprekendheid Vanaf 2012: steeds vaker ketenfinanciering

14 Conclusie Mooie resultaten en lessen in alle projecten Nog geen integrale zorg op alle onderdelen CCM Beste resultaten bij meest haalbare onderdelen zorgstandaard (inrichting zorgproces, ICT) Resultaten op zelfmanagement en beslissingsondersteuning stagneren

15 Toekomst Van Diseasemanagement naar Gezondheidsmanagement Praktijkprojecten: gericht op optimalisatie bestaande primaire proces ………..totdat nog meer professionaliseren, coördineren en regelen niet meer werkt Innovatieve onderdelen zorgstandaarden (ZM, externe relaties) vragen andere aandacht Focus verschuiven naar ‘gezondheidsmanagement’ Geef centrale rol aan patiënt/burger


Download ppt "Drie jaar praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten Drie jaar praktijkprojecten Diseasemanagement Chronische Ziekten Ervaringen van Vilans."

Verwante presentaties


Ads door Google