De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014

2 Redenen om de contributie aan te passen: • Indexatie • Wens van de jeugd om aanpassing van tariefgroepen Aanpassing naar drie categorieën i.p.v. de huidige vier en verlaging van de contributie voor de allerjongsten. • Wens om de leeftijdsbepaling gelijk te trekken aan de KNVB-wijze SV Gouda hanteert nu 1 juli als ijkdatum, de KNVB gebruikt 31 december. • Wens om incassobetaling verplicht te stellen SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 2

3 Bijkomende wijziging • Europese SEPA wetgeving – Alle bankrekeningnummers worden omgezet naar IBAN nummers (18-cijferig). – Alle bestaande incassomachtigingen moeten opnieuw door de rekeninghouders worden ondertekend. SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 3

4 Senioren (>18 jaar) • Huidige contributie: – € 230,= per jaar wanneer betaald in 2 periodes – € 225,= per jaar wanneer betaald in 2 periodes per incasso – € 215,= per jaar wanneer vooruit betaald voor heel jaar per giro of incasso • Voorstel contributie 2013-2014 – Verplichte incasso – € 230,= per jaar wanneer betaald in 2 periodes per incasso – € 220,= per jaar wanneer vooruit betaald voor heel jaar per incasso – € 2,50 verhoging per betaling indien incasso niet kan worden volbracht – € 5,= administratiekosten bij een 2 e aanmaning SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 4

5 Consequentie senioren • Leden die nu de contributie per incasso voldoen en leden die per giro het jaar vooruit betalen: € 5,= verhoging ofwel 2,3%. • Leden die nu de contributie zelf overmaken in 2 periodes: geen contributieverhoging. • Aanpassing leeftijdsbepaling naar 1 januari heeft een verhoging tot gevolg voor diegenen die 19 jaar worden van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. Zij betalen komend jaar in het voorstel het seniorentarief i.p.v. jeugdtarief en zouden dus eenmalig € 55,= meer gaan betalen. Het voorstel is om deze leden € 185,= te laten betalen, een verhoging van € 6,50 (incasso) dan wel € 1,50. SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 5

6 Pupillen en junioren (≤18 jaar) • Huidige contributie (2 periodes per incasso): – t/m 11 jaar: € 135,50 – 12-13 jaar: € 157,= – 14-15 jaar: € 169,= – 16-18 jaar: € 178,50 • Voorstel contributie 2013-2014 – Verplichte incasso – Voetbalschool en F-pupillen t/m 6 jaar: € 75,= – 7 t/m 12 jaar: € 145,= – 13 t/m 18 jaar: € 175,= – € 2,50 verhoging per betaling indien incasso niet kan worden volbracht – € 5,= administratiekosten bij een 2 e aanmaning – Korting bij een jaar in één maal betalen € 5,= (huidig € 10,=) SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 6

7 Consequentie pupillen en junioren • Bijna alle jeugdleden betalen nu per incasso, dat is verplicht bij het lid worden van SV Gouda. Alle vergelijkingen zijn dus gedaan gebaseerd op de huidige incassotarieven. Leden die nu zelf overmaken zijn in het voorstel voor het nieuwe seizoen dus goedkoper uit dan nu het geval is. • Voetbalschool en 6 jarigen krijgen een fikse verlaging (45%). • 7 t/m 11 jarigen betalen komend seizoen € 9,50 meer. • 12 jarigen betalen € 12,= minder. • 13 jarigen betalen € 18,= meer. • 14 t/m 15 jarigen betalen € 6,= meer. • 16 t/m 18 jarigen betalen € 3,50 minder. • Aanpassing leeftijdsbepaling naar 31 december heeft een wijziging tot gevolg voor alle jeugdleden die jarig zijn van 1 juli tot en met 31 december. SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 7

8 Voorbeelden • Pupil die als 6-jarige gaat voetballen bij de Voetbalschool en de gehele jeugd lid blijft: Contributie met de huidige tarieven in 13 jaar € 1.995,=. Contributie met de voorgestelde tarieven in 13 jaar € 2000,50. • Pupil die van zijn 7 e tot zijn 12 e bij SV Gouda speelt: Contributie met de huidige tarieven in 6 jaar € 834,50. Contributie met de voorgestelde tarieven in 6 jaar € 870,=. SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 8

9 • Junior die van zijn 13 e tot zijn 18 e bij SV Gouda speelt: Contributie met de huidige tarieven in 6 jaar € 1.030,50. Contributie met de voorgestelde tarieven in 6 jaar € 1050,=. SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 9

10 Nog wat cijfers… Uit een berekening van alle huidige jeugdleden blijkt dat er met de huidige incassotarieven € 49.613,= aan contributie zou moeten worden betaald. A.g.v. de gewijzigde leeftijdsbepaling stijgt dit naar €50.352,= (+ € 739,=, plusminus 1,5%). A.g.v. de gewijzigde leeftijdsbepaling én de nieuwe structuur stijgt dit naar € 50.665,= (+ € 1.052,=, plusminus 2,1%). Als je dit afzet tegen de indexatie voor komend jaar heft dit elkaar ongeveer op. SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 10

11 Vergelijking Goudse Clubs Uit een berekening van alle huidige jeugdleden blijkt dat onze contributie als volgt afwijkt: • Huidige jeugdleden betalen nu € 49.613,=. • Bij Olympia zou dit € 59.616,= zijn (+ 20%). • Bij ONA zou de jeugd € 44.816,= kwijt zijn (-10 %). • Bij de Jodan Boys zou men € 52.914,= betalen (+ 7%). • En de jeugd zou bij DONK € 52.559,= aan contributie moeten voldoen (+ 6%). SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 11

12 Resterende contributiegroepen • Niet-spelend lid tot leeftijd 65 jaar: nu € 91,= tot € 93,50, voorstel € 93,50. • Niet-spelend lid boven de leeftijd van 65 jaar: nu € 51,=, voorstel € 52,50. • Donateurs : nu € 46,=, voorstel € 47,50. • 7x7 35+: nu ½ lidmaatschap € 110,= tot € 115,=, voorstel € 75,=. • Bij NS-lid een korting van € 2,50 bij het betalen van het lidmaatschap in één maal aan het begin van het seizoen, de overige groepen betalen in één periode (en hebben dus geen korting). SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 12

13 Conclusies • Wijziging in de tariefstructuur bij de jeugd. De nieuwe structuur is duidelijker en makkelijker werken voor de ledenadministratie. • Wijziging in leeftijdsbepaling waardoor gelijkloop met de KNVB. Ook dit is duidelijker en voor de ledenadministratie een lastenverlichting. • De gehele club betaalt per incasso hetgeen veel werk scheelt bij de ledenadministratie. • Drastische verlaging voor jongens en meisjes jonger dan 7 jaar waardoor er een lagere drempel ontstaat om bij de voetbalschool te starten en dus mogelijk/waarschijnlijk een aanzuigende werking. • Geringe verhoging in de contributie bij de jeugd als je uitgaat van een aantal jaren voetballen bij SV Gouda. In individuele gevallen kan het betekenen dat er een flinke verhoging dan wel een aardige verlaging is van de contributie. • Geen dan wel een geringe verhoging bij de senioren. • Een verhoging van € 2,50 per niet volbrachte incasso en € 5,= administratiekosten bij een 2 e aanmaning (huidige tarief is € 6,=). SV Gouda - voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014 13


Download ppt "Voorstel wijziging contributie seizoen 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google