De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieringsscenario’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieringsscenario’s"— Transcript van de presentatie:

1 Financieringsscenario’s
Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

2 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars
Financiering GLI: Zorgverzekeraars Zorggroepen Publiek private samenwerking Vragen

3 Aanpak financiering Niet één manier maar dit varieert per locatie op basis van organisatie (zorggroep of praktijk), context (afhankelijk van verzekeraar, gemeente, gebied) en ondernemerschap van de locatie.  Insteek: kennis, voorbeelden en informatie delen om ROS’en en lokale professionals te ondersteunen bij het financieren van de GLI. Deze worden gebundeld in een toolbox (bijvoorbeeld collectiviteit minima, opname DBC, gebruik AV pakketten en convenanten gemeenten).

4 Uitgangspunt financiering
Beweegkuur is een (kosten)effectieve Gecombineerde Leefstijl Interventie Beweegkuur leidt tot: Kostenbesparing Versterking 1e lijn Preventie van toename aantal mensen met chronische aandoeningen Vergroot de participatie en het actief meedoen van de deelnemers Meer samenwerking in de wijk Meer uitstroom naar het lokale sport- en beweegaanbod

5 Samen werken aan zorg en ondersteuning
Zorgconsumptie stijgt. Bevordering gezonde leefstijl tempert de zorgconsumptie en het aantal jaren zonder beperkingen stijgt Meer samenhang tussen preventie, ondersteuning in eigen omgeving en zorg 3e, 2e en 1e lijn) Prikkels: - collectieve contracten minima en personeel - overheveling AWBZ naar WMO - meer samenwerken aan gedrag van inwoners en klanten Gezamenlijk ondernemen

6 Gemeenten en zorgverzekeraars
BELANGEN VERZEKERAAR entree tot nieuwe doelgroepen verbinding met AWBZ en WMO versterking nulde/1e lijn doelmatige zorginkoop gezondheidswinst BELANGEN GEMEENTE vergroten uitstroom bijstand beheersen uitvoeringskosten sterk lokaal gezondheidsbeleid stimuleren zelfredzaamheid versterken participatie GEZAMENLIJK BELANG een betere gezondheid voor zoveel mogelijk burgers (verzekerden) tegen een zo effectief mogelijke inzet van middelen

7 Zorgverzekeraars ZORGVERZEKERING landelijk (provinciaal) uniform
gericht op ziektekosten (w/o gezondheid) leefstijlprogramma’s middels wettelijke plicht eigenaarschap bij verzekeraar gemeente financiert leefstijlprogramma’s GEZONDHEIDSVERZEKERING gemeentelijk (regionaal) maatwerk gericht op gezondheid (w/o ziektekosten) evidence based leefstijlprogramma’s initiatief vanuit verzekeraar, gemeente, burger/verzekerde zorgverzekeraar co-financieert vanuit BV/AV

8 Trends volgens CZ Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
Van behandeling naar zelfmanagement Van behandelaar naar coach Van beweegprogramma naar beweegadvies Investeren in E-health

9 Van behandeling naar zelfmanagement

10 Beweegmakelaar Bergen op Zoom/Landgraaf
Afstemming tussen 1e en 0e lijn is essentieel Beweegmakelaar zorgt voor een match tussen de vraag van de patiënt en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten Al tijdens de beweegkuur stimulans om zelfstandig de nieuwe leefstijl op te pakken Weggezet bij organisaties die de sociale kaart up to date houden Gedeelde verantwoordelijkheid/financiering gemeente en zorgverzekeraar

11 Utrecht gezond!

12 UVIT en AZIVO en den Haag

13 UVIT en AZIVO en den Haag

14 UVIT en AZIVO en den Haag

15

16 Convenant ‘Een gezond en vitaal Amersfoort’
Achmea divisie Zorg & Gezondheid en Gemeente Amersfoort Convenant Menzis - gemeente Enschede Doetinchempolis Menzis en gemeente Doetinchem

17 Samenwerking en succes- voorwaarden
Het gesprek over de gezamenlijke belangen en hoe deze te beïnvloeden.

18 Succesvoorwaarden Vertrouwen - samenwerking vanuit gelijkwaardigheid
Goed spel - open en interactief - duidelijkheid over elkaars meerwaarde en kansen - kies voor een brede of smalle agenda Goed instrumentarium - alert op balans organisatorische afspraken en concrete resultaten - successen delen en communiceren Goede spelers - bouw aan een relatie en goede band - zorg voor een goede en betrokken wethouder

19 Praktische tips Verzamel informatie over beleid, speerpunten, haakjes en belang Gebruik de inkooprol in het kader van collectieve contracten Gebruik de praktijk als vliegwiel. Om beelden op elkaar aan te laten sluiten kan het helpen om een casus te bespreken. Start de samenwerking met een concreet thema. Dat genereert urgentie en energie. Sluit aan bij wat er al gaande is. Van pilot naar structurele samenwerking Lees de toolkit en handleiding ZN en VNG

20 Vragen ?

21 Tools voor inkoop Keten dbc + rekentool Functiebeschrijvingen
Functionele beschrijving GLI (breder dan BK protocol, kapstok voor GLI’s breed op basis van stvz wetenschap) Rekentool: de baten van preventie (gebaseerd op BIR IMTA)


Download ppt "Financieringsscenario’s"

Verwante presentaties


Ads door Google