De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

o welkom o voorstellen bestuur o opening vergadering o vaststelling agenda o financiën o eindafrekening en verantwoording o 2010 K&V Luc van Dam / kascommissie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "o welkom o voorstellen bestuur o opening vergadering o vaststelling agenda o financiën o eindafrekening en verantwoording o 2010 K&V Luc van Dam / kascommissie."— Transcript van de presentatie:

1

2 o welkom o voorstellen bestuur o opening vergadering o vaststelling agenda o financiën o eindafrekening en verantwoording o 2010 K&V Luc van Dam / kascommissie K&V o 2010 K&K Haico Scharn / kascommissie K&K o 2011/2012 balans en exploitatierekening Sport Balans o samenstelling kascommissie Sport Balans o voorstel contracten leiding / vrijwilligers o voorstel aanpassing contributie 2011/2014 Agenda algemene ledenvergadering 2011

3 Na de pauze o Sportieve uitgangspunten beleid Sport Balans Culemborg o Sport Balans Commissies o Ontwikkelingen Sport Balans: nu en de toekomst o Rondvraag o Sluiting o … "Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen“ Woody Allen.

4 Bestuur o VoorzitterLoek Heinsman o SecretarisLijda de Meijer o Penningmeester Roel Leenders o Ledenadministratie Conny Blom

5 Contracten Leiding

6

7

8

9

10 PAUZE

11 Sportieve uitgangspunten beleid o Sport Balans wil kwalitatief goede trainers hebben die op een verantwoorde wijze lesgeven. o Sport Balans wil dat de sporter en hun plezier in de sport centraal staan. o Sport Balans gaat uit van presteren en dat is primair een beweging vanuit de sporter zelf. o Sport Balans heeft als uitgangspunt dat hoge prestaties vooral voortkomen uit de kwaliteit van het trainingsproces en daarbij is essentieel van belang dat er samengewerkt wordt. o De relatie tussen sporter en trainer is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Ook wanneer een sporter niet het noodzakelijke talent heeft dient deze met respect te worden behandeld. o Sport Balans staat een sociaal verantwoord klimaat voor waarbij de sociale kant van de sport een belangrijke rol speelt zonder de professionaliteit uit het oog wordt verloren. Dat houdt in: een goede sfeer, betrokkenheid en eigen identiteit voor trainers, sporters, vrijwilligers en anderen.

12 Commissies Technische commissie o Zorgdragen voor de organisatie rond trainingen o Het samenstellen van teams o Zorgdragen voor de organisatie van toernooien o Zorgdragen voor de begeleiding en opleiding van juryleden o Zorgen en beheren van trainingsmaterialen o Ontwikkelen van een technisch beleidsplan o Voordragen trainers, hulpleiding en coaches aan het bestuur o Begeleiding en opleiding van trainers en coaches o Doorspelen van relevante informatie aan de PR commissie

13 Commissies Gym- en danscommissie o Zorgdragen voor de begeleiding van recreatieve teams en signaleren en oplossen van knelpunten daarbinnen. o Een aanspreekpunt zijn voor recreatieleden jong en hun ouders o Organiseren van een ouderavond o Zorgdragen voor de organisatie van jeugdactiviteiten o Zorgdragen voor de organisatie van 55+ activiteiten inclusief Fitness o Zorgdragen voor het opstellen van een jaarplan o Doorspelen van relevante informatie aan de PR commissie

14 Commissies o Kledingcommissie o Verzorgen van de kledinglijn van de vereniging o Doorspelen van relevante informatie de PR commissie o PR-commissie / Sponsorcommissie o Opstellen van een PR-beleid o Verzorgen van affiches, programmaboekjes, publicaties op het mededelingenbord, website, nieuwsbrieven e.d. o Contacten onderhouden met de pers o Werven van en contacten onderhouden met sponsoren o Opstellen van en uitvoeren van een sponsorbeleid

15 Commissies met een vraagteken o Accommodatiecommissie bij behoud pand Havendijk o Zorgdragen voor de personele bezetting van de kantine o Sleutelbeheer o Zorgdragen voor de inkoop o Zorgdragen voor de verhuur van de accommodatie o Het voeren van de financiële administratie van de kantine o Zorgdragen voor het schoonmaken van de accommodatie o Zorgdragen voor het onderhoud van de accommodatie o Het opstellen van een onderhoudsplan o Vermogenscommissie bij beheer vermogen vereniging o Beheer financieel vermogen van de vereniging

16 Ontwikkelingen nu en in de toekomst o Concept beleidsplan ligt ter inzage o Ontwikkelingen afgelopen maanden o Turnsters / turners / dansers in het zonnetje o Beweegplein o KNGU opleidingscentrum

17 Rondvraag en Sluiting

18


Download ppt "o welkom o voorstellen bestuur o opening vergadering o vaststelling agenda o financiën o eindafrekening en verantwoording o 2010 K&V Luc van Dam / kascommissie."

Verwante presentaties


Ads door Google