De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 april 2012Huis voor de Zorg1 Wmo Wat komen de Wmo-raden tegen? Basiscursus Wmo 28 april 2012 Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 april 2012Huis voor de Zorg1 Wmo Wat komen de Wmo-raden tegen? Basiscursus Wmo 28 april 2012 Wet Maatschappelijke Ondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 28 april 2012Huis voor de Zorg1 Wmo Wat komen de Wmo-raden tegen? Basiscursus Wmo 28 april 2012 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

2 28 april 2012Huis voor de Zorg2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Procedureel Inhoudelijk Instrumenten

3 28 april 2012Huis voor de Zorg3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Procedureel Wmo-raden zijn in heel Limburg operationeel Wmo-raden bestaan nu vijf jaar. Waar staat uw Wmo-raad nu? Soms apart model gekozen voor participatie Afspraken tussen gemeente en Wmo-raad aan onderhoud toe?

4 28 april 2012Huis voor de Zorg4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inhoudelijk (1) Ontwikkelen van visies op (nieuwe) onderdelen Wmo zoals: vrijwilligersondersteuning mantelzorg en respijtzorg zorg- en welzijnsinfrastructuur (buurtniveau) civil society overheveling vanuit AWBZ naar Wmo

5 28 april 2012Huis voor de Zorg5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inhoudelijk (2) Nadenken over punten als :  Wmo meer dan voorzieningenwet á la WVG  Kanteling van de Wmo  Compensatiebeginsel  Welzijn Nieuwe Stijl  Wet publieke gezondheid

6 28 april 2012Huis voor de Zorg6 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inhoudelijk (3) Nadenken over punten als:  Krimp en vergrijzing  Eenzaamheid  Nieuwe taak: jeugdzorg  Nieuwe taak: begeleiding  Druk op voorzieningen door meer deelnemers  Financiële druk door rijksbezuinigingen

7 28 april 2012Huis voor de Zorg7 Wet Maatschappelijke Ondersteuning De prestatievelden: Vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid Jongeren en ouders ondersteunen bij opvoeden Informatie en advies verschaffen Ondersteunen van vrijwilligers, mantelzorgers en respijtzorg Mensen met beperkingen mee kunnen laten doen Voorzieningen voor mensen met een beperking Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Openbare geestelijke gezondheidszorg Zorgen voor mensen met verslavingsproblematiek

8 28 april 2012Huis voor de Zorg8 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Centrale opdracht van de Wmo “Iedereen, ook de burger met een beperking moet kunnen deelnemen aan de samenleving.”  De mens en zijn behoeften centraal.  Het bereiken van resultaat staat voorop bij Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl.

9 28 april 2012Huis voor de Zorg9 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Instrumenteel Waar haal je als Wmo-raadslid je informatie vandaan: -Formele informatie: gemeente, rijk, thuiszorgorganisatie, internet -Informele informatie: organisaties als Huis voor de Zorg, Programma VCP, MEE, ouderenbonden, gehandicaptenorganisaties, CG-raad, internet -Informele bronnen: achterban, vereniging, buurt

10 28 april 2012Huis voor de Zorg10 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Hoe doe je je werk Als lid van een Wmo-raad ben je vrijwilliger Probeer geen superambtenaar te worden Probeer je te beperken in je advisering over de zaken waar het over gaat, namelijk de Wmo.

11 28 april 2012Huis voor de Zorg11 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Maak een werkplan Structureer als Wmo-raad je werk zodat je je tijd zinvol inzet Maak een jaarplanning (in overleg met anderen): veel zaken zijn al gedaan, wat ga je nu doen? Stem goed af met andere adviesorganen over wat je wel en niet doet

12 28 april 2012Huis voor de Zorg12 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo: praten met overheden De gemeente staat dicht bij de burger De Wmo-raad staat dicht bij de burger Bouw een stevige, zakelijke relatie op met lokale ambtenaren en bestuurders

13 28 april 2012Huis voor de Zorg13 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo-raad en zelfkritiek Durf geregeld je eigen optreden en functioneren onder de loep te nemen en wees daarbij positief kritisch (zelfevaluaties) Zoek en vind medestanders op onverwachte plaatsen Wees kritisch en opbouwend De Wmo-raad is er voor alle gebruikers, een lid zit er niet alleen om het geluid van de eigen achterban te laten horen

14 28 april 2012Huis voor de Zorg14 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kies je inspraakmomenten zorgvuldig Weet wanneer en waar je je stem moet laten horen Overschreeuw jezelf niet Bouw voortdurend aan een degelijk netwerk Zorg dat de opvolging geregeld is Laat nieuwe leden niet verdrinken maar vraag en bied hulp

15 28 april 2012Huis voor de Zorg15 Bedankt voor uw aandacht, voor vragen: jack.gerats@huisvoordezorg.nl 046 - 420 80 23 serviebroers@huisvoorserviebroers@huisvoordezorg.nl 046 - 420 81 55 Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Download ppt "28 april 2012Huis voor de Zorg1 Wmo Wat komen de Wmo-raden tegen? Basiscursus Wmo 28 april 2012 Wet Maatschappelijke Ondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google