De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programmaraad CJG 20 februari 2014 Pilot met huisartsen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programmaraad CJG 20 februari 2014 Pilot met huisartsen 1."— Transcript van de presentatie:

1 Programmaraad CJG 20 februari 2014 Pilot met huisartsen 1

2 Inhoud Waarom een pilot met huisartsen? Pilot zelf Verkenning Het vervolg …. Informatie Relatie met de andere pilots … Suggesties en tips … 2

3 Waarom een pilot met huisartsen? 3

4 4

5 Uitdaging.. Hoe kunnen we tot een duurzaam zorgsysteem te komen voor kind en gezin dat goed blijft presteren in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en kosten? 5

6 Uitdaging pilot … een kind sneller op de juiste plek krijgen.. onnodige doorverwijzing naar de gespecialiseerde jeugdzorg voorkomen.. medicalisering tegengaan. 6

7 In perspectief.. Bekostiging per sector in 2012: 7 SectorBudget in mlj.Bekostiging Huisarts2.105Zvw Ziekenhuis16.704Zvw Vrijgev. spec.1.979Zvw Awbz25.687Awbz Jeugdzorg3.588divers

8 Pilot zelf …betrokkenen.. Rol opdrachtgever: Rol uitvoerder: Informanten: huisartsen (en jeugdartsen) 8

9 Pilot zelf – aanleiding 14 februari 2013 – regulier bestuurlijk overleg Gesproken over overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten Intentie uitgesproken om nieuwe rollen goed met elkaar te verkennen Jeugdhulp is gedeelde zorg Concreet voorstel maken 19 juni 2013 – ledenvergadering HHV Voorstel besproken en goedgekeurd HHV heeft THOON om ondersteuning gevraagd bij voorbereiding en uitvoering van de pilot 9

10 Pilot zelf – beoogd resultaat Huisartsen hebben kennis van de wetswijzigingen en de consequenties ervan. Huisartsen hebben kennis van het lichtere aanbod aan opvoed- en opgroeiondersteuning. Gemeente en huisartsen hebben in afstemming met BJzO, de JGZ en Menzis afspraken gemaakt over hun rol in de jeugdketen en de doorverwijziging naar Jeugdhulp. In de pilot(s) zijn de afspraken en handelingswijze getest en geoptimaliseerd. Per 1 januari 2015 is de nieuwe handelingswijze stadsbreed ingevoerd. 10

11 Pilot zelf – de modules.. 11 Module 1KennisoverdrachtVoorjaar 2014 Module 2VerkenningNajaar 2013 Module 3Voorbereiding afspaken - transformatie (visie, doelen (her)inrichting (werk)processen) Voorjaar 2014 (tot mei 2014) Module 4Implementatie en afspraken Mei, juni en juli 2014

12 Verkenning – najaar 2013 Functioneren dagelijkse medische zorg aan jeugdigen en jeugdzorg door huisartsen Knelpunten die door huisartsen ervaren worden in de zorg aan jeugdigen en jeugdzorg Verbetervoorstellen door huisartsen huidige zorg aan jeugdigen en jeugdzorg Belangrijke randvoorwaarden genoemd door huisartsen bij de zorg aan jeugdigen en jeugdzorg 12

13 Verkenning SWOT: sterkten Huisarts als gezinsarts, generalist ed Regisseur eerste lijn, poortwachter 2 de lijn Uitgebreid netwerk om te verwijzen Kan zelf lichte problematiek behandelen 13

14 Verkenning SWOT: knelpunten, zwaktes Specifieke kennis jeugdproblematiek Toenemende vraag (beperkingen ruimte, tijd en kennis) Verbinding met bijvoorbeeld scholen en jeugdartsen (casefinding en vroegdiagnostiek). Veronderstelt: veel overdiagnostiek Zicht op zorg kwijt na verwijzing MDO’s: niet inpasbaar in praktijkvoering Toenemende vraag puberproblematiek: niet in beeld 14

15 Verkenning SWOT: kansen Investeren in screening aan de voorkant. Goed pluis – niet pluis gevoel voorkomt onnodige diagnostiek Meer structuurafspraken maken. Bijvoorbeeld na verwijzing Casemanagement voor kinderen, gezinnen met veel problemen 15

16 Verkenning SWOT: kansen vervolg Verbinding en afspraken met scholen (Loes) en jeugdartsen over casefinding, vroegdiagnostiek en verwijzing. Ook: rol huisartsen hierbij POH-GGZ als concept uitbouwen voor jeugdzorg in de huisartsenpraktijk Positionering POH-jggz op verschillende manieren mogelijk 16

17 Verkenning Enkele conclusies.. 17

18 Hoe verder…? Aanbod voor de jeugd: drie ‘modellen’ 1.Aanbod basis 2.Aanbod aanvullend 3.Aanbod bijzonder 18

19 19

20 Tot slot.. Tips en suggesties… 20


Download ppt "Programmaraad CJG 20 februari 2014 Pilot met huisartsen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google