De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAAROM NIEUWE STATUTEN? WAAROM NIEUWE HHR? • Huidige statuten: 1983 • Praktijk op aantal punten anders • Rol KNHB komt niet naar voren • Huidige HHR: 1989.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAAROM NIEUWE STATUTEN? WAAROM NIEUWE HHR? • Huidige statuten: 1983 • Praktijk op aantal punten anders • Rol KNHB komt niet naar voren • Huidige HHR: 1989."— Transcript van de presentatie:

1 WAAROM NIEUWE STATUTEN? WAAROM NIEUWE HHR? • Huidige statuten: 1983 • Praktijk op aantal punten anders • Rol KNHB komt niet naar voren • Huidige HHR: 1989 +wijziging 2003 • Past niet goed bij nieuwe statuten

2 PROCESGANG • Zoeken naar voorbeelden op internet: – Hockeyclubs – KNHB • KNHB heeft modelstatuten en model HHR • Veel clubs gebruikten KNHB-modellen als basis • Bestuur koos voor KNHB-modellen als basis • Meerdere opties bij aantal onderwerpen: keuzes gemaakt na discussie in bestuur

3 STATUTEN: VERSCHILLEN Nieuw • Toegevoegd de moderne communicatiemiddelen (elektronisch) Oud • Schriftelijk

4 STATUTEN: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 4 lid 3: stemrecht in ALV: – juniorleden > 16 jaar – seniorleden – ereleden • Art. 5 lid 1: verplichting van leden de statuten en reglementen van de KNHB na te leven Oud • Ar. 17 lid 4: stemrecht in ALV: – seniorleden – Ereleden • Art 8: alleen melding dat leden ook lid zijn van de KNHB

5 STATUTEN: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 14 lid 1: – boekjaar 1 aug t/m 31 juli • Art. 7 lid 3: – opzeggen voor 1 mei Oud • Art. 3 lid 2: – boekjaar 1 juli t/m 30 juni • Art. 10 lid 2: – opzeggen voor 4 juli

6 STATUTEN: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 10 lid 2 : – bestuursleden die geen lid zijn kan (raadgevende stem in ALV: art. 16 lid 3 ) • Art. 10 lid 3 en 4 : – voorzitter, penningmeester, secretaris in functie benoemd – bestuur wijst zelf vicevoorzitter aan (permanent) Oud • Art 13 lid 2: – Bestuursleden alleen uit stemgerechtigde leden • Art. 14 en 16 : – voorzitter in functie benoemd – vervanging voorzitter: binnen het bestuur iemand kiezen incidenteel (niet de secretaris)

7 STATUTEN: VERSCHILLEN Nieuw In modelstatuten KNHB: Max 9 jaar bestuurslid (3 termijnen van 3 jaar ononderbroken) Is weggelaten ! • Art. 11 lid 3 • Wel termijn van 3 jaar • Rooster van aftreden Oud • Geen maximum

8 STATUTEN: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 14 lid 5: kascommissie (tenminste 2 personen) door de AV benoemd uit de leden Oud • Art. 22 lid 2: kascommissie (tenminste 2 personen) benoemd door AV • Art. 18 lid 2: niet-leden die deel uitmaken van kascommissie of andere commissies mogen AV bijwonen en mogen het woord voeren

9 STATUTEN: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 15 lid 3: Bijeenroepen extra AV: – bestuur – 1/10 van stemgerechtigde leden Oud • Art. 19 lid 4: Bijeenroepen extra AV: – bestuur – 10 stemgerechtigde leden

10 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • In statuten: leden vallen onder reglementen van de KNHB; niet meer in nieuwe HHR genoemd Oud • In HHR: leden gaan akkoord met Statuten en Reglementen van de KNHB; niets in oude statuten

11 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • Communicatie via elektronische middelen (website, e-mail) • Art. 8 lid 2: wijzigingen in gegevens lid elektronisch doorgeven Oud • Communicatie schriftelijk (clubblad, schrifteljke convocaten) • Art. 3: wijzigingen in gegevens lid schriftelijk doorgeven

12 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 4 lid 4: seniorleden onderscheiden in: – gewone leden voor 1 okt ouder dan 18, niet trimlid of NSLF – Trimleden – NSLF = niet spelend lid met functie Oud • Geen onderscheid seniorleden

13 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 4 lid 5: juniorleden onderscheiden in: – A t/m G met leeftijdgrenzen – G = 4-6 jaar, “funkey hockey”, “smurfen” en soms “kabouters” genoemd Oud • Onderscheid juniorleden A t/m F alleen genoemd bij contributies; geen leeftijden genoemd

14 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • DB niet genoemd Oud • Art. 7 lid 4: DB-leden afzonderlijk bevoegd tot beheersdaden welke binnen hun normale functie-uitoefening passen • Art. 8 lid 4: Voorzitter, secretaris, penningmeester samen DB

15 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 6: verplichtingen van leden – Wedstrijden spelen – Afmelden wedstrijd – Rode kaart direct melden – Ouders: zijn vereniging van dienst in overleg met bestuur – Van ouders jeugdleden wordt verwacht dat ze mede zorg dragen voor vervoer en bardiensten – Fluiten: allen ouder dan 16 jaar – Vanaf C-jeugd cursus volgen op gebied wedstrijdleiding Oud • Geen van deze punten wordt genoemd

16 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 7: Donateur – tenminste € 25 per boekjaar – krijgt nota – 30 dagen om te betalen – stilzwijgende verlenging – opzegtermijn vier weken Oud • Geen regels genoemd

17 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 9: Einde lidmaatschap apart genoemd: – Verhuizing buiten Hof – Medisch advies – Andere afdoende reden (oordeel bestuur) Oud • Art. 12 lid 6: Einde lidmaatschap onder contributie genoemd: – Verhuizing buiten Hof – Medisch advies – Andere afdoende reden (oordeel bestuur)

18 HHR: VERSCHILLEN Nieuw • Art. 10: contributie: – zeer uitgebreid incasso, termijnen e.d. beschreven – Lid 5: jaarlijkse verhoging door bestuur naar prijsindex CBS van juli + verhoging Bondscontributies afgerond op eenheden van € 5 Oud • Art. 12 lid 9: contributie: – Stijging gelijk aan stijging Bondscontributies

19 HHR: VERSCHILLEN Nieuw Niet genoemd. MOET ZOIETS MET BEDRAG TOEGEVOEGD WORDEN? Oud • Art. 10: bestuur kan zonder toestemming van ALV rechtshandelingen verrichten en investeringen doen mits bedrag onder €2500 blijft

20 HHR: VERSCHILLEN Nieuw niet genoemd • Art. 14 lid 3: STATUTEN EN HHR worden geplaatst op de website Oud • Art. 6: leden ontvangen op verzoek statuten en HHR


Download ppt "WAAROM NIEUWE STATUTEN? WAAROM NIEUWE HHR? • Huidige statuten: 1983 • Praktijk op aantal punten anders • Rol KNHB komt niet naar voren • Huidige HHR: 1989."

Verwante presentaties


Ads door Google