De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal stappenplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal stappenplan"— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal stappenplan
Kader integraal indiceren

2 Implementatietraject
Borgen en verspreiden Per provincie: Uitvoering verspreidingsplan Start Projectorganisatie Stappenplan Bestuurlijk akkoord Uitvoering Training 7 kernthema’s Monitor Communicatie 2008 2007 Landelijke Ondersteuning: implementatieadviseur, trainingsmodule, toolkit website, nieuwsbrief, themamiddagen

3 Provinciaal stappenplan
Projectdoelstelling Projectorganisatie Uitwerking 7 thema’s Training Verspreidingsplan Bestuurlijke afspraken Tijdpad Tijdsinvestering Afspraken met implementatieadviseur Voortgangsbewaking

4 1. Projectdoelstelling Het concrete resultaat dat ouders en kinderen op de einddatum (januari 2009) mogen verwachten van de samenwerking tussen de indicerende instanties Ontwikkelen, testen en implementeren van hulpmiddelen om resultaat mogelijk te maken

5 2. Projectorganisatie Deelnemende instanties Bestuurders
Projectgroep & projectleider(s) Ontwikkelteam Wijze en frequentie afstemming

6 3. Uitwerking 7 kernthema’s
Werkwijze: Materiaal uit kader en toolkit Hoofdlijnen door projectgroep Praktische invulling door ontwikkelteam Experimenteren en bijstellen Projectleider(s) als linking pin Afstemming ketenpartners ZAT’s Centra Jeugd en Gezin PCL / RVC

7 4. Training Najaar 2007: projectteam en ontwikkelteam
V.a. medio 2008: alle indicatiestellers Inhoud: Kennis over kader Kennis over indicatieroutes en criteria “Doe het zelf” pakket

8 5. Verspreidingsplan Communicatie en draagvlak verwerving gedurende looptijd project Provinciale verspreiding: doel, intenties,eerste globale ideeën vastleggen Verspreidingsplan: nu vastleggen: leverdatum, verantwoordelijken, vaststellingsprocedure in 2008: opstellen mbv landelijk format

9 6. Bestuurlijke afspraken
Committment van essentieel belang. Akkoord met plan van aanpak (najaar 2007) Akkoord met verspreidingsplan (2008)

10 7. Tijdpad Tijdbalk 2007 / 2008 Fasering Mijlpalen Deadlines

11 8. Tijdsinvestering Tijdsinvestering Extra kosten?
Projectleider(s) Projectgroepleden Leden ontwikkelteam Extra kosten? Dekking extra tijdsinvestering en kosten

12 9. Implementatieadviseur
Op welke onderdelen biedt de adviseur ondersteuning? Op welke wijze worden de beschikbare uren (gem. 4 per maand) ingezet? Wie is aanspreekpunt voor adviseur?

13 10. Voortgangsbewaking Zichtbaar maken van voortgang en resultaten, waarnodig bijstellen stappenplan Evaluatie momenten: Oktober 2007 Stappenplan gereed Januari ste voortgangsrapportage April de Juli/aug de Oktober de Januari 2009 eindrapportage Landelijk format voortgangsrapportages


Download ppt "Provinciaal stappenplan"

Verwante presentaties


Ads door Google