De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie met de achterban

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie met de achterban"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie met de achterban

2 Wat hebben jullie al gedaan als communicatie?
BRAINSTORM Wat hebben jullie al gedaan als communicatie?

3 Inhoud vorming NIET: handleiding geven
Wel: nadenken over communicatie: Doelgroep Boodschap Doel Praktische uitwerking Neveneffecten De bedoeling is om jullie te doen nadenken voor je naar een bepaald communicatiemiddel grijpt. We gaan dat doen door aandacht te hebben aan de doelgroep, het doel en de boodschap van de communicatie. Zo gaan jullie een communicatiemiddel kunnen selecteren. Natuurlijk zijn jullie middelen beperkt, en moeten jullie ook daar rekening mee houden. Daarnaast heeft elke communicatie ook neveneffecten die je njet had voorzien, wij proberen jullie daarover te doen nadenken, zodat je een deel ervan wel kan voorzien.

4 1. Doelgroep Aan wie is de communicatie gericht?
! Dit is niet steeds de student: andere mogelijkheden?? Profiel: aantal kenmerken Neem één van de voorbeeldjes uit de brainstorm!

5 1. Doelgroep Profiel: de student die ons nog niet kent: Student
Niet in eerste instantie geïnteresseerd in de studentenraad Neem één van de voorbeeldjes uit de brainstorm!

6 2. Doel 2. Doel Welke doelen zijn er allemaal mogelijk? Welk doel wilden jullie bereiken met dergelijke communicatie? Voorbeeldje uit brainstorm gebruiken!!

7 2. Doel 2. Doel Informeren van de studenten Overtuigen
Mobiliseren, tot actie aanzetten Naambekendheid Informatie verkrijgen van de studenten Communicatietheorieën toegepast op studentenraden kwamen we bij de 5 volgende doelen uit Kan iedereen zich daarin vinden? Zijn daar vragen rond? We gaan daar strax ook dieper op in tijdens de oefeningen Informatie verkrijgen gaan we strax nog verder bespreken

8 3. Boodschap Wat wil je communiceren?? B O Z

9 O Z 3. Boodschap Wat wil je communiceren??
Ruis: op elke communicatie: een deel van je boodschap zal nooit bij de ontvanger geraken. O Z

10 O Z 3. Boodschap Wat wil je communiceren??
Tijd & plaats: zal maar deel van de communicatie opvangen/begrijpen, lezen O Z

11 O Z 3. Boodschap Wat wil je communiceren??
Je imago zorgt ervoor dat ze bepaalde zaken niet lezen, Daarnaast gaan ze ook zelf informatie toevoegen door het imago, waardoor je boodschap er helemaal anders kan uitzien dan dat je had gepland. Imago: Bv. Stura is saai: zorg dat de leuke activiteiten iedereen bereiken, doe eens een grootschalige nformatiecampagne daarrond Bv. Stura bereikt niets: maak reclame met je laatste verwezenlijking: vb: gerecycleerd papier: hang aan de kopieerapparaten: gerecycleerd papier dankzij jullie stura! Je kan niet niet communiceren: door je trui te dragen en in groep naar een aantal fuiven te gaan: toon je jullie ook als studentenraad O Z

12 3. Boodschap Wat wil je communiceren?? B Uiteindelijke boodschap! O Z

13 Sleepereffect Geloofwaardige boodschap + ongeloofwaardige bron
In eerste instantie niet geloofd Daarna (een nachtje over slapen) gedissocieerd Een voorbeeld hiervan: de Duitsers in de tweede wereldoorlog verspreiden communicatie via flyers over de Engelse soldaten om hun moraal naar beneden te helpen. In de trend van: de Duitsers gaan de oorlog winnen, ... Ze hadden geen enkele moeite gedaan om te doen dat dit van een geloofwaardige bron kwam. De Engelse legerleiding heeft die boodschap natuurlijk weerlegt en de flyers onderschept, maar het kwaad was geschied. Enkele dagen na deze actie bleek de moraal diep onder nul te zitten en 'wisten' vele Engelsen dat ze de oorlog aan het verliezen waren. Als je vroeg van wie ze dat gehoord hadden, wisten ze het niet (ondanks dat vele de dag dat ze een flyer hadden gezien wisten dat dit van de vijand kwam). Of het sleepereffect nu klopt of niet, dat laten we in het midden, maar je ziet dit wel bijvoorbeeld bij mensen die iets 'van horen zeggen hebben', wat dan bron blijkt die geen expertise heeft (de buurman, de bakkersvrouw ...). Zolang de boodschap maar geloofwaardig is.

14 4. Communicatiemiddelen
2 assen Direct indirect Individueel groepsgericht Directer: meer effect, je krijgt feedback, dus je kan je communicatie aanpassen waar nodig Maar: arbeidsintensief!!! Te gebruiken bij: moeilijke boodschappen, overtuigen, en als je informatie terug wilt krijgen. Informatie krijgen van je studenten: het kan geen kwaad om als stuvers meer studenten aan te spreken, bij andere groepjes gaan zitten. Voordeel is dat je direct communiceert en dat studenten ook 'je gezicht' beginnen kennen, wat een ongelofelijk voordeel kan zijn. Nadeel is dat het zeer arbeidsintensief is en dat je ook de drempel moet overwinnen. Vaak spreken ze niet gemakkelijk zomaar andere studenten aan en krijg je dan ook excuses zoals 'ik heb geen tijd en dat beetje tijd wil ik ook bij mijn vrienden doorbrengen'. Naast zelf praten, kan je ook momenten voorzien waarop de studenten naar jou kunnen komen. Rekening houden met: beschikbaarheid & bereikbaarheid i.f.v. laagdrempeligheid. (afstemmen op de uren en locaties van de lessen) Individueel: meer kunnen afstemmen op ontvanger, doelgroep vernauwen, communicatiemiddel beter kunnen afstemmen In groep: veel vliegen in één klap

15 2 assen Gecombineerd: 4 mogelijkheden Direct Individueel Groepsgericht
Indirect

16 Direct individueel Meeste effect Meest arbeidsintensief
dit is het meeste effect natuurlijk, maar ook het meeste arbeidsintensief. Je kan veel overtuigen, veel argumenten voor geven, maar je moet veel tijd er in steken en je moet zeker zijn van je stuk. Ook tijd genoeg hebben natuurlijk. Een voorbeeld hiervan is bv. op Studay studenten aanspreken.

17 indirect individueel Komt niet veel voor
Antwoorden via mail, forum, etc.  steeds proberen direct te communiceren: duidelijkheid! dit is communicatie die bijna niet voorkomt, maar wel bv. als je denkt aan een student die een reactie geeft op je mail die je hebt gestuurd en waar je informatie aan teruggeeft. Een ander voorbeeld is dat je bv. een chatsessie organiseert, dat je een ideeënbus opent waar studenten reacties in kunnen steken en waar je op reageert, een forum waar studenten op kunnen reageren (hoeft niet één individu te zijn, maar meestal is dat toch geen 'grote' groep). Het is echter wel steeds beter om met een individu, een student direct te communiceren. Indirect geeft toch maar een beetje communicatieproblemen en verwarring.

18 Direct groepsgericht Middelmatig effect
Als je wil overtuigen: directe communicatie! Minder arbeidsintensief Aan te raden: neem individuele aspect erbij! dit is middelmatig effect en minder arbeidsintensief: bv. het kraampje dat je opstelt bij Studay waar je bijstaat. Je hele kraampje is ook communicatie, maar jij bent erbij en het is heel direct aan de studenten. Je kan zelfs het individuele erbij nemen. Een ander voorbeeld is een debat organiseren, een informatieavond, ... waarbij jij vooraan staat en je een groot publiek hebt. Zeker doen bij boodschappen die niet te moeilijk te begrijpen zijn, maar je wel wil weten of de studenten wel helemaal overtuigd zijn. Helpt zeker ook bij overtuigen van studenten.

19 Indirect groepsgericht
Meest voorkomend Voordeel: weinig arbeidsintensief Nadelen: Geen controle boodschap Opvallen? dit is de meest voorkomende communicatievormen bij de stuvers: gadgets, flyers, posters, bulkmail, website, ... Het grote voordeel is dat het heel weinig arbeidsintensief is. Maar het grote nadeel is ook meteen duidelijk: je hebt geen controle over je boodschap, je weet niet wat de ontvanger denkt. Bovendien wordt deze communicatie voor duizend-en-een zaken gebruikt waar je ook nog eens uit moet opvallen. Het beste voorbeeld dat ik hierin ken is één van Julie De Fraeye die banners hebben gehangen over de spiegels in de toiletten van de campus. Julie is ooit semi-voorzitter geweest van haar studentenraad op Plantijn. Daar moesten ze iets aan de studenten laten weten (ik weet niet meer wat, maar je kan het eens bij haar vragen. Ik denk dat het ging om de inschrijvingsgelden ofzoiets...). Enfin: ze wilden een communicatie opzetten die zeker werd opgemerkt en in het oog sprong. Dus in plaats van posters op te hangen op de valven waar ze niet opvallen, hadden ze aan de poetsvrouwen gevraagd de 'banners' (langwerpige posters) op te hangen over de spiegels in de toiletten. Wordt zeker opgemerkt. Zelfs als ze snel worden weggehaald is het iets waar de school over 'praat' en dat wil je bereiken... Dan val je op en je bereikt een grote groep die bijna zeker je boodschap heeft ontvangen. Of ze ze hebben ontvangen zoals jij wil, is nog niet duidelijk, maar een aantal andere risico's heb je al wel uitgeschakeld.

20 Praktische uitwerking
Budget Waar? Wanneer de communicatie? En wanneer stopt die? Tijdsplanning voorbereidingen: Wanneer Door wie Essentieel: je kan studenten mislopen door geen rekening te houden met hun lessen etc. Vb: een vriendin van mij organiseert vanavond een fakbartocht voor de masters met hun studentenkring: reclame: in de les gaan zeggen en op de nieuwsbrief die ze elke week uitdelen. Les: enkel maar woensdag: 11 november Nieuwsbrief: masters krijgen die niet meer, wegens geen plichtvakken meer

21 Neveneffecten Nevendoelgroepen
Mensen die je misschien nog voor andere zaken nodig hebt Nevenboodschap Door manier van communiceren Nevendoelen Vb: Informeren wordt mobiliseren Mobiliseren, maar niet allen overtuigd Nevendoelgroepen die je bereikt: doelgroepen die je misschien voor andere zaken nog nodig hebt. Je bereikt meer dan enkel je doelgroep. Vb.: grootschalige communicatie-campagnes over fuiven en sportactiviteiten. Mensen geïnteresseerd in onderwijszaken krijgen de boodschap: stura is er niet voor ons. Nevenboodschap: vb.: is een zeer eenvoudig communicatiemiddel, maar door er 3x/week te sturen, geef je ook de boodschap dat je spammer bent, en wordt je boodschap niet langer gelezen. Overweeg dan een nieuwsbrief 1x/2 weken waarin je alles verzamelt. Ander voorbeeld: voor het milieu met veel papier protesteren Nevendoelen: als je mensen mobiliseert voor een actie in het kader van één van jullie standpunten, kun je ook de mensen die niet akkoord zijn met het standpunt tegen je krijgen. Doel informeren, maar aantal studenten worden gemobiliseerd, stiptheidsactie langer dan campagne  relatie bestuur vertroebelen. Posters met simplificerende info: bestuur e.d. ziet dat ook => Geloofwaardigheid? Kunnen vermijden? Neen, maar het is wel belangrijk dat je er rekening mee houdt, en vooraf over nadenkt, dan kun je proberen negatieve gevolgen op te vangen.

22 OEFENINGEN Nadenken over communicatie: Praktische uitwerking
Doelgroep Boodschap Doel Praktische uitwerking Neveneffecten

23 OEFENINGEN Wat hebben jullie gekozen? Waarom?


Download ppt "Communicatie met de achterban"

Verwante presentaties


Ads door Google