De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid."— Transcript van de presentatie:

1 Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

2 Visie “We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” Eigen Kracht Integrale Aanpak Maatwerk

3 Uitgangspunten Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.
Gemeentelijke regievoering, handelingsvrijheid professional Beleidsvrijheid Sturen op prestatie

4 Terugblik Gezamenlijk visie zorg voor jeugdigen Intentionele
schaalkeuze Beleidsbrief Sturing transitie- arrangement Beleidsplan

5 Jeugdzorgopgaven Lokaal Regionaal uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I)
Preventie signalering & vroeg interventie Toeleiding U, B  I, VB Generalistische ambulante ondersteuning Specialistische ambulante ondersteuning U, (B) I, (V)B Residentiële hulp U I, B Gezinsvervanging Crisisdienst AMHK JB/JR uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I) voorwaardenstellend beleid (VB)

6 Jeugdzorgopgaven Lokaal Regionaal uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I)
Preventie signalering & vroeg interventie Toeleiding U, B  I, VB Generalistische ambulante ondersteuning Specialistische ambulante ondersteuning U, (B) I, (V)B Residentiële hulp U I, B Gezinsvervanging Crisisdienst AMHK JB/JR uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I) voorwaardenstellend beleid (VB)

7 Jeugdzorgopgaven Lokaal Regionaal uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I)
Preventie signalering & vroeg interventie Toeleiding U, B  I, VB Generalistische ambulante ondersteuning Specialistische ambulante ondersteuning U, (B) I, (V)B Residentiële hulp U I, B Gezinsvervanging Crisisdienst AMHK JB/JR uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I) voorwaardenstellend beleid (VB)

8 Ontwerp Jeugdhulp Dit is het ontwerp als geheel

9 Ontwerp Jeugdhulp Dit is het ontwerp in delen.
Het is op te bouwen in delen. De volgorde is te wijzigen: Teksteffecten> volgorde wijzigen

10 De basisvoorzieningen vormen de frontlijn voor het Jeugdteam
De basisvoorzieningen kunnen putten uit een lokale markt Basisvoorzieningen

11 Educatie Preventie Lichte interventie Lokale Zorgmarkt

12 Werkwijze Jeugdteam 1 plan voor alle gezinsleden op alle leefdomeinen
Ondersteuning die niet door basisvoorzieningen kan worden geboden Opschalen en afschalen Budgetverantwoordelijk Versterken van de basisvoorzieningen

13 Basisvoorzieningen en jeugdteam vormen één netwerk.
CJG is de voordeur van het jeugdteam Jeugdteam doet alles wat de basisvoorzieningen niet kunnen

14 DAN is beschikbaar voor consultatie
en advies. DAN is beschikbaar voor specialistische en integrale diagnostiek. DAN werkt regionaal DAN adviseert over effectieve zorg. DAN betrekt eerder gedane diagnostiek.

15 “Bewust of onbewust, direct of indirect, iedereen vervult een rol bij de opvoeding van een kind.”

16 Vooruitblik Gemeente stelt beleidsplan vast
Gemeenteraad stelt beleidsrijk transitiearrangement, inrichtingsplan serviceorganisatie en verordening vast College van B&W stelt uitvoerings-programma 2015 vast


Download ppt "Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid."

Verwante presentaties


Ads door Google