De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversiteit en personeelsbeleid bij Scouts en Gidsen Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversiteit en personeelsbeleid bij Scouts en Gidsen Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Diversiteit en personeelsbeleid bij Scouts en Gidsen Vlaanderen
Diversiteitsplan Diversiteit en personeelsbeleid bij Scouts en Gidsen Vlaanderen

2 Hoe het begon… Vanaf mei 2006: verantwoordelijke personeelsbeleid
Opdracht: personeelsbeleid gebaseerd op competentiemanagement Bezoek van Resoc Vanuit beweging: heel actieve ploeg diversiteit (open kamp, akabe, …)  dan kunnen we toch niet achterblijven !

3 Instapplan Eén werkjaar: 2007-2008 Aantal geplande acties pasten erin
Vanuit verbondsbestuur (jaarplan personeelsbeleid) Resoc stimuleert en zoekt mee

4 Instapplan - acties Onthaalbrochure en –procedure Balans werk-privé
Visie diversiteit in personeel Interculturalisering vd beweging Werkgroep diversiteit

5 Instapplan – actie 1 Onthaalbrochure en –procedure:
Concrete opdracht voor werkgroep diversiteit Concreet eindproduct uitgedeeld aan alle werknemers Duidelijke meerwaarde in algemeen personeelsbeleid Input van Resoc: keep it simple !

6 Instapplan – actie 2 Afstemming werk-privé
Vooral voor pedagogische staf Zoektocht naar oplossingen is moeilijk Toch een paar concrete uitkomsten Voor beperkte groep, wel moeilijkste groep om diversiteit in te brengen

7 Instapplan – actie 3 Visie diversiteit in personeel:
Vormingsavond Verbondsbestuur + managementteam Vertrekt vanuit visie beweging Vertaald naar personeel Onderdeel van personeelsnota

8 Instapplan – actie 4 Interculturaliseren vd beweging:
Instroom personeel = dikwijls doorstroom uit beweging Ledenbestand kan zeker diverser Verantwoordelijke communicatie-beleid verdiept zich in etnocommunicatie Moeilijke zoektocht, wordt vervolgd

9 Instapplan – werkgroep diversiteit
Geïnteresseerden uit verschillende diensten Weinig divers samengesteld Concrete opdracht om rond te werken, concreet resultaat Verder stand van zaken andere actiepunten

10 Diversiteitsplan Vervolg 2 werkjaren: 2008-2010
Acties volgden uit een jaar werken rond diversiteit In samenspraak met verbondsbestuur Tijdje minder opvolging door Resoc, acties bleven ook wat hangen

11 Diversiteitsplan - acties
Doorlichten werving & selectie Vorming rond verschillen in een team Diverse stagiairs in de pedagogische staf Communiceren met verschillende doelgroepen Doorstroming in de beweging

12 Diversiteitsplan – actie 1
Doorlichting werving & selectie: Procedure bekeken met de Acht, Jobkanaal en Resoc Vaststellingen op verbondsbestuur Aantal nieuwe ideeën en richtlijnen Geen grote veranderingen Aanpassingen afhankelijk van functie

13 Diversiteitsplan – Actie 2
Vorming rond verschillen in een team Accent: bestaande verschillen of culturele verschillen ? Moeilijk begeleider te vinden voor laaggeschoolde groepen Boeiend aanbod uitgewerkt door Agora vzw: teambuilding met luikje vorming

14 Diversiteitsplan – Actie 3
Diverse stagiairs in de pedagogische staf: Moeilijkste team om diversiteit binnen te brengen Frisse wind door niet-scout en doelgroep die we moeilijk bereiken Nog niet voldoende uitgewerkt: eerst stagebeleid op poten zetten Toch waarschijnlijk resultaat voor volgende werkjaar

15 Diversiteitsplan – Actie 4
Communiceren met diverse doelgroepen: Vervolg van etnocommunicatie PR-ploeg + ploeg diversiteit Imagocampagne Diverser publiek aanspreken

16 Diversiteitsplan – Actie 5
Doorstroming in de jeugdbeweging: Ploeg diversiteit Vooral een mannenbeweging Mietjes en Grietjes-spel Nadenken over mannen en vrouwen in de structuren

17 Diversiteitsplan – werkgroep diversiteit
Moeilijker in dit plan Acties zijn iets verder van hun bed Diversiteitsdagje met Houssein Boukhriss over interculturaliteit Vorming van Agora vzw, om hun eigen collega’s warm te maken Kennismaking met ploeg diversiteit

18 Verder ? Jaartje rust nemen met dit thema Stagebeleid verder uitwerken
Verankeren van wat is opgezet Misschien daarna nieuwe acties


Download ppt "Diversiteit en personeelsbeleid bij Scouts en Gidsen Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google