De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project VOCATIO Camille Delbecque Communicatie en contact laureaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project VOCATIO Camille Delbecque Communicatie en contact laureaten"— Transcript van de presentatie:

1 Project VOCATIO Camille Delbecque Communicatie en contact laureaten

2 VOCATIO? Stichting van openbaar nut jaarlijks 10 tot 15 beurzen van € tot € aan passionele en getalenteerde jongeren tussen 18 en 30 jaar met een levensproject of “roeping” in gelijk welk domein (artistiek, wetenschappelijk, sociaal, ambachten). 684 beurzen in 50-jarig bestaan in meer dan 80 verschillende disciplines Maar ook: Netwerk laureaten + stichting actieve opvolging – advies – promotie Link naar andere steunstructuren

3 SMART-formulering van het project:
Wij willen online een participatieve dynamiek creëren, zowel via onze beschikbare kanalen (website, Facebookpagina, online netwerk) als via nieuwe media zoals twitter en VIMEO, om de actie en het atypische karakter van VOCATIO meer bekend te maken en zo meer kandidaten en sponsors aan te trekken en meer (naams)bekendheid te verwerven.

4 OBSERVATIES HUIDIGE SITUATIE
Klein team met verantwoordelijke die openstaat voor nieuwe ideeën De grote veranderingen zijn achter de rug Het grote veranderingstraject >>> fase van het “zingeven”

5 MAAR Te weinig bekend >>> Gevoel van urgentie Doel? meer en kwaliteitsvolle kandidaturen sponsors aantrekken VISIE Project: voortbouwen op voorbije veranderingen

6 PLAN VAN AANPAK Wie? “Micro project “ tussen de laureaten en ikzelf.
Hoe? Een dynamiek opbouwen vertrekkend vanuit de bestaande leden + via de laureaten Timing Vanaf juli tot eind oktober (deadline kandidaturen 2014)

7 Via online netwerk op www.vocatio.be
WAAR? Via online netwerk op Samenwerkingsverbanden aanmoedigen tussen laureaten onderling en/of laureaten en externe personen, die beroep willen doen op het talent en de expertise van een laureaat.

8 Open voor initiatief en ideeën
EIGENSCHAPPEN VAN DE ORGANISATIE: Sterkten? Veel vrijheid Open voor initiatief en ideeën Klein team >>> snelle beslissingsmogelijkheid Zwakten? Niet echt dynamische omgeving Verschillende werkmethodiek Eenmansproject

9 KANSEN Weinig concurrentie Meeste stichtingen nog steeds oubollig imago/website Weinig tot geen opvolging gesteunde projecten/laureaten Projecten in meer dan 80 verschillende disciplines. Atypische projecten Projecten die elders uit de boot vallen. “Belgische” steunstructuur “service na verkoop”: netwerk – opvolging - doorverwijzen BEDREIGINGEN Te weinig middelen, medewerkers en tijd

10 MOGELIJKE WEERSTANDEN Binnen VOCATIO
Wie? Directie Wat? Betrekken van onze 684 laureaten + extra investeringen Oplossing? Plan van aanpak in overleg + creatief omspringen met beschikbare online kanalen Bij doelpubliek netwerk Wie? Laureaten + huidige en toekomstige leden van netwerk Wat? Nood aan extra netwerk + hoe nieuwe gebruikers aantrekken Oplossing? Verschillende partijen betrekken in ontwikkeling netwerk + link met hun bestaande netwerken

11 WERKMETHODIEK Ontwikkelaarsstijl: goed georganiseerde aanpak Externe stijl: interactie + samenspraak Mensgerichte stijl Resultaat: Acties op netwerk richten op interactie Duidelijk maken aan directie dat wij meer een rol van “moderator” moeten spelen, dat laureaten hoofdrolspelers zijn. Bijsturen waar nodig

12 Online buzz = Meer participatie Meer bekendheid

13 Dank u!


Download ppt "Project VOCATIO Camille Delbecque Communicatie en contact laureaten"

Verwante presentaties


Ads door Google