De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne Communicatie Inhoud: doel en nut van IC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne Communicatie Inhoud: doel en nut van IC"— Transcript van de presentatie:

1 Interne Communicatie Inhoud: doel en nut van IC
verschillende functies van IC communicatie ifv je doelgroep systemen van IC overzicht van communicatiemiddelen belang van een IC strategie

2 Doel en nut van IC correcte, tijdige, doelgroepgerichte en begrijpelijke IC is nodig voor kwaliteitsvol werk creëren van transparantie en vertrouwen creëren van duidelijk werkkader creëren van begrip en draagvlak creëren van betrokkenheid beperken van ‘ruis’ prettig klimaat en welbevinden interne doelgroepen

3 COMMMUNICATIE Missie Message Medium

4 Missie Message Medium Wat is de missie van uw bedrijf?
= motor achter je handelen en doen = lange termijn = niet te lang, niet te ingewikkeld, met ideaal Message Welke boodschap wil je uitdragen? = wat maakt jouw bedrijf anders? = korte termijn Medium Welke kanalen schakel je in? Wanneer schakel je die in?

5 Verschillende functies van IC
oefening

6 Systemen van IC Communicatie via organisatielijnen
Communicatie via interne (massa)media Communicatie via informele weg

7 Overzicht van communicatiemiddelen
Mondelinge communicatie Schriftelijke communicatie Elektronische communicatie Visuele communicatie Lichaamscommunicatie

8 Belang van een IC strategie
 CoMMMunicatie  Aandacht voor de vier kwadranten  Mix van de drie communicatiesystemen  Uitgekiende communicatiekanalen  Communicatieplan opstellen

9 Communicatieplan - doelgroepenanalyse - doelstellingen SMART bepalen
- communicatiemiddelen oplijsten - planning opmaken  communicatieplan (rapport)  visueel communicatieplan  communicatieplanning

10 vb. visueel communicatieplan

11 vb. communicatieplanning

12 communicatieplan Inleiding Communicatiedoelen & uitgangspunten
Communicatiedoelgroepen Communicatiestrategie Communicatiemiddelen Matrix communicatiemiddelen & -doelgroepen Planning Budget Taken & verantwoordelijkheden Evaluatie

13 Link met de totale communicatiestrategie
Extern en intern vloeien in elkaar Zorg voor een tegenhanger Vermijd tegenstellingen!

14 Nog enkele tips Vertrek vanuit de missie. De kern is steeds motivatie.
Gebruik de beste middelen. Communiceer in een crisis. Zorg voor regelmaat. Wissel zwaar en licht af. Bereik ook het thuisfront. Let op externe effecten. De krant is geen intern medium. Interne media zijn geen machtsmiddel.


Download ppt "Interne Communicatie Inhoud: doel en nut van IC"

Verwante presentaties


Ads door Google