De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom MAS 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom MAS 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom MAS

2 Inhoud Wat is de maatschappelijke stage? Voordelen voor de leerling.
Voorbeelden van Stages. De begeleiding in leerjaar 2 en 3. De uitvoering. Hoe komt een leerling aan een stageplek? Het draagvlak. En nu?? De website. Vragen?

3 Wat is de MaS? Geen ‘beroeps oriënterende’ stage.
Vrijwilligerswerk, dus geen commerciële instelling en onbetaald. Doel: maatschappelijke betrokkenheid en loopbaankeuzes vergroten. 30 uur buiten schooltijd. Moet met voldoende worden afgesloten in leerjaar 3, anders geen diploma. Maar vooral een leerzame en leuke ervaring, gericht op loopbaankeuzes.

4 Voordelen voor de leerling
Leert reflecteren Leert omgaan met minder gestructureerde situaties. Buitenschoolse ervaring opdoen Meer inzicht in de samenleving. De kans anderen te leren kennen. Ontwikkelen van zelfstandigheid. Ontdekken van talenten. Ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het gevoel ervaren erbij te horen. Iets doen waar je trots op kan zijn.

5 Voorbeelden van stages.
Het buurthuis. Bij de politie/brandweer. Het verzorgingshuis. De sportvereniging. De scoutingclub. Een goed doel. Het Dendron College. Het opzetten van eigen activiteiten. De lokale media. De jongerenraad. Groenbeheer. Etc…

6 Begeleiding 1 De stagemakelaar (synthese). Rol van de coördinator.
Begeleiding stagebieders. Samenwerking: gemeente/synthese, Dendron en Citaverde. Rol van de coördinator. Organiseren Mas-stage op school in lj 2 en 3. Oplossen van problemen. Certificering en slotmanifestatie.

7 Begeleiding 2 Rol van de mentor. 1ste aanspreekpunt voor leerlingen.
Stimuleren en activeren. Adviseren bij stage klussen. Signaleert problemen.

8 De uitvoering in leerjaar 2.
Leerjaar 2 (april/mei) Mentor > Mas introductielessen. > controle registratie leerlingen. Mas Coördinator > uitleg mas-website. Starten met de Mas-stage.

9 De uitvoering in leerjaar 3
Leerjaar 3 (begin schooljaar tot april) Mentor > controle registratie leerlingen. Actief starten met stage klussen, minimaal 10 uur in december. Reflectiegesprek met de mentor in maart. afronding Mas- stage, 1 week na de meivakantie. Uitreiking certificaat / Slotmanifestatie.

10 Hoe komt een leerling aan een stageplek?
De leerling zoekt een stageplaats via de vacaturebank op de website. ( Binnen zijn eigen netwerk. De klus goed of afkeuren door de coördinator. Alle te ondernemen stappen worden via de mail toegelicht.

11 Draagvlak ouders Zorg dat u goed geïnformeerd bent (website).
Toon interesse en waardering voor wat uw kind doet. Luister naar de ervaringen van uw kind. Wees een goed voorbeeld van actief burgerschap. Coach van de leerling bij het naleven van afspraken. Denk mee bij het vinden van een stageplaats. Trek aan de bel wanneer u problemen signaleert. De leerling is verantwoordelijk voor zijn Mas-proces.

12 En nu?... April toegang tot de website.
( adres verplicht) 3 introductielessen met opdrachten. Eventueel al beginnen met stage lopen. Voldoet de leerling aan alle Mas eisen; Recht op een mas-certificaat Recht op een diploma.

13 De Website

14 Vragen? Voor verdere informatie zie:

15 Afsluiting Bedankt! J van de Venne Namens het VMBO mas-team


Download ppt "Welkom MAS 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google