De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verlengde leertijd zoals zomerscholen/vakantiescholen Ton Klein 6 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verlengde leertijd zoals zomerscholen/vakantiescholen Ton Klein 6 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Verlengde leertijd zoals zomerscholen/vakantiescholen Ton Klein 6 december 2012

2 Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd Voorbeelden uitbreiding onderwijstijd Schakelklassen: voltijd, deeltijd, vsd Verlengde schooldag (OTV, LKP) Zomerscholen Weekendscholen

3 Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd Ambities uitbreiding onderwijstijd Verhoging effectiviteit: doelen stellen Voorzieningen met zelfde doelstelling Leerkrachten één doelstelling/bevoegd Bijdrage aan wetensch. onderzoek Afstemming curriculum Sluitend leerlingvolgsysteem Warme overdracht vervolgonderwijs Stimuleren ouderbetrokkenheid Uitbreiding voorzieningen/deelname

4 Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd Aandachtspunten uit OTV-project Doelen stellen: welke doelgroep? Onderbouw of bovenbouw? Voor alle leerlingen of deel leerlingen? Selectie en communicatie Bevoegde leerkrachten: rechtspositionele gevolgen Ontwikkeling curriculum: zelf/extern? Sluitend leerlingvolgsysteem: onderlinge afstemming, alleen cognitief?

5 Wat kost een zomerschool? (1) Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd Kosten leerkracht / jaar: € 55.000,00 Kosten leerkracht / week: € 1.375,00 Voorbereiding: externe expert of door leerkrachten: lkr: 6 mnd 1 dag/week (5 wkn fulltime) Kosten projectleider /dag: € 1.000,00

6 Wat kost een zomerschool? (2) Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd Voorbereiding (vooral eerste jaar) externe expertpm leerkracht (6 mnd. 1 dag per week)€ 7.000,- Uitvoering leerkracht per groep per week€ 1.375,- afstemming VO (per groep)€ 1.000,- projectleider 0,5 dag per maand€ 6.500,- leermiddelen (per groep)€ 1.250,- middagactiviteiten (per groep)€ 1.000,- exploitatie lokaal (per groep)€ 500,- PR, werving selectie (per groep)€ 500,- scholing (per groep)€ 500,- monitoring en evaluatie (per groep)€ 500,- Subtotaal€ 11.750,-

7 Gemeenten met OTV: voorbeeld Schiedam Schiedam: verlengde schooldag subsidie loopt tot en met schooljaar 2012-2013 3 scholen PO: alle lln. groep 7 en 8 2 scholen VO: onderbouw VMBO 6 uur extra tijd voor taal, rekenen, wereldoriëntatie kosten per jaar voor 6 uur extra in groepen 7/8: € 50.000,- warme overdracht PO-VO ouderbetrokkenheid Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd

8 Uitgangspunten alleen scholen met veel kansarme leerlingen (10 scholen) tenminste 4 uur OTV voor groep 7 en 8 leerkrachten: afgeronde PABO gericht op toepassing van basisvaardigheden doorgaande leer- en zorglijn PO-VO aandacht voor ouders deelname M & E (incl. 0-meting) externe projectleider Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd

9 Kosten huidige schakelklassen worden afgebouwd daarvoor in de plaats: 10 scholen, min. 4 uur OTV benodigde middelen: € 350.000,- (4 uur per week) € 150.000,- uit (oude) OAB-budget schakelklassen € 200.000,- uit nieuwe middelen Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd

10 Planning 21 november ‘11 in LEA-overleg januari 2011informeren gemeenteraad 16 januari ‘12 extra LEA-overleg 24 januari’12Collegebesluit 13 februari’12 Agendacommissie 5 maart ’12 Commissie Samenleving en Bestuur 15 maart’12Raadsbesluit Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd

11 Eerste plan van aanpak Huidige situatie Hoeveel schakelklassen heeft u nu? Gaat u schakelklassen voortzetten? Welke type verlengde leertijd past binnen uw gemeente? Wat wilt u met verlengde leertijd bereiken? Wat is de samenhang met breder beleid? Welke partijen zijn relevant? Wat zijn de globale kosten? Beoogde aanpak Welke positie wil je als gemeente innemen? Welke informatie heb je nodig? Hoe pak je dit thema aan binnen je gemeente? Hoe ziet het tijdspad eruit? Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd

12 Bijlage bij bestuursafspraken OnderdelenSituatie 2011 Streefcijfers 2013 Streefcijfers 2015 Schakelklassen zomerscholen Aantallen/ toelichting Aantallen/ toelichting Aantallen/ toelichting Mogelijkheden uitbreiding onderwijstijd


Download ppt "Verlengde leertijd zoals zomerscholen/vakantiescholen Ton Klein 6 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google