De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs PROJECT “gecombineerd onderwijs”

Verwante presentaties


Presentatie over: "CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs PROJECT “gecombineerd onderwijs”"— Transcript van de presentatie:

1 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs PROJECT “gecombineerd onderwijs”

2 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs 1.voldoen aan de wettelijke bepalingen van het decreet VO van 15 juni 2007 2.betrekking hebben op één of meer modules van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel 3.minimaal 25 % aan contactonderwijs omvatten 4.cursusmateriaal en didactische middelen moeten geschikt zijn voor multimediaal gebruik voor het gedeelte afstandsonderwijs 5.de deelname van cursisten aan het gedeelte afstandsonderwijs moet systematisch opgevolgd, worden zowel administratief als inhoudelijk 6.de evaluatie van het gedeelte afstandsonderwijs moet duidelijk omschreven zijn = een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs extra voorwaarden (artikel 28 decreet volwassenenonderwijs) gecombineerd onderwijs

3 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs mits aan alle voorwaarden is voldaan, kan de school een project gecombineerd onderwijs aanvragen de aanvraag dient te gebeuren via een welomschreven procedure vastgelegd door de Vlaamse Regering project gecombineerd onderwijs: aanvraagdossier er dient een standaard aanvraagformulier te worden gebruikt de aanvraag dient elektronisch te gebeuren ten laatste twee maanden voor de aanvang van het gecombineerd onderwijs (15 mei van het voorafgaande schooljaar voor projecten die starten in de loop van de maand september) de aanvraag is alleen ontvankelijk als het protocol is bijgevoegd van de onderhandeling in het lokaal comité (vakbondsoverleg) vormvereisten

4 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs administratieve gegevens i.v.m. de school, de opleiding, de doelgroep, … meerwaarde t.o.v. contactonderwijs-> meerwaarde voor de cursist -> meerwaarde voor de leerkracht -> meerwaarde voor het centrum beschrijving van het cursusmateriaal-> geschikt voor multimediaal gebruik -> gebruik van een elektronisch leerplatform (DOKEOS) beschrijving van de wijze waarop de cursisten begeleid zullen worden + beschrijving van de wijze hoe de deelname aan het afstandsgedeelte opgevolg zal worden beschrijving van de wijze van evalueren van het gedeelte afstandsonderwijs beschrijvng van hoe het CVO het project zal evalueren inhoud van het dossier project gecombineerd onderwijs: aanvraagdossier

5 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs het al dan niet aanvaard worden van een project gecombineerd onderwijs hangt in grote mate af van de degelijkheid van het aanvraagdossier dat zowel vormelijk als inhoudelijk strikt aan een aantal door de overheid opgelegde eisen dient te voldoen om de kans op succes te verhogen werd binnen de school een “coördinator gecombineerd onderwijs” aangeduid COÖRDINATOR GECOMBINEERD ONDERWIJS Kim Vanhaelen (kim.vanhaelen@avondschool.be) alle aanvragen dienen via de coördinator te gebeuren de coördinator zal alle projecten van A tot Z opvolgen de coördinator bereidt het kwaliteitsonderzoek door de inspectie voor project gecombineerd onderwijs: coördinatie

6 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs project gecombineerd onderwijs: samengevat 1 2 controleer in overleg of het project aan alle voorwaarden voldoet om als gecombineerd onderwijs erkend te worden (artikel 28 decreet VO) 3 stel samen met de coördinator gecombineerd onderwijs een aanvraagdossier op OPGELET! deadline aanvraag = 2 maand voor aanvang cursus (15 mei in geval start in sept.) 4 stel de vakfiches op bereid het cursusmateriaal voor WACHT HIERVOOR DE GOEDKEURING VAN HET PROJECT NIET AF !!! verwittig de vakcoördinator en de coördinator gecombineerd onderwijs

7 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs indien het aanvraagdossier werd goedgekeurd kan het project van start gaan stel een aangepast lesrooster op neem de ICT bevraging af respecteer het aanvraagdossier (cursusmateriaal, cursistenbegeleiding, evaluatie, …) maak maximaal gebruik van DOKEOS project gecombineerd onderwijs: samengevat 5b5b bereid het inspectiebezoek voor (zie “voor te leggen documenten” op volgende slides) 6 kwaliteitsonderzoek door de inspectie volwassenenonderwijs de inspectie vraagt hiervoor inzage in een aantal documenten en toegang tot DOKEOS 5a5a

8 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs 1.documenten waaruit blijkt dat het centrum de doelgroep heeft geïnformeerd over de doelstellingen van het project 2.documenten waaruit blijkt dat het centrum de doelgroep heeft geïnformeerd over de evaluatieprocedures en –criteria welke ze hanteert binnen het project 3.overzicht samenstelling van de klasgroep 4.klasgroepdocumenten m.b.t. de screening van de ICT-vaardigheden van de cursisten 5.documenten m.b.t. het onderzoek naar de beschikbaarheid van ICT-apparatuur bij de cursisten project gecombineerd onderwijs: kwaliteitsonderzoek (inspectie VO) schriftelijke cursistenbevraging voor te leggen documenten: vakfiches

9 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs 6.het uurrooster van de opleiding 7.het cursusmateriaal voor de opleiding 8.de cursistevaluaties 9.documenten m.b.t. het onderzoek naar de opportuniteiten en valkuilen van het project 10.documenten waaruit blijkt dat het centrum het project tussentijds en/of op het einde heeft geëvalueerd project gecombineerd onderwijs: kwaliteitsonderzoek (inspectie VO) voor te leggen documenten: conform het opgegeven percentage !!! geschikt voor multimediaal gebruik

10 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs schriftelijke cursistenbevraging 11.het leerplan 12.documenten waaruit blijkt dat het centrum de deskundigheid van de betrokken leerkrachten bevordert 13.documenten waaruit blijkt dat het centrum afspraken heeft gemaakt m.b.t. de afstemming binnen de regio project gecombineerd onderwijs: kwaliteitsonderzoek (inspectie VO) voor te leggen documenten: coördinator gecombineerd onderwijs coördinator kwaliteitszorg directie (RVB consortium VO 11)

11 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs project gecombineerd onderwijs: gebruik elektronisch leerplatform in de door de onderwijsinspectie gehanteerde visie is het essentieel dat voor opleidingen die via gecombineerd onderwijs worden georganiseerd, gebruik wordt gemaakt van een elektronische leeromgeving de communicatie tussen de cursisten en de docenten dient maximaal via het elektronische leerplatform te gebeuren

12 CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs dokeos – het elektronische leerplatform van CVO-IVV de Avondschool INFO- & OEFENSESSIES voor cursisten om te voorkomen dat cursisten meermaals een introductiesessie i.v.m. DOKEOS krijgen, zal het CVO aan het begin van elke inschrijvingsperiode een aantal dergelijke sessies organiseren voor personeelsleden op regelmatige basis zullen praktische oefensessies voor docenten worden georganiseerd


Download ppt "CVO-IVV de Avondschool centrum voor volwassenenonderwijs PROJECT “gecombineerd onderwijs”"

Verwante presentaties


Ads door Google