De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005"— Transcript van de presentatie:

1 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Opzet consultatieve dienst: van vreemde eend in de bijt naar gewaardeerd specialisme Henk Koers, psychiater AntoniusMesosGroep Nieuwegein /Utrecht ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

2 van vreemde eend in de bijt…
ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

3 van vreemde eend in de bijt…
ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

4 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Vreemde eend Scheiding lichaam-geest Scheiding agz-ggz Scheiding financiering Bemoeilijkt patientenzorg Bemoeilijkt opleiding Bemoeilijkt onderwijs Bemoeilijkt onderzoek ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

5 Naar gewaardeerd specialisme
Penninga VWS 2004: GGZ cure = AGZ Financiering GGZ cure in DBC’s Meer concurrentie GGZ care in AWBZ ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

6 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Samenvatting Ontwikkelingen medisch-specialistische zorg Ontwikkelingen algemeen ziekenhuis Consequenties voor opzet PCD AntoniusMesosGroep ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

7 Ontwikkelingen medisch-specialistische zorg
Visie Orde op toekomst: Medisch specialist in perspectief Trends en ontwikkelingen Twee scenario’s Aanbevolen keuzes ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

8 Medisch specialist in perspectief: Specifieke trends
Concentratie en deconcentratie Segmentering in 4 deelmarkten: ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

9 Medisch specialist in perspectief: Specifieke trends: 4 deelmarkten
Basiszorg complexe (basis)zorg en topzorg topreferente zorg en ontwikkelingsgeneeskunde spoedeisende zorg en ernstige (chronische) multipele pathologie ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

10 Medisch specialist in perspectief: Specifieke trends: deelmarkt 4
ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

11 Medisch specialist in perspectief: twee scenario’s
Scenario 1: concurreren Marktwerking waar dat kan Scenario 2: transformeren Geen marktwerking ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

12 Medisch specialist in perspectief: Aanbevolen keuzes
Serieuze kans marktwerking Organiseer medisch-specialistische zorg in segmenten Productie- en prestatieprikkels voor iedere specialist Positioneer kortdurende psychiatrische zorg bij algemene ziekenhuizen ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

13 Ontwikkelingen algemeen ziekenhuis
Multi locatie ziekenhuisorganisatie Profilering locaties Segmentering patientenstromen: Acuut, spoed, electief, chronisch Decentraal wat kan Centraal wat moet ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

14 Ontwikkelingen algemeen ziekenhuis
Concentratie SEH en IC Meer deeltijd Meer poliklinisch Meer transmurale zorgketens Regionale sturing ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

15 Ontwikkelingen algemeen ziekenhuis: multilocatie
ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

16 Ontwikkelingen algemeen ziekenhuis
Spanning specialisme en generalisme Onderscheid kleine kaart ’s nachts Uitgebreid menu overdag Kliniek psychiatrie bij basiszorg PCD acuut nodig bij SEH, IC en complexe zorg ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

17 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Klassieke opzet PCD GGZ in het algemeen ziekenhuis Modellen PCD Minimaal modaal maximaal ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

18 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Opzet minimale PCD Vanuit GGZ Lage consultratio <2% Veel adhoc Weinig liaison Monodisciplinair Geen CPV ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

19 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Opzet modale PCD hoge consultratio >4% Meer contract Weinig liaison Wel CPV Meer verwijzing GGZ ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

20 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Opzet maximale PCD 2% < consultratio <4% Meer contract veel liaison multidisciplinair Wel CPV Minder verwijzing GGZ ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

21 Consequenties ontwikkelingen AGZ voor opzet PCD
Multi locatie ziekenhuisorganisatie Profilering locaties Segmentering patientenstromen: Acuut, spoed, electief, chronisch Concentratie SEH en IC Meer deeltijd en poliklinisch ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

22 Consequenties ontwikkelingen AGZ voor opzet PCD
Spanning specialisme en generalisme Kliniek psychiatrie bij basiszorg Acute PCD bij SEH, IC en complexe zorg Onderscheid kleine kaart ’s nachts Uitgebreid menu overdag: ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

23 Consequenties ontwikkelingen AGZ voor opzet PCD
Maximale PCD Samenwerking medische psychologie, electieve en chronische zorg Oncologie, diabetes, eetstoornissen, pijn, COPD, cardiorevalidatie, etc Acute en spoedzorg: psychiater en cpv ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

24 Consequenties voor opzet PCD: stakeholders
Raad van Bestuur Medische staf Regionale GGZ Zorgverzekeraar Bij nieuwbouw: VWS, provincie, CBZ, inspectie ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

25 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
AntoniusMesosGroep Concern (1 Raad van Bestuur) 2001 St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein Mesos Medisch Centrum Utrecht = fusie (1998) ziekenhuis Oudenrijn en ziekenhuis Overvecht Multi locatie ziekenhuisconcern ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

26 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
AntoniusMesosGroep ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

27 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
AntoniusMesosGroep Zorggroep psychiatrie en psychologie AntoniusMesosGroep juli 2004 Kliniek, deeltijd, poli en PCD in Overvecht Poli en PCD in Oudenrijn Poli en PCD in St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

28 AntoniusMesosGroep nieuwbouw Mesos
ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

29 AntoniusMesosGroep nieuwbouw Mesos
Medisch Psychiatrisch Centrum Leidsche Rijn 2008 Volledige huidige capaciteit PMU Afdeling Ouderen Altrecht Impressie MPCLR ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

30 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Medisch Psychiatrisch Centrum Leidsche Rijn Definitief ontwerp ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005 Presentatie 11 oktober 2004

31 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Medisch Psychiatrisch Centrum Leidsche Rijn Definitief ontwerp het medisch psychiatrisch centrum is wel bereikbaar via het MMC… ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005 MAQUETTE – Hoofdingang MMC

32 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Medisch Psychiatrisch Centrum Leidsche Rijn Definitief ontwerp het medisch psychiatrisch centrum is wel bereikbaar via het MMC… ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005 MAQUETTE – hoofdingang MMC

33 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Medisch Psychiatrisch Centrum Leidsche Rijn Definitief ontwerp ….maar ligt in de luwte van de ziekenhuishektiek, met uitzicht op water en gericht op woningen ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005 MAQUETTE – Medisch Psychiatrisch Centrum Leidsche Rijn

34 AntoniusMesosGroep PCD
2 psychiaters (part time) 2 cpv-spv 2 HAIO’s 1 AIOS 1 coassistent Multidisciplinaire samenwerking ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

35 AntoniusMesosGroep PCD
Samenwerking met: Psycholoog Maatschappelijk werk Bureau nazorg Geestelijke verzorging Etc. ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

36 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Uitdaging PCD AMG: Bedienen meer locaties: Zowel klassiek als liaison Multidisciplinaire samenwerking Kontakten regionale 1e lijn en GGZ Behoud en uitbouw expertise Samenhang PCD – kliniek psychiatrie ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

37 ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005
Samenvatting Ontwikkelingen medisch-specialistische zorg Ontwikkelingen algemeen ziekenhuis Consequenties voor opzet PCD PCD AntoniusMesosGroep ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

38 Conclusie: Consequenties ontwikkelingen voor opzet PCD
Multi locatie ziekenhuisorganisatie Profilering locaties Segmentering patientenstromen: Acuut, spoed, electief, chronisch Concentratie SEH en IC Meer deeltijd en poliklinisch ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

39 Conclusie: consequenties ontwikkelingen voor opzet PCD
Spanning specialisme en generalisme Kliniek psychiatrie bij basiszorg Acute PCD bij SEH, IC en complexe zorg Onderscheid kleine kaart ’s nachts Uitgebreid menu overdag: ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005

40 Conclusie: consequenties ontwikkelingen voor opzet PCD
Maximale PCD Samenwerking medische psychologie, electieve en chronische zorg Oncologie, diabetes, eetstoornissen, pijn, COPD, cardiorevalidatie, etc Acute en spoedzorg: psychiater en cpv Dank voor uw aandacht. ziekenhuispsychiatrie in beweging april 2005


Download ppt "ziekenhuispsychiatrie in beweging 22 april 2005"

Verwante presentaties


Ads door Google