De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De opstart van een succesvol verzuimbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "De opstart van een succesvol verzuimbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 De opstart van een succesvol verzuimbeleid
Dien Meesschaert- HR-manager Oost-Vlaanderen en Pajottenland

2 Ik wil er wel-zijn Eind 2007:
Opdracht van Directie Comité in jaarplan : ziektecijfer terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau (opstart werkpunt voorzien voor november 2007) Afstemming projecteigenaar (Bart Vandamme) en Projectleider (Dien Meesschaert): projectplan Naamgeving project Projectplan goedgekeurd door Directie Comité

3 Ik wil er wel-zijn Eind 2007:
Artikel in ‘t Mag Gezien: sensibiliseren (+opvolging) Start projectteam in december (in totaal 13 keer= maandelijks) -> HR Manager (projectleider), deeltijdse projectmedewerker, sectorverantwoordelijke, PIT-coach, stafmedewerker HR, permanentieverantwoordelijke, hoofd IDPB, preventieadviseur externe dienst (IDEWE) Basiswerkers betrokken door maandelijkse communicatie via de overlegorganen -Projectteam: sporadisch medewerker vormingsinstituut 3

4 Ik wil er wel-zijn Januari 2008
Hersenspinseltabel voor projectteamleden -> Vlugge doorstroming van visies en kennis projectteamleden -> Gebruikt als besprekingspunt op projectteams Start post-en mailadres ik wil er wel-zijn -> Om alle medewerkers bij project te betrekken:bedenkingen, tips,… -> Van januari tot juli 48 reacties op post-en mailadres 4

5 Ik wil er wel-zijn Analyse cijfers
Zicht op graad en ernst ziekteverzuim Cijfers Afzonderlijk rapport werd opgesteld -> Voorgesteld aan directieleden op seizoensvergadering maart 2008 -> Voorstelling aan sociale overlegorganen juni 2008 Benchmark van diensten voor thuiszorg via bevraging benchmark: bevraging naar hun ziektecijfer via gelijke methode berekend: onze formule gaven we door aan de andere thuiszorgdiensten Topdagen arbeiders: In 2007 is er sprake van een link tussen de dagen waarop het grootste aantal arbeiders ziek zijn (topdagen) en enkele bijzondere kalenderdagen. De dag waarop de meeste arbeiders ziek zijn in 2007 is namelijk de dag na Valentijn. Ook Valentijn zelf en de woensdag, donderdag en vrijdag voor de krokusvakantie en enkele dagen in de krokusvakantie zijn topdagen voor de arbeiders in In 2006 vallen de 10 topdagen van de arbeiders niet samen met een speciale kalenderdag. Hieruit kan geen tendens worden afgeleid. Frequentie: De Belgische gemiddelde frequentie in 2006 (1,01) en in 2007 (1,09) ligt bijna 3 keren lager dan de frequentie van de PIT-huishoudhulpen in 2006 (3) en 2007 (3,3). De frequenties van alle werksoorten liggen steeds boven het Belgische gemiddelde. Link tussen anciënniteit en ziektepercentage 2006: Het ziektepercentage is het hoogst in de categorie gelijk aan of meer dan 1 jaar anciënniteit en minder dan 2 jaar anciënniteit. Dit geldt zowel voor de verzorgenden, de huishoudhulpen zorg als de PIT-huishoudhulpen. Link tussen leeftijd en ziektepercentage 2006: Voor de verzorgenden geldt dat hoe jonger men is, hoe vaker men ziek is. Deze algemene trend is ook zichtbaar voor de huishoudhulpen zorg en de PIT-huishoudhulpen. In deze laatste twee werksoorten zijn er wel enkele leeftijdscategorieën die de trend niet eenzijdig volgen. 5

6 Ik wil er wel-zijn Analyse cijfers
Dashboard => ziektepercentages arbeiders =< 1 jaar 2007 VZ 8,1% 6,3% 6,5% 9,0% 7,1% 8,3% 6,8% 6,7% 7,2% 9,2% 7,7% 8,4% 9,7% 8,7% 9,1% 9,6% 7,8% HHH 8,2% 5,2% 8,8% 7,9% 8,9% 6,6% 9,9% 11,0% 7,0% 8,5% 10,0% PIT 11,8% 6,4% 11,5% 10,9% 10,6% 11,1% 9,8% 11,2% 14,2% 11,9% 13,9% 16,3% 13,4% 13,1% 12,5% 13,3% minder dan 1% afwijking = oranje Volgend ziektecijfer van 2006 en/of 2007 willen we graag vergelijken: Het verzuimpercentage wegens < of = 1 maand ziekte (= wegens ziekte of privé-ongeval): (DEFINITIE= aantal verzuimdagen wegens ziekte of privé-ongeval tijdens de eerste maand van elke afwezigheid (kort of lang) in de bestudeerde periode X 100 het aantal te presteren werkdagen in de bestudeerde periode) Vlaams Gemiddelde 2007: 2,13% 6

7 Ik wil er wel-zijn Bevraging Directieleden april 2008
Basiswerkers mei 2008 - > Vragenlijst getest in try-out bij een groep verzorgenden - > Niet gerichte open bevraging: nagaan oorzaken van verzuim, voorstellen,… Bediendengroep november 2008 -> Aftoetsing van resultaten bevraging basiswerkers -Open bevraging( 8 open vragen) : een bewuste keuze om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen, alles kwijt te kunnen wat men wil: getest in een try-out groep: resultaat: rapport van 354 blz’en: 700 enquêtes verstuurd, waarvan 383 teruggekregen (moesten er minimaal 372 terugkrijgen): verdeling per interregio en per werksoort/ op 1: minder stress en werkdruk/ de syndicale delegatie werd apart bevraagd (= 33 leden van de sociale overlegorganen) Wat de kwantiteit en selectheid van deze bevraging inhield om representatief te zijn, werd beroep gedaan op de Rijksuniversiteit Gent afdeling statistiek dienst wetenschappelijk onderzoek om de minimale grootte van bevragingen van de steekproef te kennen. Om representatief te zijn werd de validiteitsindex vastgelegd. De a selecte steekproef werd gedefinieerd naar werksoorten en geografische spreiding om een getrouw beeld te kunnen weergeven van onze medewerkerspopulatie. Dit is wetenschappelijk verantwoord. De open bevraging werd in zijn totaliteit ingegeven en verwerkt. Dit resulteert in een rapport van 354 bladzijden. Het ging om een open bevraging en we vonden in de verwerking van de antwoorden op de verschillende vragen een verwijzing naar dezelfde pijnpunten. Om van een open bevraging tot klusters te komen werd beroep gedaan op de projectmedewerker met aftoetsing bij het projectteam. De projectmedewerker heeft de klusteranalyse gemaakt vanuit haar ervaring en achtergrond ( juriste met ervaring in projectwerking). Deze analyse bestaat in het herkennen van interpretaties. Deze klusters zijn transparant en controleerbaar om de klusters te objectiveren. -Bediendengroep bevragen op teams en cellen Voorbeeldvragen: - Mijn leidinggevende ondersteunt mij op het werk door… - Het aantal zieke werknemers binnen FH kan verminderen als… 7

8 Ik wil er wel-zijn Visietekst
Nood aan duidelijke visie op verzuimbeleid Goedgekeurd door Directie Comité juni 2008 Flyer voor alle medewerkers aangemaakt -> Communicatie op alle teams (ondersteund door een meetlat met de mascotte) 8

9 Ik wil er wel-zijn Visietekst
Voorstelling visietekst op sociale overlegorganen juni 2008 -> ‘Werken is gezond: het geeft waardering, structuur, sociale contacten en kansen tot ontplooiing.’ -> Familiehulp wil dit voor zijn medewerkers borgen! - verzuimbeleid als onderdeel van HRM-beleid - een verantwoord en actief beleid gericht op er wel zijn - verzuimbeleid: een samenspel in samenspraak - meten om te verbeteren - duidelijke communicatie= goede afspraken 9

10 Ik wil er wel-zijn Top 10 acties Van iedere bevraagde groep
-> Directie, bedienden, basiswerkers en projectteam + Feedback CPBW Belonen: scoorde niet slecht : zie top 10’s van de diverse personeelscategorieën 10

11 11

12 12

13 13

14 Ik wil er wel-zijn Top 10 acties
Op basis hiervan een ultieme top 10 met concrete voorstellen door projectteam -> Beslissing Directie Comité welke voorstellen weerhouden worden obv eindrapport (27/01/2009) -> 10 concrete voorstellen: - link met visie/missie Familiehulp - beschrijving acties en deelacties (wat, doel, motivatie, stappenplan) - beschrijving noodzakelijke deelprocessen - doelgroep van de actie - reikwijdte (VZW,…) actie - link met top 10’s - timing actie en looptijd actie - proceseigenaar en te betrekken partijen - financiering en link met ESF-project Belonen: scoorde niet slecht : zie top 10’s van de diverse personeelscategorieën 14

15 Ik wil er wel-zijn


Download ppt "De opstart van een succesvol verzuimbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google