De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op 23 september 2011 nam de Vlaamse Regering akte van de conceptnota “open data”. De conceptnota schetst de beleidscontext en het regelgevend kader voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op 23 september 2011 nam de Vlaamse Regering akte van de conceptnota “open data”. De conceptnota schetst de beleidscontext en het regelgevend kader voor."— Transcript van de presentatie:

1 Op 23 september 2011 nam de Vlaamse Regering akte van de conceptnota “open data”. De conceptnota schetst de beleidscontext en het regelgevend kader voor open data in Vlaanderen en bevat een visie, strategie en voorstel van plan van aanpak om binnen de Vlaamse overheid met open data aan de slag te gaan. In deze nota wordt verder gedefinieerd op welke wijze de Vlaamse Overheid het gegeven “open data” verder wil uitbouwen en concretiseren. De conceptnota en het plan van aanpak zullen ook implicaties hebben naar de andere overheidsniveaus (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal).

2 OPEN DATA? 1. Alle data waar geen restricties i.v.m. privacy, veiligheid of anderszins op rusten wordt ter beschikking gesteld; 2. Data wordt verzameld bij de bron, dus met de grootst mogelijke detaillering; 3. Data wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld om de gebruikswaarde te behouden; 4. Data wordt beschikbaar gesteld voor een zo breed mogelijke groep mensen, en voor een zo breed mogelijk aantal toepassingen; 5. Data wordt beschikbaar gesteld in een formaat dat voldoende gestructureerd is om automatische verwerking mogelijk te maken; 6. Data wordt ter beschikking gesteld aan iedereen; 7. Data wordt ter beschikking gesteld volgens open standaarden waarover niemand de exclusieve controle heeft; 8. Data wordt ter beschikking gesteld vrij van restricties door copyright, patenten, merken etc.; 9. Er is een contactpersoon beschikbaar om vragen van mensen die data proberen te hergebruiken te beantwoorden.

3

4

5 OPEN DATA? 1. Alle data waar geen restricties i.v.m. privacy, veiligheid of anderszins op rusten wordt ter beschikking gesteld; 2. Data wordt verzameld bij de bron, dus met de grootst mogelijke detaillering; 3. Data wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld om de gebruikswaarde te behouden; 4. Data wordt beschikbaar gesteld voor een zo breed mogelijke groep mensen, en voor een zo breed mogelijk aantal toepassingen; 5. Data wordt beschikbaar gesteld in een formaat dat voldoende gestructureerd is om automatische verwerking mogelijk te maken; 6. Data wordt ter beschikking gesteld aan iedereen; 7. Data wordt ter beschikking gesteld volgens open standaarden waarover niemand de exclusieve controle heeft; Wanneer wij de data die beschikbaar is bij de Vlaamse overheid, tegen het licht van deze internationale principes houden, moeten we tot de conclusie komen dat…. (volgende slide) 8. Data wordt ter beschikking gesteld vrij van restricties door copyright, patenten, merken etc.; 9. Er is een contactpersoon beschikbaar om vragen van mensen die data proberen te hergebruiken te beantwoorden.

6

7

8

9

10 Ronde Tafel: “Open overheid en ICT”
Minister Bourgeois 17 december 2010 Ronde Tafel: “Open overheid en ICT” Belangrijkste conclusie: de deelnemers zijn zeer sterk vragende partij om meer overheidsdata open te maken Aanleiding tot:

11 De huidige beleidscontext schept duidelijke mogelijkheden om als overheid met open data aan de slag te gaan, zowel binnen internationale als nationale en regionale context; Op vraag van het kabinet Bourgeois: Plan van Aanpak: “Open data binnen de Vlaamse overheid”

12 opendataforum.be/eu: Jan.2012

13 http://data.gov.be: Sept 2011
Actie 6: CORVE zal in samenspraak met FEDICT een overkoepelend portaal voor open data opzetten Het bestaande federale portaal (data.gov.be) kan hiervoor gebruikt worden. Timing: Q1 2012 Sept 2011 Psi.belgium.be

14 Actie 7: DBZ, CORVE en MOVI-ICT zullen met AGORIA ICT afspraken maken hoe een event rond open data kan worden georganiseerd. Timing: Q2 2012

15 200. 2011

16 2003 - Europese regelgeving
Europees juridisch raamwerk m.b.t. het beschikbaar stellen en het hergebruiken van overheidsinformatie. Europese regelgeving Directive on the re-use of public sector information (PSI Directive). Belemmeringen voor succesvol hergebruik: Pogingen van overheidsinstellingen om een maximale vergoeding te vragen, zonder oog te hebben voor de belangen van de economie; Concurrentie tussen de overheid en het bedrijfsleven; Overheidsinstellingen die zich niet bewust zijn van het economische potentieel dat ontstaat bij het ter beschikking stellen van overheidsdata.

17 2012

18 2012 2014

19 2010 2014

20 3 Gemeenschappen De Vlaamse Gemeenschap De Franse Gemeenschap De Duitstalige Gemeenschap 3 Gewesten: Het Vlaams Gewest Het Waals Gewest Brussel-Hoofdstad 6 Regeringen Federale regering Vlaamse regering Waalse regering Brusselse Hoofdstedelijke Regering Regering van de Franse Gemeenschap Regering van de Duitstalige Gemeenschap

21


Download ppt "Op 23 september 2011 nam de Vlaamse Regering akte van de conceptnota “open data”. De conceptnota schetst de beleidscontext en het regelgevend kader voor."

Verwante presentaties


Ads door Google