De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van motivatie, hoogtepunten en hobbels

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van motivatie, hoogtepunten en hobbels"— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van motivatie, hoogtepunten en hobbels
Miranda Jillissen Jan Korving Coördinator PSO Scholengroep Westhage-HG Coördinator / Accountmanager

2 PSO in de school Klas 1 1 les uur PSO per week Science: 3 uur per week
Vanaf september Klassikaal uitgebreide informatie (decaan) Uitleg over de verschillende afdelingen/sectoren binnen ons VMBO Duidelijk maken welke beroepen bij de verschillende afdelingen horen Leerlingen maken 2 sector keuzes en noemen een daarbij behorend beroep dat hen aanspreekt Vanaf september klas 1 tijdens PSO uur uitgebreide informatie Uitleg over de verschillende afdelingen/sectoren binnen ons VMBO, maar ook informatie over de afdelingen/ sectoren die wij niet aanbieden zoals: Groen en Techniek. Duidelijk maken welke beroepen bij de verschillende afdelingen horen. Leerling bekijkt wat je goed moet kunnen om in een van die sectoren/afdelingen te werken Bij science werken llen met modules die verdeeld zijn over de 4 sectoren. Llen moeten opdrachten uitvoeren ICT, koken kinderzorg, landmeten 18 modules over 2 jaar elk jaar 9

3 PSO in de school Klas 1 Keuzebegeleiding Gastsprekers Klas 2
Leerling moet nu actief nadenken over toekomst en praten met ouders over hun keuze Leerlingen gaan samen met de mentor aan de slag met de les methode keuzebegeleiding “Multiple Choice”. Zij oriënteren en fantaseren over later. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat is mogelijk? Van elke sector/afdeling wordt een gastspreker uitgenodigd

4 PSO in de school Klas 2 Leerlingen gaan aan de slag met methode “Multilple Choice” o.l.v mentor 2 uur PSO in de week Aan het einde van de dag ivm uitstapjes bedrijven

5 PSO in de school Oktober Klas 1 Oktober: Voorlichting ouders
“Beroep” op de ouders!! Oktober klas 2 Voorlichting aan ouders Rondleiding door bovenbouw in 2 sessies (keuze van hun kind) Voorlichting aan ouders Proberen ouders actief te laten meedenken/werken, dmv gastlessen door ouders zelf iets over hun beroep te laten vertellen.

6 PSO binnen en buiten de school
Oktober: klas 2 Voorlichting aan ouders Gastsprekers (t/m begin april) Bedrijfsbezoeken (t/m begin april) Vertellen ouders wat PSO inhoud, meer praktische dingen voelen , ruiken is belangrijk.

7 PSO in de school Oktober klas 1 Leren omgaan met de computer.
Zoeken kan echt op alle mogelijke manieren Leren on-line Oktober klas 2 Kernteam coördinatoren geven voorlichting aan de 2e klassen over hun sector. Leerlingen maken opnieuw 2 keuzes (eventueel bijstelling van hun keuze van september) We leren de leerlingen omgaan met het zoeken “googlen” op het internet met de daarbij behorende opdrachten. Je wilt je moeder verwennen met een beauty dag en je hebt 250 euro te besteden. Denk aan behandeling, lunch diner. Zoek maar op idem jongens weekendje vissen op Ameland. 1 Leren online een prima methode om kinderen te leren omgaan met alle facetten van een computer. Elk vak kan daar zij info op kwijt

8 PSO in de school Herhaling van programma Projectweek
Klas 1 November/december Herhaling van programma Projectweek Klas 2 November/december Leerlingen bezoeken bovenbouw van hun 1e & 2e keuze Voeren een opdracht/prestatie uit

9 PSO in de school November BIT-test
Klas 2 November BIT-test Leerlingen maken opnieuw 2 keuzes (eventueel bijstelling van hun keuze van september) Beroepen interessetest.uitkomst test gaat mee naar huis en llen spreken hierover met hun ouders.

10 PSO in de school Januari klas1
Herhaling van programma + div. projecten Januari klas 2 Lessen thema beroepen Lessen werkboek LOB afronden (wordt vanaf oktober tijdens de mentorlessen uitgewerkt)

11 PSO Buitenschool Januari klas 2 Naar beroepenmanifestatie
Leerlingen maken verslag Ouders zijn de beste decanen, Zij kenen hun kind het beste, weten wat er in hun kind omgaat. Vraag aan ouders hun kind te vergezellen!! Llen maken een verslag over de opleiding die zij willen gaan volgen in de voor hun ”verre” toekomst

12 PSO binnen & buiten school
Februari klas 1 Mentorlessen met Maatschappelijke onderwerpen Februari klas 2 PSO Week Voor je kiezen test Opdrachten via internet Voorlichting door Kenniscentra & Mondriaan Gastsprekers uit het bedrijfsleven Onderwerpen als drugsgebruik, alcohol enz bureau Jeugdzorg

13 Projectweek is ook een vorm van kiezen
Februari Project: ‘’Alle stemmen tellen mee’’ Dit verkiezingsproject is gemaakt om jongeren te laten kennismaken met politiek. En dan vooral om hen te laten zien hoe het werkt in onze parlementaire democratie. Ook dit is een keuze proces!!! Jouw stem telt mee

14 PSO Buitenschool PSO in de school Februari klas 1 PSO Week
Herhaling van het programma Leerjaar 1 blijft binnen de school Februari klas 2 PSO Week Bedrijvendag (bedrijven komen naar de school) Doe middag (bij bedrijven aan den lijve ondervinden)

15 Definitieve sector keuze
Eind maart klas 1 Leerlingen bespreken met mentor hun 1e en 2e sector/afdelingskeuze voor het tweede leerjaar Project: Kids & Science Begin maart klas 2 Definitieve sector keuze Keuze van de leerling wordt besproken (rapportvergadering) Voorlopig schooladvies aan ouders tijdens rapportavond Akkoord of gesprek met mentor Leerlingen leren uitvindingen te bedenken die een maatschappelijk doel moeten hebben, Vind iets uit voor een ouder iemand, gehandicapt kind enz. presenteren , octrooibureau dit ivm sector techniek Uitstapje Nemo

16 Definitieve sector/afdeling keuze klas 2
Eind Maart/April Definitieve keuze van de leerling Keuze van de leerling wordt besproken (rapportvergadering) Voorlopig schooladvies aan ouders tijdens rapportavond Akkoord of gesprek met mentor

17 Hoogte punten klas 1 en 2 klas 1 klas 2 Gastsprekers
Leerlingen komen in aanraking met alle sectoren/afdelingen Bedrijfsbezoeken Projectweken klas 2 Voorlichting door kenniscentra Gast sprekers Bedrijvendag Doe middag bij bedrijven Leerlingen komen in aanraking met alle sectoren/afdelingen Waardoor ze beter instaat zijn en keuze te maken voor het tweede leerjaar!! En hopelijk kiezen zij met hun hart en niet omdat hun vriendje of vriendinnetje dat wil.

18 Hobbels/knelpunten klas 1 klas 2
Onvoldoende gastsprekers Mentoren en creativiteit !! Kiezen voor de juiste methode(hoe,waarop,waarom ) “keuzebegeleiding” klas 2 Vaak onvoldoende tijd bij de bovenbouw 2e keuze kan niet altijd worden gehonoreerd Probleem met inzet docenten bij bedrijfsbezoeken Kosten organiseren bedrijvendag Het is zeer arbeidsintensief om gastsprekers te zoeken, die in de ochtend of in de namiddag iets over hun vakgebied kunnen/willen vertellen. Boekjes zijn rond januari/februari klaar, en dan veel hangt af van de creativiteit van mentoren.

19 Hobbels/knelpunten klas 2
Leerlingen moeten te snel kiezen. Uitstel keuze naar 4e leerjaar beter? Ouders meer betrekken bij PSO!! 2e keuze kan niet altijd worden gehonoreerd Inzet docenten bij bedrijfsbezoek Llen moeten te vroeg in het jaar kiezen dit geeft problemen bij overgang.

20 Gemengde -Theoretische leerweg
Klas 3 & 4 Mentor + docent technologie (praktisch) Technologie : 3 sectoren Bezoek MBO Beroepenmarkt (Verplicht + verslag) PTA Mentor helpt leerling met hun keuze 3 sectoren ec, zw, techniek schoon, ict, electrotechniek

21 Keuze mogelijkheden bovenbouw
Beroepsgerichte leerweg 12 uur Geen keuze methode Kennismakingsweek klas 3 (verplicht) Bit-test SE over twee jaar Gemengde -Theoretische leerw. 4 uur Technologie Geen keuze methode Kennismakingsweek klas 3 (verplicht) Bit-test SE over twee jaar Mentor geeft uitleg over de diverse richtingen/afdelingen/ bij twijfel keuze bit test aanvragen!!/ Se ha en zw hv op twee niveau basis en kader behalve bij sdv / sdv convenant mondriaan doorstroming niveau 3 en 4. gt veel ict en zw ec techniek electrotechniek

22 Keuze mogelijkheden bovenbouwberoepsgerichte leerweg
klas 3 & 4 Stage Bedrijfsbezoeken Beroepenmarkt (Verplicht en een Verslag) Stage periode 3 weken beroepsgericht. 4e jaar 2 weken

23 Ervaringen v/d aanwezigen
Knelpunten aanwezigen bij de workshop 3 grootste knelpunten op flap-over Plenair gepresenteerd voorzien van ons commentaar. Aanbevelingen voor de gemeente Op flap-over


Download ppt "De kracht van motivatie, hoogtepunten en hobbels"

Verwante presentaties


Ads door Google