De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kanaleneiland Leert ! Wijkactieprogramma 2012 – 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kanaleneiland Leert ! Wijkactieprogramma 2012 – 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kanaleneiland Leert ! Wijkactieprogramma 2012 – 2013

2 Voor vanavond Presentaties gericht op keuzes in WAP 2012 - 2013
We gaan in gesprek aan 3 tafels – huidige thema's WAP: Integrale gebiedsontwikkeling Jeugd in kansarme gezinnen Bewonersinitiatieven en sociale samenhang We vragen u opnieuw naar 3 aanbevelingen per thema We bieden opnieuw ruimte voor de zeepkist De "Wijkdialoog" zal vaker terugkeren op andere thema’s

3 Aanpak doorzetten met minder geld
Programma van 10 jaar: 2008 – 2017 Nu WAP 2012 – 2013 – voor 2 jaar Budget 50% minder, nog wel doorloop & onderbesteding Zoeken naar meer bundeling en duurzaamheid Noodzaak betere aansluiting tussen het ‘extra’ van WAP en reguliere inzet gemeente, corporaties en partners Versterking samenwerking gericht op gezamenlijke agenda

4 Bundelen en focussen in het programma
We handhaven de thema's van het eerdere WAP: Integrale gebiedsontwikkeling Jeugd in Kansarme gezinnen Bewonersinitiatieven en sociale samenhang In de uitvoering nemen wij de resultaten van eerste wijkdialoog mee ! En we richten ons daarbij wel op "de Wijkagenda" !

5 De Wijkagenda ! Doorzetten integrale gebiedsontwikkeling !
Vreedzame wijk – gedragsbeïnvloeding – Veiligheid Vernieuwend Welzijn - burgerparticipatie Wijkvoorzieningen - Onderwijs – Hart van de wijk (Hart van Noord) Sociaal kwetsbaren (werkgelegenheid) en brede zorg voor de jeugd Leeftijdsgroepen (b.v. 12-): behoeften en verantwoordelijkheden in beeld

6 Input uit wijkdialoog van 23 juni
Het gaat voorzichtig beter met de wijk Schoon, heel en veilig moeten we ons op blijven richten Dingen moeten wel anders, slimmer, efficiënter Samenwerking nog meer voorop Kunnen bewoners ook niet meer zelf doen ? Behoefte aan een centrale ontmoetingsplek Toenemend verkeer – let op het groen Let op rol van school naar omgeving Betrek oud-leerlingen bij ontwikkeling onderwijs Begeleidt ouders en leerlingen bij overstapmomenten

7 Input vanuit de wijkdialoog 23 juni
Talentontwikkeling zo vroeg mogelijk aanbieden Mensen uit de praktijk op school laten vertellen Zet de Vreedzame wijk door Werk samen om ouderbetrokkenheid te versterken Stimuleer zelfbeheer van voorzieningen Geef jongeren een taak, zij pakken het op Creëer een "Marktplaats Kanaleneiland" Wijkvoorzieningen van bewoners zelf handhaven Betrek bewoners tijdig bij ontwikkelingen die hen raken Herijk de Klankbordgroep WAP

8 Speerpunten (1) We zullen vormen van "bewonerscommunicatie" stimuleren als een ‘Marktplaats Kanaleneiland’ We zullen op meerdere thema's "Wijkdialogen" organiseren als "klankbordfunctie" vanuit de wijk Eind 2011 / begin 2012 organiseren we een bijeenkomst over al de ruimtelijke ontwikkelingen inclusief verkeersinfrastructuur In november organiseren we een tafel over wijkvoorzieningen – wijkaccommodatiebeleid

9 Speerpunten (2) We zullen voorstellen wijkvoorzieningen in zelfbeheer zoveel mogelijk te ondersteunen: wijkvoorzieningen van bewoners (Cultuurhuis – 3G-centrum – U in de wijk) zullen we in 2012 en 2013 deels blijven financieren We moeten met elkaar keuzes maken over het totale voorzieningenpakket in de wijk (Zuidwest) – hier komen ook reguliere bezuinigingen m.n. op welzijn Wijkontmoetingsplekken zijn daarin belangrijk – nieuwe schoolgebouwen bieden daarin "ruimte“ en speelgelegenheid

10 Speerpunten (3) We gaan verder met het creëren van een "Vreedzame wijk" in onze samenwerking We houden vast aan onze intensieve samenwerking gericht op Veiligheid in de wijk – specifieke jongerengroepen en grenzen die we stellen hebben we daarbij scherp in beeld We maken daarbij een duidelijke scheiding tussen de "willers" en de "niet-willers" (grenzen stellen!) Voorzieningen van en voor de jeugd zijn daarin minder vrijblijvend: jongeren verantwoordelijkheid geven en positief belonen

11 Speerpunten (4) We bundelen onze inzet op "sociaal kwetsbaren" en “brede zorg voor de jeugd" We gaan – met inzet van de belangrijkste sociale netwerken in de wijk (MZO’s, Onderwijs, Moskee, Kerk, Sport, Doenja, Cultuur e.a.) – ouderbetrokkenheid versterken We gaan daarbij het gesprek aan met het onderwijs om oud leerlingen te betrekken in de ontwikkeling van het onderwijs en te laten vertellen over hun werkervaring

12 Keuzes in het WAP-programma
Handhaving van de thema’s Bundeling van projecten Afbouw en borging in regulier beleid Enkele "bewezen bewonersinitiatieven" deels gefinancierd Een beperkt flexibel budget voor het programma (projecten of bewonersinitiatieven) Nadere keuzes in het thema "jeugd in kansarme gezinnen"

13 (Jeugd in - ) kansarme gezinnen
Beweegmakelaar / sportactiviteiten / gezondheids-interventies / inzet zelforganisaties op elkaar afstemmen Ouderparticipatie versterken en ouderlokalen realiseren Tawazoun, extra schoolmaatschappelijk werk en zorgoverleg basisscholen continueren Cultuurhuis (exploitatie & programmering) 100% - 50% - borgen / koppelen aan inzet gericht op werk (carrièreplein) Veiligheid:Inzet straatcoaches halveren we, gerichte inzet op leeftijdsgroep 8-14, continuering inzet extra jongerenwerk

14 Voor vanavond We gaan zo in gesprek aan 3 tafels:
Integrale gebiedsontwikkeling Jeugd in kansarme gezinnen Bewonersinitiatieven en sociale samenhang We vragen u opnieuw naar uw belangrijkste 3 aanbevelingen per thema Wij nemen uw aanbevelingen zo mogelijk mee in een concept WAP– in november naar college (+Wijkraadadvies) En we bieden opnieuw ruimte voor de zeepkist

15 Integrale gebiedsontwikkeling
Nu eerst nog een korte toelichting namens de corporaties op de Integrale gebiedsontwikkeling door Reijnder Jan Spits (Portaal)


Download ppt "Kanaleneiland Leert ! Wijkactieprogramma 2012 – 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google