De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPIKER OP (CLUB)KOERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPIKER OP (CLUB)KOERS."— Transcript van de presentatie:

1 SPIKER OP (CLUB)KOERS

2 Clubkoers Aanleiding; het opstellen van een (Technisch) beleidsplan,
jeugdwerving/-behoud en een plan van aanpak voor deskundigheidsbevordering. Spiker kampt met een dalend ledenaantal (geen jongensjeugd) en onvoldoende kader. Begin van vorige seizoen (sept/okt) hebben we als bestuur besloten om de Nevobo te vragen om ons te ondersteunen bij het opstellen van een (Technisch) beleidsplan, jeugdwerving/-behoud en een plan van aanpak voor deskundigheidsbevordering. Tijdens een gesprek met de heer Van den Elzen van de Nevobo kwam naar voren dat Spiker kampt met een dalend ledenaantal (geen jongensjeugd) en onvoldoende kader. We besloten een Clubkoers-traject te starten.

3 Opdracht Clubkoerscommissie
De ambitie van Spiker bepalen en zorgen voor een gezamenlijke toekomstvisie. Het opstellen van een beleidsplan voor de periode met daaraan gekoppeld een actieplan waar de vereniging mee aan de slag kan gaan.

4 Clubkoers Interne analyse Organisatie / leden
De sterkste punten van Spiker: Mogelijkheid om op alle niveau’s te spelen (dames) Goede accommodatie met centrale ligging Wedstrijdzaken en financiele- en ledenadministratie goed geregeld Organiseren van toernooien Om een visie te bepalen voor Spiker is het belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de interne situatie van Spiker. SHEET Andere sterke punten van Spiker: -Goede zaal -Dat de wedstrijden op zaterdag zijn -Sponsoring

5 Clubkoers Interne analyse Organisatie / leden
De zwakke punten van Spiker: Ontbreken van visie (wat willen we nu?) en missie (hoe doen we dat?) Ontbreken van duidelijke technische lijn Het aantal (gekwalificeerde) trainers Geen volledig aanbod herenlijn, geen jongens Beperkt groepje vrijwilligers Andere zwakke punten van Spiker: -Doorstroming van jeugd naar senioren -Betrokkenheid van leden (ook bij elkaars wedstrijden) -Slecht problemen analyseren en oplossen

6 Clubkoers Interne analyse
Drie belangrijkste sterke punten mbt de financien Is actueel Geleidelijke verhoging contributie Sponsorbeleid: (bijna) elk team heeft een shirtsponsor

7 Clubkoers Interne analyse Belangrijkste zwakke punt mbt de financien
1. Beperkte middelen (grootte vereniging)

8 Clubkoers Interne analyse Accommodatie Activiteitenaanbod Sport niveau
Communicatie Samenwerking 6. Accommodatie Twee belangrijkste sterke punten mbt uw accommodatie - goede ruimte om de velden Belangrijkste zwakke punt mbt uw accommodatie - Bezettingsgraad 7. Activiteitenaanbod Drie belangrijkste sterke punten mbt uw activiteitenaanbod 1) Een zeer groot deel van onze leden speelt competitie 2) Het kamp voor de mini's word altijd erg goed georganiseerd 3) Het straatvolleybal toernooi wat een aantal jaren is georganiseerd betrekt het hele dorp erbij Belangrijkste zwakke punten mbt uw activiteitenaanbod 1) weinig aanbod 8. Sport niveau Twee belangrijkste oorzaken die het prestatieniveau van uw vereniging positief beïnvloed hebben. 1) Een paar goede trainers 2) Aantal personen die het niveau hoog houden en die blijven volleyballen Twee belangrijkste oorzaken die het prestatieniveau van de vereniging negatief beïnvloed hebben 1) Ledenaantal jeugd 2) opleidingsniveau trainers 9. Communicatie Belangrijkste sterke punt m.b.t. uw communicatie 1) Duidelijke en overzichtelijke site* Opmerkingen: Dames 1 heeft een eigen website. De website van Spiker voldoet dus niet aan alle wensen. Binnen de commissie leeft de gedachte dat de website beter kan benut worden als communicatiemiddel. Daarvoor zou een actieplan gemaakt kunnen worden. Drie belangrijkste zwakke punten m.b.t. uw communicatie 1) Te weinig communicatie Opmerkingen: Niet alle adressen van leden bekend zijn. Het communicatiemiddel ‘ nieuwsbrief’ biedt mogelijkheden om te communiceren met leden en om de website interessanter te maken. 2) Slechte communicatie Opmerkingen: Veel communicatie indirect verloopt: Van bestuur/commissie naar aanvoerder naar leden. 3) Geen duidelijk contactpersoon 10. Samenwerking Drie belangrijkste sterke punten mbt samenwerking 1. sportaccommodatie (beheerder) 2. Nevobo, ledenadministratie 3. Nevobo, wedstrijdwezen Drie belangrijkste zwakke punten mbt samenwerking 1. contact met scholen 2. contact met andere Eerbeekse verenigingen 3. contact met andere volleybalverenigingen

9 Clubkoers Externe analyse Maatschappelijke trends
Sportspecifieke trends Concurrentie Overheid 3. Maatschappelijke trends Belangrijkste kansen mbt maatschappelijke trends 1. Hard van buiten, zacht van binnen: er is behoefte aan een vertrouwde omgeving waar mensen elkaar kennen, 3. Ongezonde taboes: mensen gaan meer sporten om de gezondheid op peil te houden. Belangrijkste bedreigingen mbt maatschappelijke trends 1. Tijd als kostenpost: mensen hebben steeds meer keuze hoe ze hun vrije tijd besteden 3. De grillige consument: mensen wisselen snel van hobby. 5. Sportspecifieke trends Drie belangrijkste kansen mbt sportspecifieke trends 1. Er is steeds meer aanbod van volleybalvormen. 2. Er zijn nu ook spel- en wedstrijdvormen voor 5 tot 12 jarigen ontwikkeld. 3. Er worden voor de jarige ook programma's ontwikkeld om de sport aantrekkelijker te maken. Drie belangrijkste bedreigingen mbt sportspecifieke trends 1. Men is niet op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen t.a.v. spel- en wedstrijdvormen voor de jeugd. 2. Beschikbaarheid vrijwilligers. Bij Spiker is er een klein clubje vrijwilligers die heel veel doen. 3. Het niet in teamverband verplichtingen aangaan, maar kiezen voor individuele sporten, die op jouw tijd ingevuld kunnen worden, trekt heel veel personen 7. Concurrentie Concurrentie op het gebied van volleybal: Dros/Alterno sv Dynamo Concurrentie op het gebied van sporten: Voetbal (voor jongens) Concurrentie op het gebied van andere activiteiten: Bijbaantjes Tekort aan tijd ouders Vakanties/lange weekenden 8. Gemeente De gemeente Brummen heeft geen sportbeleidsplan heeft. Dit is pas beschikbaar eind Er is een sportloket bij het gemeentehuis en er zijn workshops voor verenigingen. Daar blijft het bij.

10 Visieontwikkeling Spiker Van huidig naar gewenst imago (1)
Clubkoers Visieontwikkeling Spiker Van huidig naar gewenst imago (1) Spiker is een vereniging met een brede groep van vrijwilligers waar de bestuursfuncties en commissies goed bezet zijn. Binnen Spiker is de basis, het volleybal, goed geregeld. Spiker staat bekend als een vereniging met deskundige trainers waar trainers ook de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen.

11 Visieontwikkeling Spiker Van huidig naar gewenst imago (2)
Clubkoers Visieontwikkeling Spiker Van huidig naar gewenst imago (2) Er worden veel volleybalgerelateerde activiteiten rondom het volleybal georganiseerd. Hierdoor is Spiker een gezellige vereniging voor iedereen met tevreden en betrokken leden. Zo staat Spiker ook bekend in de omgeving.

12 Clubkoers Ambities Sportieve ambities Groeiambities
Organisatorische ambities Ambities mbt sponsoring Ambities mbt activiteiten De Clubkoerscommissie heeft door middel van ‘Dromen over Spiker’ vastgesteld wat de ambities van Spiker zijn op sportief en het gebied van groei en organisatorisch gebied, sponsoring en activiteiten. Deze ambities zijn voorgelegd aan een klankbordgroep, bestaande uit leden uitgenodigd door de Clubkoerscommissie en middels een algemene oproep. Naar aanleiding van de bijeenkomst met de klankbordgroep zijn de ambities aangepast. Dit heeft tot het volgende resultaat geleid.

13 Clubkoers Sportieve ambities (1)
Elke speler/speelster krijgt de mogelijkheid tweemaal per week te trainen. Minimaal de lijnteams (teams die opleiden voor het eerste team) beschikken over een gecertificeerde trainer voor dat niveau. De eerste teams spelen regiodivisie. De daaropvolgende teams sluiten qua niveau aan bij de eerste teams.

14 Clubkoers Sportieve ambities (2)
Alle trainers worden begeleid. Zij krijgen trainersclinics aangeboden, hebben overleg in een trainersbijeenkomst en worden benaderd om een opleiding te gaan volgen. Spiker evalueert na elke competitiehelft met alle trainers. In de opleiding van trainers en het uitbreiden van hun kennis en vaardigheden wordt samengewerkt met andere (volleybal)verenigingen.

15 Clubkoers Groeiambities (1)
Binnen de jeugdafdeling spelen elk jaar minimaal één A-, B- en C-jeugd jongensteam en minimaal twee A-, B- en C-jeugd meisjesteams. Spiker heeft minimaal 25 jongens en 50 meisjes in de CMV-jeugd. Spiker biedt in samenwerking met een BSO naschoolse volleyballessen aan. Er worden jaarlijks in samenwerking met de Nevobo volleyballessen aangeboden tijdens de lessen bewegingsonderwijs in Eerbeek.

16 Clubkoers Groeiambities (2)
Spiker heeft een recreantencompetitie van 10 heren- en 10 damesteams. Spiker heeft 2 trainingsgroepen recreanten heren en 2 trainingsgroepen recreanten dames. Spiker benadert ieder jaar de uitstroom van jeugd bij andere verenigingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

17 Organisatorische ambities (1)
Clubkoers Organisatorische ambities (1) Spiker zorgt voor een trainingsschema waarin elke speler de mogelijkheid heeft tweemaal te trainen en waarbij een zo gunstig mogelijke trainingstijd geboden wordt. Spiker is op de hoogte van de wensen van leden. Elk kaderlid communiceert actief naar leden en is bereikbaar voor leden. De coördinator benadert zijn of haar teams pro-actief. Leden zijn bereid om vrijwilligerstaken uit te voeren. Elk lid vervult minimaal één taak.

18 Organisatorische ambities (2)
Clubkoers Organisatorische ambities (2) Alle commissies hebben een algemeen lid (iemand die aanwezig is bij vergaderingen, maar geen taak heeft). Alle kaderfuncties en commissies zijn bemand. Het is bij de leden bekend welke taken er zijn en wat deze taken inhouden. Elk team levert 2 scheidsrechters en binnen Spiker zijn voldoende scheidsrechters op het benodigde niveau.

19 Organisatorische ambities (3)
Clubkoers Organisatorische ambities (3) Spiker heeft voldoende vrijwilligers, waaronder ouders, voor de activiteiten die het wil organiseren naast de competities. De leden van Spiker zijn onderling betrokken. Nieuwe leden worden actief benaderd. Na aanmelding van een lid heeft een coördinator tweemaal contact.

20 Ambities m.b.t. sponsoring
Clubkoers Ambities m.b.t. sponsoring (Potentiële) sponsoren en hun medewerkers worden bij de vereniging betrokken. Spiker heeft 100 Vrienden van Spiker. Spiker organiseert ieder jaar een sponsoractie. Spiker heeft een flexibel en duidelijk sponsorbeleid dat zichtbaar is voor alle leden.

21 Ambities m.b.t. activiteiten
Clubkoers Ambities m.b.t. activiteiten Spiker heeft bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de activiteitenplanning en dat waarborgt dat een aantal activiteiten jaarlijks georganiseerd wordt. De activiteiten zijn voorzien van een draaiboek. Spiker organiseert ieder jaar een Spikertoernooi waarin alle Spikerteams oefenwedstrijden spelen als voorbereiding op de competitie. Spiker organiseert jaarlijks een mini- en een jeugdkamp.

22 Actieplan (activiteiten)
Clubkoers Actieplan (activiteiten) Maken Technisch beleidsplan Takenlijst samenstellen Opstellen evaluatieformulieren voor leden Opzetten procedures over benadering leden (ouders) Handboek maken voor trainers Scheidsrechters (kwantiteit/kwaliteit) Ontwikkelen van flyers Etc…

23 Clubkoers Risico’s en kritische succesfactoren (1)
De ambities en het actieplan hebben draagvlak binnen het bestuur, Het bestuur creërt draagvlak binnen het commissies door over de ambities en het actieplan te communiceren, Risico’s en kritische succesfactoren Benadrukt wordt dat voor de uitvoer van het plan veel extra vrijwilligers benodigd zijn. Daarnaast is het belangrijk om er voor te zorgen dat het actieplan regelmatig wordt geëvalueerd. Er zijn een aantal kritische succesfactoren die benodigd zijn om het actieplan uit te voeren

24 Clubkoers Risico’s en kritische succesfactoren (2)
Het bestuur creërt draagvlak binnen de vereniging door de ambities en het actieplan te communiceren naar de leden, Voor de uitvoer van het plan zijn voldoende kaderleden en vrijwilligers nodig, De voortgang van het actieplan en de status van ambities wordt jaarlijks getoetst/geevalueerd. Risico’s en kritische succesfactoren Benadrukt wordt dat voor de uitvoer van het plan veel extra vrijwilligers benodigd zijn. Daarnaast is het belangrijk om er voor te zorgen dat het actieplan regelmatig wordt geëvalueerd. Er zijn een aantal kritische succesfactoren die benodigd zijn om het actieplan uit te voeren:

25 Clubkoers Spiker op koers


Download ppt "SPIKER OP (CLUB)KOERS."

Verwante presentaties


Ads door Google