De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Active Ageing Organisatie & Beleid van gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Active Ageing Organisatie & Beleid van gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Minor Active Ageing Organisatie & Beleid van gezondheidszorg
Avans Hogeschool Niels de Beer Breda,

2 Inhoud Vragen / ervaringen n.a.v. eerste 3 weken
Organisatie gezondheidszorg De spelers in het veld van zorg overheid zorgverleners zorgverzekeraars zorgvragers Afsluiting

3 Organisatie gezondheidszorg
“In vogelvlucht”

4 Organisatie gezondheidszorg
19e eeuw ziekenhuiszorg richt zich op de verzorging van de ‘armen’ de ‘beter gesitueerden’ krijgen zorg thuis start van kruisverenigingen overheid heeft weinig bemoeienis

5 Organisatie gezondheidszorg
tot 1945 start opleidingen (o.a. verpleegkundigen) ziekenhuizen meer behandelen dan verzorgen opkomst specialisten kruisverenigingen: volksziekten en preventie invoering samenhangend systeem van ziekenfondsen

6 Organisatie gezondheidszorg
periode van wederopbouw na de oorlog expansieve groei voorzieningen (na 1960) invoering AWBZ (1967) lappendeken aan voorzieningen

7 Organisatie gezondheidszorg
zorgsector is een probleemsector geen samenhang in voorzieningen kosten rijzen de pan uit structuurnota 1974

8 Organisatie gezondheidszorg
commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (commissie Dekker): ‘Bereidheid tot veranderen’ ontstaan van relaties tussen overheid – zorgverzekeraars – zorgverleners – zorgvragers

9 Organisatie gezondheidszorg
2000-heden zorgverzekeringswet (vanaf 2006) directe toegankelijkheid ‘vrije’ tarieven markten in de gezondheidszorg!!!

10 Organisatie gezondheidszorg
Bedrijfsleven Zorgverzekeraars A B Zorgverleners Zorgvragers C overheid A: zorginkoopmarkt = overeenkomstenstelsel B: zorgverzekeringsmarkt = verzekeringsstelsel C: zorgverleningsmarkt = kwaliteitsstelsel

11 Ordening gezondheidszorg
preventie handhaving en bevordering gezondheid cure herstellen van gezondheid care ‘draaglijk maken’ en ‘draaglijk houden’ van gezondheid

12 Preventie ziektepreventie gezondheidsbevordering
primair: voorkomen van ziekte secundair: vroegtijdige opsporing tertiair: tegengaan verergering ziekte gezondheidsbevordering gezondheidsbescherming

13 Preventie GGD’en Arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg
Huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten, enz.

14 Cure huisarts: poortwachter medisch-specialistische zorg (ziekenhuis)
veranderingen organisatie huisartsenzorg van solistisch naar duo- of groepspraktijken (HOED) huisartsenposten voor zorg buiten kantooruren medisch-specialistische zorg (ziekenhuis) paramedische zorg

15 Cure medisch-specialistische zorg (ziekenhuis) soorten ziekenhuizen
algemeen categoraal academisch vormen van zorg poliklinisch dagbehandeling klinische opnames

16 Care thuiszorg verpleeghuizen verzorgingshuizen
steeds meer transmuraal én extramuraal (dagopvang en dagbehandeling) verzorgingshuizen ook diensten aan ouderen in de wijk uitgebreid pakket i.s.m. verpleeghuizen verpleegunits in verzorgingshuizen

17 Zomaar even…

18 Beleid gezondheidszorg
Inhoud van zorg aanbod Structuur & planning van zorg ordening Financiering van zorg kosten Kwaliteit van zorg eisen

19 Rol van de partijen; algemeen
Zorgverzekeraars sturen op doelmatige inrichting van het zorglandschap, waarbij veiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid de uitgangspunten zijn. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zorg en zullen hierover transparant zijn richting patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Overheid verantwoordelijk voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit en schept randvoorwaarden zodat aanbieders en zorgverzekeraars als private partijen hun rol in het zorgstelsel kunnen spelen.

20 Overheid (I) ‘de politiek’
verantwoordelijk voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg kaderstellend voor de overige partijen bepalen / vaststellen wetgeving steeds meer een terugtrekkende rol i.h.k.v. vrije marktwerking

21 Overheid (II) als zorgaanbieder: uitvoerder van collectieve zorg (preventie, protectie en promotie) beantwoordt gezondheidsvraag van de bevolking als geheel deel van de zorg wordt betaald uit belastinggelden; naast aanbieder dus ook financier van zorg

22 Overheid (III) taken als aanbieder én financier
verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie bevolking uitvoeren van jeugdgezondheidszorg bevorderen van de hygiëne bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming preventieprogramma's (o.a. gezondheidsvoorlichting) relatie beroepsgroep fysiotherapie

23

24 Zorgverlener

25 Zorgverlener verantwoordelijk voor kwalitatief goed zorgaanbod
doelmatigheid van zorg vernieuwen/ontwikkelen van zorgaanbod prestatiegericht werken (indicatoren) onderlinge afstemming zorgaanbod (ketenzorg) concurrentie; aanzet tot betere kwaliteit?!

26 Zorgverzekeraar

27 Zorgverzekeraar onderhandelen met zorgaanbieders over prijs, inhoud én organisatie van zorg eisen stellen aan zorgverlener zorgplicht; verzekeraars moeten iedereen accepteren (basisverzekering) concurrentie om de gunst van de verzekerde vrije keuze aanvullende verzekering (basispakket wordt vastgesteld door overheid)

28 Zorgvrager

29 Zorgvrager de patiënt cliënt, consument streven naar gezond leven
kritische houding naar overheid, zorgverzekeraar en zorgverlener toegenomen keuzevrijheid zorgvraag wordt beïnvloed door demografische, economische, politieke, culturele ontwikkelingen

30 Afsluiting Vragen, onduidelijkheden?


Download ppt "Minor Active Ageing Organisatie & Beleid van gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google